НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Любовта

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Любовта

Най-често използвани думи в беседата: зло, побеждава, бъдеще, има, човек, бог, настояще, надежда, воля, всякога, дявол, царство, свят, бездействува, работи, работа, побеждаваме, всички ,

Извънредни беседи , , 25 Август 1909г., (Сряда) 21:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАИз гл. 13 от I Коринтяном
<br /> 1 НАДЕЖДАТА това е настоящето близко бъдеще. ВЯРАТА това е бъдещето далечно бъдеще. ЛЮБОВТА съединява настоящето с бъдещето настояще реализирано.<br /> <br /> 2 Божията любов оставя човек свободен, да се развива сам, като му дава всички добри условия. За нашата работа се следи по плода, който ще получим контролът е нашата съвест.<br /> <br /> 3 Человек, който има Любов, е всесилен, непобедим.<br /> <br /> 4 ЗЛОТО без него не може, всякога и във всякой человек трябва да го има. Злото за душата има същото назначение, каквото жлъчката за тялото на човека. Злото е полезно за человека, когато не бездействува, а работи, ако бездействува, то ни разлага, ако работи, то ни учи. Затова страданията са учител за човека. Злото трябва да побеждаваме с добро. Имаме ли зла мисъл, веднага да противопоставяме на нея добра ето работа на злото. Тук вече се явява необходимост от смелост и решителност. Със знания трябва да побеждаваме злото, но не и да се възгордяваме с тях.<br /> <br /> 5 Вътрешните блага в человека придобиват всякога и вънкашните обратното обаче никога не бива.<br /> <br /> 6 Миналото на человека е неговото тяло, огледай се в себе си и ще се познаеш. За миналото никога да не мислим.<br /> <br /> 7 Бъдещето се определя от настоящето каквото сега сме турили в нашия живот, това ще бъде и нашето бъдеще, или все едно каквото посеем, това ще жънем.<br /> <br /> 8 Человек се повдига със самопожертвувание така Христос направи за спасение на человечеството да вървим и ний по същия път.<br /> <br /> 9 БЛАГОГОВЕНИЕТО това е центърът на живота едничката способност да видим Бога на прозореца, през който ще гледаме.<br /> <br /> 10 МИЛОСЪРДИЕТО това е чистилището За Бога се казва, че е човеколюбив.<br /> <br /> 11 Плътта, светът и дяволът са учители. Плътта се побеждава с любовта. Светът се побеждава с вярата. И дяволът се побеждава с надеждата.<br /> <br /> 12 Дълготърпението е силна воля то побеждава, то е изпитание. Волската търпимост няма воля, ето защо такава имат само слабодушните, боязливите и незнающите.<br /> <br /> 13. Да придобием Царството Божие всички останали добрини сами ще ни намерят те ще ни потърсят. Царството Божие е в нас.<br /> <br /> 14 Един цар на земята се почита от своя народ, един слуга на Бога се почита от цялото небе.<br />
18 февруари 1910 г., 21 – 22 ч. четвъртък

Най-често използвани думи в беседата: зло, побеждава, бъдеще, има, човек, бог, настояще, надежда, воля, всякога, дявол, царство, свят, бездействува, работи, работа, побеждаваме, всички ,

Извънредни беседи , , 25 Август 1909г., (Сряда) 21:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ