Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

Беседи, подредени в календар за една година.
 

ГОДИНА
1895,   1897,   1898,   1899,   1900,   1903,   1904,   1906,   1907,   1908,   1909,   1910,   1911,   1912,   1913,   1914,   1915,   1916,   1917,   1918,   1919,   1920,   1921,  
1922,   1923,   1924,   1925,   1926,   1927,   1928,   1929,   1930,   1931,   1932,   1933,   1934,   1935,   1936,   1937,   1938,   1939,   1940,   1941,   1942,   1943,   1944,  

Януари 1937г. НАГОРЕ 
ПонеделнкВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
1
Син и баща / Баща и син  МОК, ИБ
23
И доведи тука сиромасите, и клосните, и хромите, и слепите!  НБ
Реалността в живота / Реалността в живота! Качествата на мъжа и на жената. Доброто мислене, доброто обличане и готвене  УС
456
Трите картини. ООК
78
Което мислиш, става  МОК
910
Божествената храна  УС
Светът на духа, на душата, на ума и на сърцето  НБ
111213
Мелодия и хармония. Кръг – елипса, парабола – хипербола ООК
1415
Гладни и сити. Единение и разединение / Гладни и сити – единение и разединение  МОК
1617
Учение и служение / Учение и служене на Бога  УС
Царството небесно  НБ
181920
Съработници на Бога ООК
2122
Поводи на мисълта  МОК
2324
Конкретното в Любовта  УС
Така трябва да бъде издигнат Син Человечески!  НБ
2526
В ТОЗИ ДЕН НЯМА СЪБИТИЯ
27
Свещеното правило ООК
2829
Грозота и красота  МОК
3031
Великодушие и целомъдрие / Великодушие и Целомъдрие. Мекота  УС
Да сторя  НБФевруари 1937г. НАГОРЕ 
ПонеделнкВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
123
Царството на Духа ООК
45
Естествена хладина и топлина  МОК
67
Първият и последният  УС
Разумният човек  НБ
8910
Музикална забава ООК
1112
Прави и криви линии  МОК
1314
В начало бе Словот  НБ
Конкурсен изпит / Конкурсният изпит  УС
151617
Обичай и познавай! Добър и учен! ООК
1819
Хигиена на сетивата  МОК
2021
Защо плачеш и кого търсиш?  НБ
Ликвидиране и прилагане / Ликвидация със стария живот и приложение на новия УС
222324
Не ограничавай Божественото ООК
2526
Концентриране на човешкия ум / Съсредоточаване на човешкия ум  МОК
2728
Ти си Христос, Син на Бога живаго  НБ
Три необходими неща / Три неща са потребни  УСМарт 1937г. НАГОРЕ 
ПонеделнкВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
123
Път за освобождение ООК
45
Двете течения  МОК
67
В начало Бог създаде небето и земята  НБ
Обмяна в Божественото / Обмяна на Божественото!  УС
8910
Мислене и чувствувание ООК
1112
Мускулно и нервно напрежение  МОК
1314
Да направим човека по образу и подобию Нашему НБ
Приложение на вярата, любовта и надеждата / Приложение на Вярата, Надеждата и Любовта в живота  УС
151617
Плосък и объл говор ООК
1819
Основите на здравето  МОК
2021
Лотовата жена  НБ
Старото отмина / Три фази има  УС
22
На своето място и на своето време  ИБ
23
Да живеем за Господа  ИБ
24
Гласни и съгласни – радости и скърби ООК
2526
Четирите хигиенични правила  МОК
2728
Икономия в природата  НБ
Примирителната постъпка / Мекота, примирителната постъпка. Красотата ще спаси света!)  УС
293031
Малката топлина и малката светлина ООКАприл 1937г. НАГОРЕ 
ПонеделнкВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
12
Тримата професори МОК
34
Здравото учение  НБ
Степените на Любовта  УС
567
Четирите струни ООК
89
Мисълта – изходен път МОК
1011
Виделината и тъмнината  НБ
Двамата сина  УС
121314
Път към новото ООК
1516
Двамата господари МОК
1718
Истина и благост / Благост и Истина  УС
Синаповото зърно  НБ
192021
Възможности в живота ООК
2223
Гами на светлината и на топлината МОК
2425
Да идем във Витлеем  НБ
Първата дума  УС
262728
Умни, здрави и богати ООК
2930
Богатство, знание, свобода МОКМай 1937г. НАГОРЕ 
ПонеделнкВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
12
Както Бог мисли и прави  УС
Стана невидим  НБ
345
Разумният музикален живот ООК
67
Хармония на чувства и способности МОК
89
Единият и многото  УС
Ново сърце  НБ
101112
Свободният човек ООК
1314
Трите системи  МОК
1516
Първото място  УС
Рабство и приятелство  НБ
171819
Цялото и частите ООК
2021
На място и не на място МОК
2223
Новото / Новото в небето. Страданието  УС
242526
Първата песен ООК
2728
Ценност и морал  МОК
2930
Елате да разсъждаваме  НБ
Упование на Божественото / Уповай на Божественото  УС
31Юни 1937г. НАГОРЕ 
ПонеделнкВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
12
Правилно приемане ООК
34
Трите велики науки  МОК
56
Бяга в Тарсис  НБ
Детето на истината / Самораждане. Раждане на Истината  УС
789
Отношение на нещата ООК
1011
Правилно отношение  МОК
1213
Запалят свещ  НБ
Проводници на любовта / Проводници на Неговата Любов  УС
141516
Пътят на музиката ООК
1718
Поясът  МОК
1920
Великoтo малко и великото голямо  НБ
Особеностите на човека / Особената черта на човека  УС
212223
Временно и постоянно ООК
2425
Мъчение, труд, работа  МОК
2627
Възлюбете Господа!  НБ
Външен и вътрешен живот / Вътрешен и външен живот  УС
282930
Всичко е създадено за добро ООКЮли 1937г. НАГОРЕ 
ПонеделнкВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
12
Възпитание на сетивата МОК
34
Мислете за светлината!  НБ
Смекчаване на злото / Злото и Любовта. Божественият път. Смекчаване на злото  УС
567
Божествено ръководство ООК
89
Две състояния  МОК
1011
Аз ще дойда  НБ
12131415161718
Лъчи на живота / Първият лъч на топлината СБ, РБ
19
Опитано е / Божието слово е опитано СБ, РБ
2021
Ценности и възможности ООК, СБ, РБ
2223
Стани СБ, РБ
2425
Основните тонове СБ, РБ
Правилна обхода СБ, РБ
262728
Реалното и идеалното ООК, СБ, РБ
2930
Планини и долини / Планини и долини. Умът и сърцето СБ, РБ
31Август 1937г. НАГОРЕ 
ПонеделнкВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
1
Разбиране и съзнание СБ, РБ
Червен и светъл СБ, РБ
234
Нашето предназначение / Предназначението на човека ООК, СБ, РБ
56
Светилник на ръцете и на нозете / Мед да потече СБ, РБ
78
Двете състезания СБ, РБ
Качества на ума, сърцето и тялото СБ, РБ
91011
Път и възможности / Пътят и възможностите СБ, РБ
Хармонични и дисхармонични съпоставяния СБ, РБ
1213
Четирите правила СБ, РБ
1415
Да познават СБ, РБ
16171819202122
Свободно даване СБ, РБ
Съществени връзки / Четирите отношения СБ, РБ
23
Любов и безлюбие МОК
Трите ухания СБ, РБ
24
Път за освобождение СБ, РБ
25
Естественият живот ООК
26272829
Вътрешна обхода  УС
Но Аз ще погледна  НБ
3031Септември 1937г. НАГОРЕ 
ПонеделнкВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
1
Не нарушавайте свободата ООК
23
Божественият порядък МОК
45
Силният / Силен в света  УС
Той ми е и брат, и сестра, и майка  НБ
678
Трите основни неща ООК
910
Както горе, тъй и долу  МОК
1112
Доброта и справедливост  НБ
Свят на промени / Религиозни хора  УС
131415
Камъчето под езика ООК
1617
Аристократ и демократ МОК
1819
Идете при чистите извори  НБ
Любов и приравняване / Приравняване и Любов  УС
202122
Вечно подмладяване / Закон за вечна младост ООК, СБ, РБ
2324
Възможности в живота МОК
2526
Ликвидация на века  УС
По образ и подобие  НБ
27282930Октомври 1937г. НАГОРЕ 
ПонеделнкВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
1
Възможности на красотата  МОК
23
Бал маске  НБ
Оценяване и прилагане  УС
456
Ценностите в живота ООК
78
Вътрешна светлина МОК
910
Да видят  УС
Подобно е на невод НБ
111213
Пътят на човешкото развитие ООК
1415
Разумните движения МОК
1617
Разнообразието в живота НБ
Сърцето и умът  УС
18192021222324
252627
Мястото на възвишеното и обикновеното в живота ООК
2829
Приближаване и отдалечаване МОК
3031
Двете дървета  УС
Мъртъъв бе и оживя, загинал бе и намери се НБНоември 1937г. НАГОРЕ 
ПонеделнкВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
123
Право и безправие ООК
45
Идеален, реален и материален порядък МОК
67
Разумното слово НБ
Трите свята  УС
8910
Малките опити ООК
1112
Съгласуване МОК
1314
И не можаха на това да му отговорят НБ
Първата песен  УС
151617
Естественият път ООК
1819
Организиран и неорганизиран свят МОК
2021
И виделината свети НБ
Разрешение на въпросите  УС
222324
Аз ще оздравея ООК
2526
Великата работа на водата, въздуха, топлината и светлината МОК
2728
Малките заповеди НБ
Служене на Бога  УС
2930Декември 1937г. НАГОРЕ 
ПонеделнкВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
1
Музикално утро. Седемте принципа ООК
23
Начини на мислене МОК
45
Неизменни величини  УС
Сила, благородство, светлина и доброта НБ
678
Недоизказаното ООК
910
Измерения МОК
1112
Материална, реална и идеална любов НБ
Трите пътя УС
131415
Добрият брат и добрият баща ООК
1617
Възпитание на чувствата МОК
1819
Закон за контролиране НБ
С ключ и без ключ  УС
202122
Ползата от краката ООК
2324
Криви и прави линии МОК
2526
Имаше някой человек НБ
Малките неща  УС
272829
Пред радостите и зад страданията ООК
3031
Дишане МОК