НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Учителя дава песента "Песен на светлия път"

1.04.1942г.


Учителя дава песента "Песен на светлия път"

 

Според каталога, песента е дадена през 1942 г. Предполага се, че това е станало при изнасяне на беседата "Живот и музика",  1 април 1942 г., Общ Окултен Клас, София. В тази беседа Учителя казва:
 


Човек трябва да говори музикално. Речта трябва да бъде музикална. Вие ако кажете натъртено: „Ще постигна всичко, каквото желая“, така не се говори. (Учителят пее):

Ще постигна всичко, що желая,
ще постигна всичко, що желая.

Това е постижение. Повишение на слога има. Ще направиш едно движение. В музиката има движение. Има огънати плоскости, има и огънати тела.

Когато пееш, не мисли, че си закъснял. Казваш: „Свършил съм университет, сега ще пея, да се излагам.“ (Учителят пее): „Ще нося Божиите блага в света.“ Ще покажа на хората доброто, което Бог е вложил в техните сърца. Казвате: „Дали ще го взема?“ (Учителят пее): „Ще нося Божиите блага.“ Защо го удължавам? Защото на слога естествено не иде музикалното ударение с ударението на думата. Музикално трябва да удължим единия слог. (Учителят пее):

Ще нося Божиите блага,
ще нося Божиите блага,
ще нося Божиите блага,
ще нося, ще нося, ще нося.
Ще нося, без да се уморявам,
без да се обленявам.
С труд и постоянство ще постигна всичко.

 
Текст на песента:
 

Песен на светлия път
 
Мога да постигна, що желая.
Във живота всичко се постига.
Ще нося Божиите блага
във всички човешки сърца.
Там, дето се ражда радостта,
Там, дето царува Любовта.

 
Песента в изпълнение на Симеон Симеонов

 
Pesen_na_svetlia_pat.jpg, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ