Ценното

Извънредни беседи , Последното Слово , х.Еделвайс, 27 Август 1944г., (Неделя) 6:00ч.
Издателство: Бяло Братство

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА

VIII Беседа, държана от Учителя

на 27 август 1944г., 6 часа сутринта

на поляна над хижа „Еделвайс“.

„В Начало бе Словото“.

91 псалом.

Молитвата на Царството.

Добрата молитва.

Прочете беседата „Закон за недоволството“ от „Отворените форми“.

Животът е една велика драма, в която всичките хора са действуващи актьори. Питат хората, какво ще стане с живота. Нищо. Драмата трябва да се изиграе много добре. Ако актьорите играят много добре, всички печелят. Трябва ли някой да печели в драмата? Който писал самата драма казва: Много добре е написана. Всяка драма е добре написана. Сега някои търсят в драмата, кой ще бъде победител. В драмата победители няма. Само действащите лица трябва добре да си изиграят ролите, да бъдат похвалени за онова, което са играли. Ако човек играе една роля на любовта, победител ли трябва да бъде? Той трябва да играе добре ролята си, да покаже, какво нещо е любовта - животът победител ли трябва да бъде. Той трябва да живее, да покаже най-добрия живот. Драма има за кого. За мъртвите ли хора има драма или за живите? За живите разбира се. За мъртвите никаква драма няма. За живите е драмата. Драма значи героят се поставил на изпитание, трябва да издържи, герой да бъде. Добре да издържи изпита, да покаже, че е герой, не трябва да бъде слаб.

Сега денят е хубав, но ние имаме една най-слаба дарба. Този вятър е драма. Изпитва ни. Имаме желание да се върнем в хижата на топло, при собата. Тук салонът не е отоплен.

Гладният за какво мисли най-много? Може много работи да му представим, но кое го интересува? - Хлябът. В дадения случай човек трябва да се интересува от туй, което е най-съществено в живота. Кое е най-същественото в живота? Най-съществено е Любовта. Щом придобиеш любовта, всички възможности ще дойдат. Щом изгубиш любовта, изгубват се възможностите. Първото нещо, човек трябва да търси най-ценното в света. Другите неща идат сами по себе си. Като изгуби най-ценното, другите неща не идат при него. Съвременният свят е изгубил, отделил се е от най-ценното, търси живота дето го няма. Тъй както хората живеят, изгубили са ценното, не служат на любовта, служат на посторонни работи от там от дето всичките страдания и противоречия идат.

Сега ако липсва слънцето, какво ще бъде, какво ще стане? Ще дойде тъмнота и такъв студ, никой не може да издържи. Когато слънцето иде подобряват се условията. Закон е: Когато Любовта дойде в човешката душа, тя подобрява нещата.

Кой връх тук е най-висок? (Връх Силимица, по-нисък е Острец.)

Ценното

Извънредни беседи , Последното Слово , х.Еделвайс, 27 Август 1944г., (Неделя) 6:00ч.
Издателство: Жануа '98

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА

Чете се беседата „Законът на недоволството” от книгата „Отворени форми”.

Животът е велика драма, в която всички хора са действуващи лица - актьори. Хората се запитват, какво ще стане с живота. Нищо няма да стане. Драмата трябва да се играе добре. Ако актьорите играят добре, всички печелят. Трябва ли някой да печели от драмата? Който писал драмата, сам казва: Много добре е написана. Всяка драма е добре написана.

Някои искат да знаят, кой ще бъде победител. В драмата победители няма. Действуващите лица трябва да си изиграят ролята добре, да получат похвала за онова, което са играли. Ако човек играе роля на любовта, победител ли трябва да бъде? Той трябва да играе добре ролята си, да покаже, какво нещо е любовта. Трябва ли в живота човек да бъде победител? Той трябва да живее, да прояви най-добрия живот. За кого има драма: за мъртвите хора, или за живите? - За живите, разбира се. За мъртвите никаква драма не съществува. За живите е драмата. Тя подразбира, че героят е поставен на изпитание и трябва да издържа - герой да бъде. Той трябва да издържи изпита си добре, да покаже силата си. Героят не трябва да бъде слаб.

Сега денят е хубав, но се играе една слаба драма. Вятърът, който духа днес, е драма. Той ни изпитва. Ние имаме желание да се върнем в хижата, на топло. Тук салонът не е отоплен.

За какво мисли най-много гладният? Различни работи може да му предложим, но кое го интересува най-много? - Хлябът. В даден момент, човек трябва да се интересува от това, което е най-съществено в живота. Кое е най-същественото в живота? - Най-същественото е любовта. Щом при-добиеш любовта, всички възможности ще дойдат. Щом изгубиш любовта, изгубваш и възможностите.

Първото нещо: Човек трябва да търси най-ценното в света. Другите неща идат сами по себе си. Като изгуби най-ценното, и другите неща се губят. Съвременният свят е изгубил най-ценното - живота. Той се отделил от него, и днес го търси там, дето го няма. Тъй както хората живеят, виждаме, че са изгубили ценното - любовта, която ражда живота. Те не служат на любовта, но служат на временни, преходни неща, отдето идат всички страдания и противоречия.

Какво ще стане сега, ако липсва слънцето? Ще настане тъмнина и такъв студ, на който никой не може да издържи. Когато слънцето иде, условията се подобряват. Закон е: Когато любовта влезе в човешката душа, тя подобрява всички неща. Ценното е слънцето, ценното е любовта в живота.

Кой връх тук е най-висок? - Върхът Селимица. Той е по-висок от Острец. Стремете се към високите върхове!

8. Беседа от Учителя, държана на 27 август, неделя, 6. ч. с., 1944 г., на полянка над хижа „Еделвайс”, Витоша.