НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Докато фарисеят не стане митар, не може да бъде християнин

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Докато фарисеят не стане митар, не може да бъде християнин

Най-често използвани думи в беседата: човек, бог, работи, вярва, хора, направил, цар, горд, бъде, зло, царете, стане, митар, позле, има, истина, добие ,

Извънредни беседи , Бургас, 18 Януари 1915г., (Понеделник) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Без митарското стъпало не се отива на християнско. Яков (Битие 31; 23), докато не стане митар и не се покае, не става праведник. Павел, в ''<a href='list_bible_b.php?id=&part=7&cat=Римляни#result'>7 глава Послание към Римляном</a>'', дълго стоя митар, за да стане християнин.<br /> <br /> Гордостта води към падане. Тя е предвестница към падането. Така бе с България, така ще бъде и с Германия. Така е било, така ще бъде с всеки горд човек, с всеки горд народ, държава.<br /> <br /> Религиозни не могат да бъдат всички. Такива са само тия, които са готови. Светът ще се спаси от един човек, който се е обърнал към Бога, защото той може да закваси много хора. Не е потребно количество, а качество. В религиозно отношение е потребна опаковка. Едни са ядки, други черупки, трети обвивки. Необходимо е теория и опит. Един човек вярва в себе си, друг в обществото, а само високо духовният вниква в същинската причина и той вярва само в Бога.<br /> <br /> Някои проповядват, че няма Бог. Например учителите учат с такива лекции в училищата. Бог от това не се страхува, защото е силен и търпи всичко, но всеки, който сее, ще пожъне своите плодове. Виждаме ученици застрелват своите учители.<br /> <br /> Бог е една необходимост за човечеството. Съвременните хора нямат понятие за вяра даже, а философската страна на понятието "Бог" никак не я разбират. Когато човек добие истината, ще получи равновесие.<br /> <br /> В един град пратили комисия да пита Господа, защо е направил царете. Техният цар бил много лош. От най-щателната справка по книгите на сътворението се видяло, че Господ е направил само човека, а не и цар. Те са от хората и затова страдат от царете си. Един е Царят - това е Господ Христос.<br /> <br /> Хората трябва да правят добро, или зло. Който нищо не работи, по-зле прави от тоя, който работи зло.<br /> <br /> По въпроса за прераждането: То ако погледне човек философски - в света е само един Дух, тогава защо е спорът - има ли, или няма прераждане?<br /> <br />
----


Свещениците ще ги вземем с нас. В десетина години свещениците ще ги прекараме през огън и ще ги вземем с нас.

Аз ще ви кажа кога ще дойде гонението. Сега е харман. Ще трябва да овършеем, та тогава ще дойде вятърът да отвее; това е гонението. Когато овършеем, нужно е да дойде вятърът да отвее.

6 януари 1915 г., вторник, от 19ч. и 30мин. Разговор с Учителя в дома на Г.Стойчев, Бургас

Най-често използвани думи в беседата: човек, бог, работи, вярва, хора, направил, цар, горд, бъде, зло, царете, стане, митар, позле, има, истина, добие ,

Извънредни беседи , Бургас, 18 Януари 1915г., (Понеделник) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ