НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Упражнение от Учителя, (за ръцете - при неразположение на духа)

8.03.1935г.


Упражнение от Учителя, 

(за ръцете - при неразположение на духа)

 

Упражнението е дадено в лекцията "Двата университета",8 март 1935 г., Младежки Окултен Клас, София.

 

Направете един опит! Да кажем, че вие седите и сте неразположен духом. Направете тогаз следното упражнение.

Упражнение: Пръстите на дясната ръка се прекарват по показалеца на лявата ръка от основата на показалеца към върха на пръста. После, по същия начин пръстите на дясната ръка се прекарват по средния пръст, после по безименния пръст, по малкия пръст и палеца. Наблюдавайте какво може да стане. А някой път можете да правите опит с пръстите на лявата си ръка върху дясната. Ако правите опит с дясната си ръка върху лявата, ще имате едни резултати, ако пък правите с лявата ръка върху дясната, ще имате други резултати.
MOK13-14-15-1.gif

Второ упражнение: След като направихте горното упражнение, турете си ръцете така:

Съединете си двете ръце пред устата и то така: (Двата показалеца се допират горе с върховете
си.) Същото направете и с двата средни пръста, с двата безименни и с двата малки пръста. Между съседните пръсти да останат широки междини. А двата палеца са хоризонтални и се допират с двата си върха, като образуват горе-долу една права линия. Последната, заедно с двата показалеца, образува един триъгълник (с връх обърнат нагоре).

И духнете сега три пъти. (Всички правят това упражнение. Духане през триъгълника.)

 

 , , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ