НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Като младенци

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Като младенци

Най-често използвани думи в беседата: синът, баща, греши, младенци, плът, луцифер, земя, синове, дух, роди, сина, христос, изплаща, къща, бог, съдружник, стар, сега ,

Извънредни беседи , , 5 Декември 1913г., (Петък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Прочете се 4 глава от Посланието към Галантяном от г-н Дънов, след което той каза
<br /> Аз ще ви дам пояснение на първите два стиха "<a href='list_bible_b.php?id=1&part=4&cat=Галатяни#result'>Докато наследникът е младенец, не се различава от раба, ако и да е на всичко господар</a>". Ние сме още раби, понеже сме младенци -трябва да възмъжеем. Като младенци сме още под настоятели и домостроители до назначения от бащата срок. Домът на Царството Божие се гради и когато бъде всичко готово, ще се позволи на сина да влезе в него. Тук не можете да живеете без къща, всеки се стреми да има своя къща, иначе може да го изпъдят всяка минута. Така и за астралния свят трябва да си съградите къща. Както тука на земята, така и на небето трябва да имате дом.<br /> <br /> В Писанието е казано, че Господ отначало се веселил с человеческите синове, но те са искали да знаят повече, били недоволни от Неговите наредби, затова Господ е заповядал на ангелите да направят земята, която е била неустроена и пуста, и така хората сами си създали закони и наредби, под които и досега пъшкат.<br /> <br /> Синът на Агар, това е човекът на плътта, а синът на Духа е от Сара, т.е. Господ даде Духа по обещанието си чрез устата. Когато се оженят двама души, правят условия Мъжът казва "Тук петел ще пее" и когато ще се изменят условията, жената казва "Сега ще пее женски петел", но работата успява, когато имат взаимно уважение един към друг и имат свобода на действията в духовното развитие. Но докато сте младенци, сте под отговорността на бащата. Когато бащата греши, синът страда и е в опасност, а когато синът греши и страда, бащата е в безопасност. Ако греши бащата, то и синът, който произлиза от бащата е с греха и носи последствията му. Бащата и синът са двама съдружници под закон, ако бащата греши изгубва, то трябва да плаща другият съдружник синът, виноват или не, то си е закон. Така и на земята законът заставя съдружника да изплаща загубата на другия съдружник. Синът изплаща загубата на другия съдружник. Синът носи, изплаща греховете на бащата до 4-о поколение, а благословията до хилядно поколение. Сега, докато сме младенци, съдружници, синове на стария си баща Луцифер, той е бащата на земята, на плътта, Луцифер, или сатана, защото е владеел Сатурна, или демона. Той е нашият баща на плътта, той е падналият велик дух на светлината и за гордостта си е свален и направен владетел на тъмнината И ние, докато сме синове на плътта, на материалния свят, сме синове на Луцифера - младенци, и сме раби, а не още за Царството Божие. Като раби изплащаме с големи страдания греховете на баща си, защото сме в съдружие с него и не се освобождаваме от стария закон. Реката се размътва главно от извора, ако мътилката иде от сред водата, скоро ще се пречисти то е, ако греши само синът, но ако мътилката иде от главата, от извора когато бащата Луцифер греши, то водата мъчно се избистря, ето защо Бог Отец изпрати Сина Си, Който се роди от жена по плът и изкупи тези, които могат да се отрекат от стария си баща Луцифер и да приемат осиновението на небесния Дух, за да станете свободни и да влезете в дома Господен. Сега ние сме още младенци под закони и кой когато се приготви да приеме осиновяването, кръщението на сърцето Духа на Сина в сърцето си, който вика Авва, Отче, тогава ще се осинови и ще бъде не вече раб, но син и като такъв наследник Божий чрез Христа. Когато не сме познавали Бога и истината, служехме на тия, които не са богове, но след като познахме Бога, или по-добре Бог, като ни позна, отсега нататък трябва да служим само Нему или ще се повърнем пак към Луцифера, пак ще се върнем към слабите, скудни стихии, на които пак искаме да служим Боя се за вас, да не би напусто да съм се трудил Апостол Павел е бил в мъки на раждание, докле се роди Христос в неговите ученици. Не е лесно да се роди Христос в хората и у нас в мнозина още не се е родил Христос.<br /> <br /> Двамата сина на Авраама, от рабинята му Агар и от законната жена Сара се разбира двамата человека в нас плътта - синът на рабинята, на Луцифера, и синът на Сара душата синът на Духа.<br /> <br /> Когато ще стане осиновяването, да се роди в нас Христос, ще слезе Духът у нас.<br />
22 ноември 1913 г.

Най-често използвани думи в беседата: синът, баща, греши, младенци, плът, луцифер, земя, синове, дух, роди, сина, христос, изплаща, къща, бог, съдружник, стар, сега ,

Извънредни беседи , , 5 Декември 1913г., (Петък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ