НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

До всички приятели

До всички приятели

Най-често използвани думи в беседата: всички, сърца, път, верен, бог, всяка, сърце, надежда, опитност, любов, божие, христос, божествен, доброта, вътрешна, душевна, свобода, нов ,

Извънредни беседи , Варна, 2 Септември 1917г., (Неделя) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


<br /> В. Т. И. X. С. Б.<br /> <br /> (Верен твой Исус Христос, Син Божий)<br /> <br /> Господ Бог наш да благослови всички, които с вяра и чисто сърце Го търсят! Да им даде от Христовия Дух да Го познават и да изпълни сърцата им и душите им със Своята обилна любов.<br /> <br /> Дръжте Истината, изложена в Неговото живо Слово, което е Христос. И като знаете, че скръбта произвежда търпение, а търпението - опитността, а опитността - надеждата, а надеждата не посрамява, защото любовта Божия излеяна в сърцата чрез дадената Духа Светаго.<br /> <br /> Това е моят поздрав на всички, които вървят в правия Христов път - пътя на Божествената Любов - пътя на вътрешната душевна свобода, пътя на новия живот и възкресение, във всяка вътрешна доброта Божия, във всяка радост и веселие.<br /> <br /> Придобивайте Божественото знание и го съхранявайте в сърцата си чрез Любовта Христова.<br /> <br /> Желая всички да станете умни и съвършени в Господа и да бъдете всички с един ум и едно сърце, целомъдрени във всичката пълнота.<br /> <br /> Мир на всички ви от Господа!<br /> <br /> Ваш верен<br />
П. К. Дънов

2 септември 1917 г. Варна

Най-често използвани думи в беседата: всички, сърца, път, верен, бог, всяка, сърце, надежда, опитност, любов, божие, христос, божествен, доброта, вътрешна, душевна, свобода, нов ,

Извънредни беседи , Варна, 2 Септември 1917г., (Неделя) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ