НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя (телеграма) до Пеню Киров

6.08.1900г.


Телеграма134

Нови пазар, 6 август 1900 г.
Приета в Бургас 6 август 1900 г. [бел. на П. К.]


Бургас
[до] Д-р Миркович

Свободен да напусне135.


Поздрав. Дънов


...................
134.    Телеграмата се публикува за първи път. (У., № 43, 06.08.1900 г.)

135.    Тази телеграма е отговор на П. Дънов на телеграма от 5 август 1900 г. с въпрос, отнасящ се за П.Киров, изпратена от името на д-р Миркович по молба на Т. Стоименов (вж. П.К., №40, 15.08.1900 г.). (У., №43, 06.08.1900 г.), , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ