НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Онова, което ще повдигне човека

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Онова, което ще повдигне човека

Най-често използвани думи в беседата: място, сега, дайте, всички, живот, аз, всичко, баща, казано, гледате, събирание, вам, казва, бог, майка, плодове, има, дух, дела ,

Извънредни беседи , , 30 Декември 1913г., (Вторик) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Писмо до брат Пеньо Киров
<br /> Любезни Пеню,<br /> <br /> Получих твоето писмо. Интересни са тия работи, които ми съобщавате, просто като проявление на българския духовен бит. Това, според моите сведения, не е за първи път.<br /> <br /> В миналото на тоя народ са ставали още по-интересни неща. Сегашното е един отклик от миналото и то трябва да се преповтори в съкратена форма. Сега му е времето, нека всички покажете набраното с векове. "В края на жетвата Аз ще имам думата казва Господ. Плодът ще покаже всичко в своята истинска форма." Първо Посл. Кор. 3 ; 1-23. Аз познавам душата на тоя народ много добре; тя е страдала много от своите учители, проповедници и управници. Тя има още малко да пострада, след което тя веднъж завинаги ще се освободи от старото робство. Зная, вам ви е тъжно, като гледате да става онова, което причинява страдания. Вам ви е тежко на душата, като гледате да стават дребните подразделения, но такива са законите засега в тоя Божий свят. Господ е допуснал всичко да расте и да се развива; и на доброто, и на злото е определил място. Ако първият человек, поставен при най-благоприятни условия, не устоя в своята първа чистота и измени на Господа; и ако първата жена, взета от най-чистата есенция на човешката душа, се увлече от примамливите думи на змията и стори първото престъпление, сега какво очаквате от тяхното потомство?<br /> <br /> Може ли водата да се повдигне по-горе от извора си? Не.<br /> <br /> Церът на всичките неща трябва да се търси другаде. "<a href='list_bible_b.php?id=6&part=3&cat=Йоан#result'>Роденото от плътта е плът</a>" казва Христос сегашното положение; а "роденото от Духа дух" то е бъдещето, в което е скрит еликсирът на живота, на новото възраждание, чрез възкресение и безсмъртие. Тук е потребна голяма виделина, дълбоко знание и обширна мъдрост. Дресировка и възпитание са две неща съвършено различни. Тъй различни в своето естество, както събирание и изваждание, и умножение и деление. Единият процес обхваща външната страна механическа; а другият вътрешната - органическа. Който се е учил само да събира и изважда, той не е разбрал живота. Първите човеци съгрешиха там в събирането и изваждането.<br /> <br /> Ева направи първото събирание на запретените плодове и извади наяве вкуса на плодовете, и Господ направи изваждането изпъждането. В началото беше им казано да умножават и разплодяват. Правя ви намек, намек за един велик духовен закон, върху който почива целият живот. Вий често отдавате всичко все на дявола. Да, това е вярно само при тия отношения на живота, гдето има събирание и изваждание, но не и гдето има умножение и оплодявание. Моите думи ще ви станат ясни, ако ви цитирам думите на Писанието, гдето се казва: делата на плътта и плодовете на Духа. Дела и плодове, едно и също нещо ли са? Не. Следователно, който очаква от делата си да се повдигне, той е първокласен невежда*.<br /> <br /> Онова, което може да повдигне човека, то са плодовете на Духа. За тия плодове е казано да се умножават и разплодяват вътре в човешката душа.<br /> <br /> Желанията и мислите, това са скритите семена на Божествения живот. И аз ще пристъпя да Ви посоча где започва злото.<br /> <br /> Баща повиква тримата си сина и им дава по три ореха: първият ги изял, вторият ги дал, третият ги посял. От първите се родили всичките вълци, от вторите всичките овци, а от третите -всичките човеци. Изядеш вълк си. Даваш овца си. Посееш - човек си. Сега изкуството е да се разбере какво иска бащата. Казано е: "плодете се, умножавайте се и завладейте рибите, птиците и земята." Но за това се иска знание и мъдрост, и сила. Не е казано: "завладявайте человеците." И всеки, който се стреми да завладява това, за което не му е позволено, е на крив път. Това са делата на плътта. Това е яденето, това е вълкът, това са раздорите, крамолите и тем подобните. Аз желая да ви заставя да гледате по-дълбоко, по-обширно на Божиите наредби. Ще плачем, кога сме деца, ще се смеем, кога сме млади, ще мислим, кога сме стари. Сега, които плачат, нека плачат; които се смеят, нека се смеят; които мислят, нека мислят. Някои хора са като търговци на вехто, всичко купуват. Други са като млади нагиздени моми, само очакват. А други като млади момци, обути, напети, потропват, похлопват, своето щастие търсят. А останалите обмислят кой от трите пътища да хванат.<br /> <br /> Малкото с Любов е за предпочитание пред многото с раздор. Имайте предвид, че небето може да ви даде да разполагате с неговото богатство и сила само тогава, когато се окажете достойни по ум, по душа, по сърце и по вярност, и смирение.<br /> <br /> Дайте място на дървото, на дървото на живота, за да се разклонява, разширява, да се умножава и разплодява във вас и да допринесе плод, достоен за ядение.<br /> <br /> Дайте място на бащата Любов и на майката Радост, и на чадото Мира, да сте в свръзка с Бога. Дайте място на бащата - дълготърпението и на майката благодат, и на детето им милосърдието, за да сте в общение с ангелите. Дайте място на бащата вяра и на майката кротост, и на чедото им въздържанието, за да сте в свръзка с добрите хора по лицето на земята, и с любещите вас ваши напреднали братя и сестри в царството на мира.<br /> <br /> Моя душевен поздрав към всички приятели и братя.<br /> <br /> Вам всякога верен<br />
(п) П. К. Дънов

17 декември 1913 г. вторник

------------------------------------------
* невежа; от старобългарската дума невЪжда

Най-често използвани думи в беседата: място, сега, дайте, всички, живот, аз, всичко, баща, казано, гледате, събирание, вам, казва, бог, майка, плодове, има, дух, дела ,

Извънредни беседи , , 30 Декември 1913г., (Вторик) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ