Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

Беседи, подредени в календар за една година.
 

ГОДИНА
1895,   1897,   1898,   1899,   1900,   1903,   1904,   1906,   1907,   1908,   1909,   1910,   1911,   1912,   1913,   1914,   1915,   1916,   1917,   1918,   1919,   1920,   1921,  
1922,   1923,   1924,   1925,   1926,   1927,   1928,   1929,   1930,   1931,   1932,   1933,   1934,   1935,   1936,   1937,   1938,   1939,   1940,   1941,   1942,   1943,   1944,  

Януари 1934г. НАГОРЕ 
ПонеделнкВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
123
Новото направление в живота ООК
45
Обичайте положителното  МОК
67
Едно изречение УС
8910
Едно писмо ООК
1112
Светът на Великите души МОК
1314
Реалното и нереалното УС
Слушай, сине Мой!  НБ
151617
Силата на подсъзнанието и свръхсъзнанието ООК
1819
Здравото въже МОК
2021
Обичайте я!  НБ
Синовно отношение УС
222324
Най-малкият опит ООК
2526
●● Противоречията в живота  МОК
2728
В какво седи духовният живот УС
Огнената пещ  НБ
293031
Съществените правила ООКФевруари 1934г. НАГОРЕ 
ПонеделнкВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
12
Единственото право на душата  МОК
34
Изпълнение волята УС
Разумните ще разберат  НБ
567
Дружене, слушане и следване ООК
89
Правото разбиране  МОК
1011
Мене слушайте  НБ
Младият, възрастният и старият УС
121314
Не я ограничавай! ООК
1516
Смехът  МОК
1718
Не пресушавай живота УС
Усилни времена  НБ
192021
Опитай! ООК
2223
Любов и работа  МОК
2425
Ако имате Любов  НБ
Любов и разбиране УС
262728
Ключ за постижения ООКМарт 1934г. НАГОРЕ 
ПонеделнкВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
12
Съотношение между мисли и желания  МОК
34
Обичай Божественото УС
Приготовленията на сърцето  НБ
567
Даване – вземане. Скъпоценният камък ООК
89
Постиженията  МОК
1011
Новата дреха УС
Словото  НБ
121314
Развитие на заложбите ООК
1516
Музика МОК
1718
Едно ви трябва УС
Стана здрав  НБ
192021
Мистичната чаша. Хигиена на душата ООК
22
Разумно разбиране  ИБ
23
Музиката МОК
2425
Възстановете Любовта УС
Какво знамение показваш нам?  НБ
262728
Пътят на щастието. Единственият подтик ООК
2930
Музика - метод за работа  МОК
31Април 1934г. НАГОРЕ 
ПонеделнкВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
1
Единственият свободен УС
Очите на мъдрия  НБ
234
Условията за растеж ООК
56
Двете максими на живота  МОК
78
Слугуване УС
Тъй мисля аз  НБ
91011
Идването на Господа ООК
1213
Дробни отношения МОК
1415
Божествен и човешки порядък УС
Наяве  НБ
161718
Възвишеното в човека ООК
1920
Опорна точка в живота МОК
2122
Бъдете като Баща си! УС
Три възгледа  НБ
232425
Сигурният пазител ООК
2627
Проводници на Божественото МОК
2829
Бедният Лазар и богатият УС
Разпаленият въглен  НБ
30Май 1934г. НАГОРЕ 
ПонеделнкВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
12
Път за постижение ООК
34
Слуга на доброто МОК
56
Господарят и на двете УС
Да имат живот  НБ
789
Що е човек ООК
1011
Влиянието на музиката МОК
1213
Носителят на Неговото Слово УС
Числото 153  НБ
141516
Божественият филтър ООК
1718
Основният тон МОК
1920
Да се не смущава сърцето ви!  НБ
Трите идеи / Като себе си! Трите идеи УС
212223
Пред шестата врата ООК
2425
Практическо приложение на музиката МОК
2627
Двата порядъка / Двата порядъка. Качества на младия УС
Има време  НБ
282930
Послушание ООК
31Юни 1934г. НАГОРЕ 
ПонеделнкВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
1
Първичната динамика  МОК
23
Изпълнѝ  НБ
Трите страни на съзнанието УС
456
Неразрешените задачи ООК
78
Психологически анализа на сръднята  МОК
910
Противоречие и благо УС
Умно дете  НБ
111213
Двете линии ООК
1415
Разменната монета  МОК
1617
Което става УС
Три фактора  НБ
181920
Правият път ООК
2122
Светията, слугата...  МОК
2324
Към Емаус УС
Не живея за себе си  НБ
252627
Дишането и вътрешният живот ООК
282930Юли 1934г. НАГОРЕ 
ПонеделнкВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
1
234
Самовъзпитание ООК
56
Трите правила МОК
78
Върховният авторитет УС
Приемете Духа  НБ
91011
Взимане и даване. Първият и последният ООК
1213
Стремеж и постъпка МОК
1415
Изново родени  НБ
Справедливост, милосърдие УС
161718
Вътрешни състояния и външни условия ООК
1920
Отношение на вътрешните състояния и външните условия МОК
2122
Пътят на възкресението УС
Хвърлѝ хляба  НБ
232425
Великото изкуство ООК
2627
Сянка и реалност МОК
2829
Вътрешният човек  НБ
Човешкото и Божественото УС
3031Август 1934г. НАГОРЕ 
ПонеделнкВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
12345
Великото в живота СБ
678
Граници на живота СБ
9101112
Противоречия и възможности СБ
131415
Живот, знание, свобода СБ
16171819
И помаза СБ
Часът на Любовта СБ
20
Великото и малкото СБ
21
Дигни одъра си! СБ
22
Търпение, чистота и приложение ООК
2324
Права обхода и права постъпка  МОК
2526
Който прави истината  НБ
Трите изпита (Трите велики закона) УС
272829
На своето место ООК
3031
Перпендикулярни движения  МОКСептември 1934г. НАГОРЕ 
ПонеделнкВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
12
Доброто семе  НБ
Законът на подмладяването УС
345
Изпит на ученика ООК
67
Път на Божиите блага МОК
89
Мечът на Духа  НБ
Съшествие на Духа УС
101112
Връзка с Бога ООК
1314
Вдлъбнати и изпъкнали линии  МОК
1516
Вярата и новото / Вярата и Небето УС
171819
Трите положения ООК
20212223
Призоваха Исуса  НБ
Учение и работа  УС
242526
Ако говоря ООК
2728
Силните и слабите степени / Силни и слаби степени МОК
2930
Послушание  УСОктомври 1934г. НАГОРЕ 
ПонеделнкВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
123
Милосърдие, смирение и молитва ООК
4567
Посвещения в живота / Четирите посвещения в живота (Великите посвещения. В какво седи силата ми)  УС
С какво тяло?  НБ
8910
Стар и нов порядък (По нов начин) ООК
11121314
Каин и Авел  УС
Колко са прекрасни нозете  НБ
151617
Богат и сиромах ООК
1819
Орехът и орехчето. Вода и пара. Слизане, хлъзгане и падане МОК
2021
Оставете да растат наедно и двете!  НБ
222324
Добри проводници ООК
2526
Правият ъгъл отвътре МОК
2728
Дързайте!  НБ
293031
Най-високият връх ООКНоември 1934г. НАГОРЕ 
ПонеделнкВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
12
Законът на любовта  МОК
34
Всичко е възможно  НБ
567
Самоотричане ООК
89
Живият квадрат на човешките отношения  МОК
1011
В царството на Христа и Бога  НБ
Тънкият конец  УС
121314
Механическо и органическо пеене ООК
1516
Променчиви величини  МОК
1718
Езикът на дъгата  УС
Животът е по-драгоценен  НБ
192021
Действието на музиката ООК
2223
Причини и условия  МОК
2425
Който сее и който жъне  НБ
Петте постижения  УС
262728
Принципи и условия. Връх и долина ООК
2930
Качества на реалното  МОКДекември 1934г. НАГОРЕ 
ПонеделнкВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
12
Доброто име  УС
Помни Създателя си!  НБ
345
Веселие и радост ООК
67
Помни го  МОК
89
Абсолютната и Относителната реалност / Абсолютна и Относителна реалност  УС
Добри вести НБ
101112
Най-съвършеният идеал. Песента на малката тревица ООК
1314
Философия на трептенията  МОК
1516
В Ниневия  УС
Когото възкръси  НБ
171819
Законът на свободата ООК
2021
Естествено разположение  МОК
2223
24252627282930
31