НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Годишна среща на Веригата - Варна 1903

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Годишна среща на Веригата

Най-често използвани думи в беседата: август, варна, протокол, казакова, членовете, мария, стоянов, виделина, железкова, лева, общество, дънов, киров, тодор, партомиян, събрание, евангелето, iv, цялата, списание ,

Съборни беседи , Варна, 27 Август 1903г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


<br /> <h1 style="text-align: center;font-size:150%;"> Варна, 1903 г. </h1><br /> <br /> На 9 август<a href="http://petardanov.com/index.php/topic/24106-1903-08-14-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0-1903/#entry36724" >1</a>, събота, дойде Тодор Стоянов<a href="http://petardanov.com/index.php/topic/24106-1903-08-14-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0-1903/#entry36724" >2</a> и на 19 август си отиде с Доктора<a href="http://petardanov.com/index.php/topic/24106-1903-08-14-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0-1903/#entry36724" >3</a>.<br /> <br /> На 17 август, неделя, имахме Тайна вечеря, а от 14 до 17 август се състоя съборът ни, от който се взе следующият протокол<a href="http://petardanov.com/index.php/topic/24106-1903-08-14-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0-1903/#entry36724" >4</a>.<br /> <br /> <h1 style="text-align: center;font-size:150%;"> Протокол 1 </h1><br /> <br /> <h1 style="text-align: center;font-size:150%;"> град Варна, 14 август 1903 г., вечерта </h1><br /> <br /> Членовете на Обществото за повдигание религиозния дух на българский народ, по призванието Божие, събрани на годишен събор в гр. Варна, в хотел Булевард, стая 4, под председателството на г-н д р Мирковича от гр. Сливен и членовете: г-жа А. д-р Железкова<a href="http://petardanov.com/index.php/topic/24106-1903-08-14-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0-1903/#entry36724" >5</a> от гр. Варна и г-жа Мария Казакова<a href="http://petardanov.com/index.php/topic/24106-1903-08-14-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0-1903/#entry36724" >6</a>, учителка от гр. В. Търново, и г-н П. К. Дънов от гр. Варна, Пеню Киров<a href="http://petardanov.com/index.php/topic/24106-1903-08-14-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0-1903/#entry36724" >7</a>, Тодор Стоянов и Милкон Партомиян<a href="http://petardanov.com/index.php/topic/24106-1903-08-14-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0-1903/#entry36724" >8</a> от гр. Бургас, решиха:<br /> <br /> I. Събранието по вишегласие избра за деловодител П. К. Дънова и за касиерка г-жа Мария Казакова.<br /> <br /> II. Членските вносове на членовете от 14 август 1903 г. до 14 август 1904 г. са доброволни, които ще се внесат в течение на цялата година, както следва:<br /> <br /> г-н д-р Г. Миркович 150 лв.<br /> <br /> г-жа М. Казакова 50 лв.<br /> <br /> г-н Т. Стоянов 30 лв.<br /> <br /> г-н М. Партомиян 30 лв.<br /> <br /> г-н П. Киров 20 лв.<br /> <br /> г-н П. К. Дънов 40 лв.<br /> <br /> г-жа А. д-р Железкова 40 лв.<br /> <br /> III. През втората годишнина да се изостави печатането [на]<a href="http://petardanov.com/index.php/topic/24106-1903-08-14-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0-1903/#entry36724" >9</a> тълкуванието на Евангелието в списание Виделина<a href="http://petardanov.com/index.php/topic/24106-1903-08-14-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0-1903/#entry36724" >10</a>.<br /> <br /> IV. Събранието задължава членовете си да събират разни спиритически явления и [ги] препращат към редактора на сп. Виделина.<br /> <br /> Наличната сума на Обществото, събирана от 1897 г., състояща от 200 лева (двеста лева), се предаде на госпожа касиерката Мария Казакова, която се задължи да ги внесе на нейно име в спестовната каса.<br /> <br /> Настоящият протокол се подписа от присъствующите.<br /> <br /> Оригиналът на настоящия протокол е в деловодителя.<br /> <br />
19 август 1903 г.

1 Всички дати в протоколите са посочени според стария стил на летоброене по Юлианския календар, използван в България до 31 март 1916 г. За привеждането им към нов стил е необходимо да се добавят 12 дни.

2 Тодор Стоянов (1872–1952) – един от първите ученици на Учителя Беинса Дуно. Роден в Пазарджик, завършва земния си път в София. Работи като чиновник в Пазарджишката община и секретар в Окръжния съд в Бургас. След създаване на Общество Всемирно Бяло Братство е дългогодишен негов касиер.

3 Доктора – става дума за д-р Георги Миркович (1826–1905), бележит български възрожденец, един от първите ученици на Учителя Беинса Дуно. Роден и завършил земния си път в Сливен. Завършва френско католическо училище в Цариград и медицина в Монпелие, Франция. Работи като лекар, участва в униатското движение за църковна независимост, създава проект за български училища, сътрудничи на революционното движение. След осемгодишна каторга в Диарбекир работи в новоосвободена България като директор на гимназия, създава спиритическо дружество Милосърдие. Деятел на Червения кръст и депутат в Областното събрание. Издава списания Нова светлина и Виделина, където публикува първите статии на Учителя Беинса Дуно. Счита се за основател на българската класическа хомеопатична медицина.

4 Протоколът и бележките от 1903 г. са записани от Пеню Киров.

5 Анастасия д-р Железкова (1845–1931) – една от първите последователки на Учителя Беинса Дуно, бележита деятелка на българското женско благотворително движение. Родена в Одрин, завършва земния си път във Варна. Сестра на именития революционер Атанас Узунов, съпруга на д-р Младен Железков. Завършва гръцко и френско училище в Цариград, преводач от френски на спиритическа и теософска литература. От 1890 г. живее във Варна, заедно с д-р Г. Миркович членува в спиритическото дружество Милосърдие. Дългогодишен председател на варненското женско благотворително дружество Майка, основател на благотворително дружество Милосърдие.

6 Мария Казакова (1852–1908) – една от първите ученички на Учителя Беинса Дуно. Родена в Сливен, завършва земния си път във Велико Търново. Завършва американски колеж в Стара Загора, учи в Русия, практикува спиритизъм. Дългогодишен учител и заместник- директор на Търновската девическа гимназия. Оставя богата кореспонденция с Учителя Беинса Дуно (виж Петър Дънов, Писма до първите ученици, ИК Астрала, София, 1999).

7 Пеню Киров (1868–1918) – един от първите ученици на Учителя Беинса Дуно. Роден в Карнобат, завършва земния си път в Бургас. Работил като учител и комисионер, дългогодишен ръководител на Бургаското братство. Оставя богата кореспонденция с Учителя Беинса Дуно (виж Петър Дънов, Писма до първите ученици, ИК Астрала, София, 1999).

8 Милкон Партомиян – един от първите ученици на Учителя Беинса Дуно. По време на събитията, визирани в протоколите, живее в Бургас. Името му няколко пъти се споменава в кореспонденцията на Учителя Беинса Дуно с Пеню Киров и Тодор Стоянов.

9 Текстът в средни скоби [...] е редакторско пояснение.

10 Списание „Виделина“ – езотерично списание, издавано от 1902 г. в Сливен от д-р Георги Миркович като продължение на сп. Нова светлина. В него Учителя Беинса Дуно публикува първите си статии: Тайните на Духа (Хио-Ели-Мели-Месаил), Мисли и упътвания, Благовремието и Своенравието (виж Учителя Петър Дънов, Той иде, ИК Бяло Братство, София, 2004).

Най-често използвани думи в беседата: август, варна, протокол, казакова, членовете, мария, стоянов, виделина, железкова, лева, общество, дънов, киров, тодор, партомиян, събрание, евангелето, iv, цялата, списание ,

Съборни беседи , Варна, 27 Август 1903г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ