НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо от Учителя до всички приятели (архив на Минчо Сотиров), София

15.04.1924г.


ПИСМО ОТ УЧИТЕЛЯ

ДО ВСИЧКИ ПРИЯТЕЛИ


15 април 1924 г., София


(получено на 21 април 1924 г. по Петко Епитропов)


(препис)


До Всички


Онова, което внася живот в душата е Божията Любов на Духа;


Онова, което внася в душата светлина и знание е Божият Дух на Мъдростта;


Онова, което внася свобода и радост в човешката душа е Божията Истина.


Туй безграничното обгръща ограниченото и го подкрепя.


Бог е туй от Когото всичко добро и благо излиза и пълни страждующите души на земята с мир и утеха с вяра и надежда в светлото бъдеще. Бог е винаги на страната на слабите. Ходете всички в съвършената чистота на живота, пълни с Духа на благостта.


Всичко Господ ще обърне да работи за добро на онези, които вършат Неговата воля. Няма скрито нещо от Неговото око. Бодри, умни, весели, благи, добри, трудолюбиви в доброто. Ходете в пътя на живота.


Любовта, Мъдростта и Истината Божия да пребъде с вас всички сега и всякога.


(Свещеният подпис)


15. IV.


Източник: ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 25, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ