НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Възпитание на ума (Утринна молитва) / Нарядъ и упътвания (нѣдѣля)

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

Възпитание на ума (Утринна молитва)

Най-често използвани думи в беседата: умъ, ум, знае, възпитание, удря, има, култура, човешки, как, всичко, един, произтича, знания, може, постигне, учите, руши, направи, отива ,

Съборни беседи , В.Търново, 23 Август 1925г., (Неделя) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


1. Добрата молитва

2. Бог е Любов

3. Пътят на живота

4. Духът Божий

5. Благословен Господ Бог наш

6. Отче наш

Лозинка за през деня:

● Бог е Любов. Бог е Живот. Бог е Светлина.

Господи, дарувай ни Твоя Дух.

Днес за четиво ще имате 5-а глава от Послание до ефесяните, 6-а глава от Евангелието на Йоана, 5-а глава от Евангелието на Матея и цялата 20-а беседа: Сега скръб ще имате.

Ще се учите да размишлявате. Едно от качествата на ученика е да има дисциплиниран ум. Всички съвременни хора страдат от силата на своя ум. Техният ум мяза на един неопитомен кон. В ума има много разнообразни сили, които трябва да се възпитат, да се турят на работа. Това е една от великите задачи на всеки ученик. Цялата съвременна култура е култура за упражнение, за възпитание на човешкия ум. При туй възпитание, ако човек няма знания, никакъв успех не може да се постигне, тъй както ако дърводелецът не знае как да владее своето сечиво, невъзможно му е да направи някакво изделие — той всичко ще осакати. Така е и с човешкия ум. В това отношение всяка дума е само един удар върху човешкия ум. Когато един майстор знае как да удря, всеки удар отива на мястото си, а когато не знае как да удря, той всичко руши. Това не произтича от зла воля, но от незнание.

7. Гимнастически упражнения (миналогодишните

-------------------------------------
1 В първото издание от 1925 г. беседата е публикувана без заглавие. (Утринна молитва)


Книги:

* Утринна молитва

Наряд и упътвания (Съборни беседи (1925). София, 1925)
7 беседи от 23 август 1925 г. до 29 август 1925 г.

Нарядъ и упътвания (нѣдѣля)

Най-често използвани думи в беседата: умъ, ум, знае, възпитание, удря, има, култура, човешки, как, всичко, един, произтича, знания, може, постигне, учите, руши, направи, отива ,

Съборни беседи , В.Търново, 23 Август 1925г., (Неделя) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Нарядъ и упътвания отъ Учительтъ

Дадени на ученицитѣ отъ Всемирното Бѣло Братство, при срѣщата имъ въ гр. Търново, прѣзъ лѣтото на 1925 година.

Нѣдѣля
5 ч.с.
23 августъ, 1925 г.

Утринна молитва.

1.Добрата молитва.
2.Богъ е Любовь.
3.Пѫтьтъ на живота.
4.Духътъ Божий.
5.Благословенъ Господь Богъ нашъ.
6.Отче нашъ.

Лозинка за прѣзъ деня: Богъ е Любовь. Богъ е Животъ. Богъ е Свѣтлина.

Господи, дарувай ни Твоя Духъ.

Днесъ за четиво ще имате: 5 глава Ефесяномъ; 6 глава отъ Евангелието на Иоана; 5 глава отъ Евангелието на Матея и цѣлата 20 бесѣда: „Сега скърбь ще имате“.

Ще се учите да размишлявате. Едно отъ качествата на ученика е да има дисциплиниранъ умъ. Всички съврѣменни хора страдатъ отъ силата на своя умъ. Тѣхниятъ умъ мяза на единъ неопитоменъ конь. Въ ума има много разнообразни сили, които трѣбва да се възпитатъ, да се турятъ на работа. Това е една отъ великитѣ задачи на всѣки ученикъ. Цѣлата съврѣменна култура е култура за упражнение, за възпитание на човѣшкия умъ. При туй възпитание, ако човѣкъ нѣма знания, никакъвъ успѣхъ не може да се постигне, тъй както, ако дърводѣлецътъ не знае какъ да владѣе своето сѣчиво, невъзможно му е да направи нѣкакво издѣлие – всичко ще осакати. Така е и съ човѣшкия умъ. Въ това отношение, всѣка дума е само единъ ударъ върху човѣшкия умъ. Когато единъ майсторъ знае какъ да удря, всѣки ударъ отива на мѣстото си, а когато не знае какъ да удря, той само руши. Това не произтича отъ зла воля, но отъ незнание.

7.

Гимнастически упражнения. (миналогодишнитѣ).

НАГОРЕ