НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

(стар стил) Учителя пристига в Ямбол

29.08.1902г.


 Учителя пристига в Ямбол

 

На 29 август (стар стил) 1902 г.., Учителя  пристига в Ямбол и отсяда в хотел "Америка". За това може да се прочете в писмото до П.Киров от 30 август 1902 г., Ямбол. За заминаването си до Ямбол, Учителя пише и в писмо до Мария Казакова, 18 август 1902 г., Бургас.

 

1. Писмо на Учителя до Мария Казакова, Бургас, 18 август 1902 г.

 

...Оттук мисля да замина за Ямбол, гдето ще държа, ако е рекъл Господ, няколко сказки.

 

 

2. Писмо на Учителя до Пеню Киров, Ямбол, 30 август 1902 г.

 

Пристигнахме вчера в 11 часа тук благополучно. Установих се привременно на хотел „Америка".  За други неща ще Ви пиша от по-после подробно, според хода на работите.

 


Писмо на Учителя до Мария Казакова

 

Бургас, 18.VIII.1902 г.Люб. М. Казакова,

От дълго време съм имал намерение да Ви пиша, но съм отлагал за по-благоприятен случай. Обаче, времето върви и ние — заедно с него; и няма съмнение, че благовремето трябва да се създаде, инак отлагането няма смисъл. Мене ми беше желателно да посетя Търново изново, но това съм заставен да отложа за по-насетне, понеже така е добрата Воля на Господа и ние се ръководим според ръководството на Духа. Има много неща, върху които можехме да обменим някои мисли, но тях ще трябва да отложим за други път. Търпението в живота е добродетел. Това сме опитали и разбираме смисъла на живота. Животът седи в познанието на благата Воля на Нашия Небесен Баща, Който ни е пратил в тоя свят, за да се подвизаваме и усъвършенствумаме в добродетелта. А добродетелта е благото на живота. А това благо го изразява Христос.

Несъмнено, има много неща, които вашата душа желае да придобие, но те ще Ви се дадат постепенно. Господ, Който Ви е възлюбил и Който бди за доброто на душата Ви, има много добри неща, спазени за Вас. Само Той е, Който може да Ви изпълни с необятната Си Любов. И Аз зная, че Той ще стори това, за да имате Неговия мир и Неговата радост. А това е велико благословение. Мене ми е казано да Ви съобщя това. И Аз бързам да Ви принеса тази радост. Изпитите на Вашия живот са били стъпала, които да Ви доведат по-близо до Истината и до Тогова, Който Ви Люби. Да, пътищата Господни са чудни! И Аз се радвам като съзирам Вашето вътрешно стремление към Истината на живота. Дерзайте, прочее! Стойте твърда и непоколебима, укрепявайте вярата си, приготовлявайте ума си, времената са зрели. Този народ, в когото живеем, ще се събуди и Господ ще го възкреси в Духа на Своята Любов. Всички онези, които спират неговия напредък, ще се премахнат. Ние ще бъдем свидетели на Неговия Дух.

Един наш приятел тръгна за към Търново като турист и Аз му препоръчах да се срещне с вас. Надявам се да Ви е посетил. Той се вика Тодор Стоименов. Ние имаме тук с няколко наши приятели среща и държахме няколко сказки за общо усилване на вярата. И Господ е бил помежду ни. Тук засега е д-р Миркович. И Аз Ви поздравлявам от страната на всички. Тям е приятно като знаят, че имат една сестра, подобна тям по дух и стремление. Нашата сила е в това, да бъдем всички ръководени отгоре. Които са ръководени отгоре, те са синове Божии.

Ако сте разположени духом да пишете, адресът ми е: Книжарница Арат Велчев. Оттук мисля да замина за Ямбол, гдето ще държа, ако е рекъл Господ, няколко сказки.

С искрени поздрави.

Ваш верен: П.К.Дънов

Източник: Всемировият Учител Беинса Дуно и Велико Търново - том 1


Писмо на Учителя до Мария Казакова, Бургас, 18 август 1902 г.


Писмо на Учителя до Пеню КировЯмбол, 30 август 1902 г. [отворено писмо]

 

Л. бр. Киров,

Пристигнахме вчера в 11 часа тук благополучно. Установих се привременно на хотел „Америка" 82. За други неща ще Ви пиша от по-после подробно, според хода на работите.

Поздрави всички приятели и братя в Господа. Нарочно поздрав на Тодор, Мелкон, Арнаудов, Николай и Никола83 .

Поздрави и така също и госпожата си.

Остава сега всички да се подвизавате добре във вярата и Любовта, като оставяте миналото настрана и се стремите към бъдещето, към съвършенството в познанието на Истината, която е скрита в недрата на Господа.

Аз зная, Господ ще ви укрепи и помогне във всички усилни времена, ще вложи Дух на благост и кротост в познание на всяко добро дело. Винаги бъдете пламенни духом и в молитва.

Поздрави и Корустов, и Д-ра, ако е още в Бургас, като приемеш тая карта.

Пращам ви моите сърдечни сърадвания на всички ви и благи желания за доброто и преуспяванието.

Ваш верен: П. К. Дънов

Адрес: П. К. Д., Ямбол.Източник: Епистоларни диалози - част ІІ (1898–1900г.)


------------------------------------------------------------------
82 Хотел „Америка“, собственост на Данко и Иван Данкови и нает от братята Иван и Илия Хаджикирови, е от първа категория. Стаите са за двама-трима души, като на всеки етаж има обща тоалетна.

83 Никола Нонев.


gallery_1_14_141411.jpg


Писмо на Учителя до Пеню Киров, Ямбол, 30 август 1902 г., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ