НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Пеню Киров, Нови пазар

12.08.1900г.


Нови пазар, 12 август 1900 г.136


 

Л. Б. К.,

Мисля, че съм ви длъжен едно отворено писмо. Вашето приех във Варна и оттогава насам, види се, много неща се извършиха.

Питате ме как отива всичко засега. Аз има да ви съобщя някои и други неща, но това оставям за после.
Поздрави Д-ра, а тъй също и бр. Тодор. Поз­драви и г-н Велчев. Надявам се да растете във всяка благодат. Д-рът ме запита за една ваша работа137, но и досега не сте ми обяснили кои са причините за вашето настроение.
Разправете ми за разходката на Тодор, как я свърши.

Вас викаха ли ви за войник138 и готвите ли се?

Няма съмнение, работите ще вземат най-после добър край.

С поздрав. Ваш верен: П. К. Дънов

Източник: Епистоларни диалози - част І (1898–1900г.)


...................
136.    Писмото се публикува за първи път. (У., № 44, 12.08.1900 г.)

137.    За проблемите на П. Киров в неговата служба изяснени в пис­мото му №40 от 15.08.1900 г. (У., №44, 12.08.1900 г.).

138.    Започналото разширение, реформиране и модернизиране на българската армия в младата българска държава намира своя израз през 90-те години на Х!Х век. Това е регламентирано с един от най-значимите документи в историята на армията - „Закон за устройството на въоръжените сили на Българското княжество" от 1891 г., допълнен и изменен през 1895 и 1897 г. В мотивите към законопроекта се споменава: „...за създаване на една многочислена и добре устроена според съвременните из­исквания на военното изкуство армия". В резултат на започна­лото разширяване и развитие на организацията на армията се предвижда за около 10 години численият й състав да достигне 360 - 380 хил. души. (У., № 44, 12.08.1900 г.), , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ