НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

И гласът му се чува

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

И гласът му се чува

Най-често използвани думи в беседата: близо, христос, свят, иде, народ, бъдете, усещате, дисхармония, страх, сега, гласът, човешкит, ум, тук, страдаме, бог, живее, почувствувате, мисли ,

Извънредни беседи , , 14 Април 1912г., (Неделя) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Прочете се от г-н Дънов 12 глава от Ев. Йоана и върху 10 стих г-н Дънов изказа следните по-важни мисли:
<br /> Тук четем, че искаха да убият Лазара само защото беше възкресен от Исуса Христа, в Когото светът щеше да повярва, в случай че го оставят. Така е и сега: възкръсналите светът иска да убие. Често пъти нашите добри мисли могат да ни причинят най-големите неприятности и нещастия, а това можем си обясни с туй, че и топлината, и светлината на слънцето правят едно растение сладко а друго горчиво; един минерал светъл, а друг тъмен. Причината за катаклизмите в света е човешкият ум. Ние в света обезателно трябва да страдаме, ако искаме да се повдигнем, и когато страдаме, трябва да благодарим, нещо, което си заслужава, защото само чрез страданията човешкият ум става изобретателен.<br /> <br /> Умен и силен човек е този, у когото Господ живее, а не живее ли Господ във вас, вие сте просто един мехур.<br /> <br /> Забележете закона за мислите и желанията в свръзка с обществото, в което пребивавате и живеете. Когато сте в дисхармония с мислите на хората, усещате тежест горе в главата; когато сте в дисхармония с тяхната любов, усещате тежнение в гърдите; а когато тая дисхармония е с техните желания, тежнението ще усещате е стомаха. Всички вие трябва да бъдете в добро състояние, защото Христос е много близо в България и идущата година тук, на физическото поле, вие ще почувствувате Неговото идване. Той иде да работи, каквото и да стане, да ви не смущава. Той иде сега да направи едно генерално пречистване на целия свят, та покрай него трябва да се пречисти и българският народ. Христос е толкова близо вече, щото и гласът Му се чува. Затова бъдете весели и смели в душата си. Светът ще го е страх и този страх ще почувствувате и вие, защото не сте отделни от света. И светът, да ви кажа, го е толкова страх, щото гащите им треперят. Да, близо е Христос. България е останала много назад и Той иде, да Му се даде това, което иска. Сега трябва да сте внимателни и ако използувате, добре. Колкото за мене, то аз съм решил: "Твоята воля моя воля, Твоят Дух мой Дух." Ако този народ не приеме, ще се вдигна и ще отида в друг народ И ако сте готови да кажете и вие като мене, ще ви подам ръка и ще ви изведа на канара. Понеже Христос е близо, чува се и гласът Му, то и вие дръжте се близо и бъдете юнаци.<br />
1 април 1912 г., неделя

Най-често използвани думи в беседата: близо, христос, свят, иде, народ, бъдете, усещате, дисхармония, страх, сега, гласът, човешкит, ум, тук, страдаме, бог, живее, почувствувате, мисли ,

Извънредни беседи , , 14 Април 1912г., (Неделя) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ