Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

Беседи, подредени в календар за една година.
 

ГОДИНА
1895,   1897,   1898,   1899,   1900,   1903,   1904,   1906,   1907,   1908,   1909,   1910,   1911,   1912,   1913,   1914,   1915,   1916,   1917,   1918,   1919,   1920,   1921,  
1922,   1923,   1924,   1925,   1926,   1927,   1928,   1929,   1930,   1931,   1932,   1933,   1934,   1935,   1936,   1937,   1938,   1939,   1940,   1941,   1942,   1943,   1944,  

Януари 1930г. НАГОРЕ 
ПонеделнкВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
1
Личност и душа ООК
23
Пътищата на природата  МОК
45
От сърцето излизат  НБ
678
Проява на Любовта / Чувството на любовта ООК
910
Функции на човешкия организъм / Природните функции на човека  МОК
1112
Да се радват наедно  НБ
131415
Светли и тъмни действия  / Двамата бакали ООК
1617
Самосветещата лампа  МОК
1819
Две лепти / Двете лепти  НБ
202122
Опитната школа ООК
2324
Възпитание на волята / Вътрешното възпитание на волята  МОК
2526
●● Богове сте  НБ
272829
Махалото ООК
3031
Навреме и намясто  МОКФевруари 1930г. НАГОРЕ 
ПонеделнкВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
12
Аз съм / Аз съм, не бойте се!  НБ
345
Новите веяния ООК
67
Напрежение / Пружините, товарът и светлината  МОК
89
Побеждавайте злото  НБ
101112
Съчетание на числата ООК
1314
Човек и природа / Единност и общност на природата и човека  МОК
1516
Изпитай и виж  НБ
171819
Новото в живота ООК
2021
Разумност и доброта / Разумност, доброта и здраве  МОК
2223
Делата Божии  НБ
242526
Доброто значение ООК
2728
Закони на доброто / Доброто и времето  МОКМарт 1930г. НАГОРЕ 
ПонеделнкВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
12
Както светът дава  НБ
345
Термометъра на човека / Човешкият термометър ООК
67
Идеалният човек  МОК
89
Призовете ги на сватба  НБ
101112
Идейната обич ООК
1314
Дисонанси в живота / Дисонансите в живота (Усмивката и сладкото)  МОК
1516
С благост и Истина  НБ
171819
Правилни форми ООК
202122
Шестте правила  ИБ
23
Възпитателни методи / Възпитание чрез ръцете  МОК
Синове на светлината  НБ
242526
Съзнателният живот ООК
2728
Органична и неорганчна материя / Границата между органическата и неорганическата материя  МОК
2930
В сила  НБ
31Април 1930г. НАГОРЕ 
ПонеделнкВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
12
Права мисъл / Чиста мисъл ООК
34
Огъната плоскост  МОК
56
И рече Исус  НБ
789
Значение на числата / Разбиране на числата (Учудване и съжаление) ООК
1011
Хармоничен избор / Първата задача  МОК
1213
Господар на съботата  НБ
141516
Хваление ООК
1718
Направления в живота / Задача и отклонение в младежкия клас  МОК
1920
Аз и Отец едно сме  НБ
212223
Доброто оръжие ООК
2425
Светлина и знание / Знание и светлина  МОК
2627
Доведете ми го тук  НБ
282930
Положително знание ООКМай 1930г. НАГОРЕ 
ПонеделнкВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
12
Показване / Демонстрация  МОК
34
На видело  НБ
567
Претръпване и претъпяване ООК
89
Състояние на материята / Четирите състояния на материята. Точност и работа  МОК
1011
Да влезеш  НБ
121314
Добрият ден ООК
1516
Линията на живота / Правата линия на живота  МОК
1718
Да се възвеселим  НБ
192021
Стойност на нещата / Постоянна цена ООК
2223
Музика и работа / Музиката като метод за смяна на състоянията. Работата - отглас на любовта  МОК
2425
По-горни от тях  НБ
262728
Правилно разбиране / Правилно разбиране на живота ООК
2930
Къртица, славей и пчела / Къртът, славеят и пчелата  МОК
31Юни 1930г. НАГОРЕ 
ПонеделнкВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
1
С огън и сол  НБ
234
Точност ООК
56
Основна мисъл / Основната мисъл (Същественото в живота)  МОК
78
Който влиза  НБ
91011
Двата принципа ООК
1213
Методи за самовъзпитание / Образци за самовъзпитание  МОК
1415
Преди Авраама  НБ
161718
Абсолютна вяра / Абсолютно доверие ООК
1920
Работа, музика и мисъл / Преводи в природата (Работа, музика, молитва)  МОК
2122
За храна  НБ
232425
Закон и принцип ООК
2627
Превръщане и съпоставяне / Закон на сменянето. Съпоставяне на нещата (Външни условия и вътрешни възможности. Загубената дума)  МОК
2829
Близо е лятото  НБ
30Юли 1930г. НАГОРЕ 
ПонеделнкВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
12
Морални правила / Правилно ядене - правилно служене ООК
34
Освобождаване / Абсолютно освобождение от лъжата в съзнанието  МОК
56
В дома на Симона  НБ
789
Форма и съдържание ООК
1011
Влияние на светлината и топлината върху човека / Вложеното у човека  МОК
12
Право си отсъдил МС
13
Връзване и развързване МС
14
Чрез Него стана МС
1516
Проява, връзка и причина ООК
1718
Обикновени, талантливи, гениални и светии / Четиритях етапа на развитието. Отлагането  МОК
1920
212223
Интуиция / Интуицията - Божественото чувство ООК, СБ
24252627
282930
Скришната стаичка ООК, СБ
31Август 1930г. НАГОРЕ 
ПонеделнкВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
1
На езерата МОК, СБ
23
456
Задължително право / Правата на Душата и на Духа ООК, СБ
78
Първият ден / Три въпроса за Бога МОК, СБ
910
Наближило е Царството Божие СБ
111213
Начало и край ООК, СБ
1415
Упътвания и наставления / Поучения, преживявания и наставления на планината МОК, СБ
1617
Благословена между жените СБ, РБ
1819
Виждане и съзнаване СБ, РБ
Носител на Божиите мисли СБ, РБ
20
Познава гласа му СБ, РБ
21
Божествена връзка СБ, РБ
222324
2526
Божият глас ООК
2728
Пътят на добрите постижения  ИБ,БР
29
Вътрешно единство  ИБ,БР
30
Правият път. Един духовен опит. Беседа – наряд от Учителя  ИБ,БР
Трудните неща  ИБ,БР
31
За Царството Божие ИБ,БР
Условия за растене  НБСептември 1930г. НАГОРЕ 
ПонеделнкВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
1
Две категории хора ООК
2345
Път към живота / Пътят на доброто. Жертвата на страната на Божественото  МОК
67
Имам ястие  НБ
8910
Отличителна черта ООК
1112
Светът на правата линия  МОК
1314
Просете, търсете и хлопайте  НБ
151617
Общи и специфични идеи ООК
1819
Силата на доброто / Правата и кривата линия. Силата на думата добро  МОК
2021
Абсолютната Истина  УС
От Египет  НБ
222324
Съзнание, точка и права линия ООК
2526
Милосърдие и користолюбие / Линиите на милосърдието и користолюбието. Отвесът на правата мисъл  МОК
2728
Вътрешна свобода  УС
Не могат да приемат  НБ
2930Октомври 1930г. НАГОРЕ 
ПонеделнкВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
1
Права мисъл ООК
2345
Иде Исус  НБ
678
Вътрешни прояви ООК
910
Нов мироглед / Мироглед и човекът  МОК
1112
Разумното слово  НБ
131415
Определено време и място ООК
1617
Единица мярка / Линии на човешкото лице. Единицата – доброто  МОК
1819
Отец люби Сина  НБ
202122
Един и същ ООК
2324
Движение на силите / Посока на движението на световете. Развитие на линиите  МОК
2526
Живият хляб  НБ
272829
Правилно разрешаване ООК
3031
Правилни отношения / Правилните отношения. Добрата педагогика  МОКНоември 1930г. НАГОРЕ 
ПонеделнкВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
12
Да се благовества  НБ
345
Четирите полета ООК
67
Постижими и непостижими неща / Идеалът на великите души! Органически и неорганически сили в природата  МОК
89
Божествени състояния  УС
Него видя Исус  НБ
101112
Правилно отношение към числата ООК
1314
Разумни промени / Разумно изменение на абсолютното равновесие. Пробуждане на известни сили  МОК
1516
Ще ме видите  НБ
171819
Основа на живота ООК
2021
Влизане и излизане / Влизане и излизане. Изборът на числата и природата  МОК
2223
Двама или трима  НБ
Общение с Бога  ИБ
242526
Точка на равновесие ООК
2728
Кръгово движение / Смяна на енергиите  МОК
2930
Дигнете камъка!  НБДекември 1930г. НАГОРЕ 
ПонеделнкВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
123
Просветено съзнание ООК
45
Елементи на планетите / Принципи и форми. Влияние на планетите. Скачените съдове  МОК
67
Важността на размишлението  УС
Да говоря  НБ
8910
Разумни отношения ООК
1112
Две реалности / Отвън и отвътре. Светлината и мисълта  МОК
1314
И ръцете, и главата НБ
151617
Умствени прояви ООК
1819
Езикът на природата  МОК
2021
Пристъпиха при Исуса НБ
222324
Единица време ООК
2526
Любов и милосърдие  МОК
2728
Аз съм истинната лоза НБ
293031
Новогодишна беседа (Беседа, държана от Учителя на 31.12.1929 г. и на 1.01.1930 г.) ИБ
Условия и възможности ООК