НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо от Учителя до Георги Куртев, София

16.04.1925г.


16. IV.1925, София.

Любезни Георги,

В живота трябва растене. „Растете в благодатта", казва писанието. А живота сам по себе си иска усилвание във всички добродетели. „ Така да просветнат делата ви пред человеците, че като ги видят, да прославят Отца вашего на небесата. “

А Любовта е основа:

„Да възлюбиш Господа Бога твоего с всичкото си сърце, с всичката си душа, с всичкия си ум, с всичката си сила. “

Само така се добива онова постоянно състояние с Утешителя Дух святи, който носи Постоянно Божиите блага за душата.

Бог на всичката пълнота ще даде Духа си на всички, които го търсят, които вярват и го възлюбват.

Божията любов да сгрява сърцата ви в мир и радост. Поздрав на всички ученици.

(Свещеният подпис.)

 

Източник: ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 10

 , , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ