НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Аз съм вратата на овцете / Вратата на овцете

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Аз съм вратата на овцете

Най-често използвани думи в беседата: любов, всички, христос, може, казва, аз, сега, истина, има, учение, хора, днес, дойде, мене, божие, лъжа, народ, крадци ,

Неделни беседи , Съборни беседи , В.Търново, 10 Септември 1922г., (Неделя) 11:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Тогаз пак им рече Исус: „Истина, истина ви казвам, че аз съм вратата на овците. Всички, които са дошли преди Мене, крадци са и разбойници; но овците ги не послушаха“. (Йоан 10:7–8)

Ще ви прочета десета глава от Йоана. Ще взема седми и осми стих: „Тогаз пак им рече Исус: Истина, истина ви казвам, че аз съм вратата на овците. Всички, които са дошли преди Мене, крадци са и разбойници; но овците ги не послушаха“. Върху тези стихове мнозина са се спирали и са давали разни тълкувания. „Всички, които са дошли преди Мене“, казва Христос. Кои са тези „всички“? Каквото и да е – било то човек, философия или учение – всичко в света, което иска да ви отнеме Истината, не носи Любов. Всички те са крадци и разбойници. Първият акт, първото нещо това е Любовта; следователно, ако дойде някой и ви каже, че преди Любовта има нещо друго, което да я предшества, той е крадец и разбойник. С такива крадци е пълен светът и църквата. Всеки, който ви каже, че и без Любов може да се спасите, лъже ви. Могат да ви кажат, че ако подложите тялото си на изгаряне, спасението ще дойде; лъжат ви. Спасението е акт само на Любовта. А какво означава вярата? Вярата служи като условие на човека да победи, защото само интелигентният, разумният човек може да се спаси. Затова се казва „Повярвай!“ Кой да повярва? Само интелигентният. Кой още? Болният. Онзи, който има вяра, може да се излекува, но който няма вяра, не може. Там, където няма интелигентност, Любовта не може да се прояви в своята форма. Сега, всички църковници без разлика учат, че спасението е в църквата. Това е квадратна лъжа. Спасението е в Любовта, а Любовта е Бог. Спасението е в Бога – това е най-вярното.

Ако аз мога да ви избавя от някоя болест само за два–три дни или за един месец, или за една година, това не е спасение, това е залъгване; болестта пак се явява. Спасението е онзи велик акт, когато човек се освобождава от смъртта. Всички онези хора, които проповядват спасение, имат ли Любов? Бих ги попитал проповядват ли безкористие. Искам проповедниците, които проповядват Любов, първи да дадат пример и да работят без пари, защото това е свещен труд. Христос казва: „Всички, които са дошли преди Мене, крадци са и разбойници“. Това означава, че всички онези, които проповядват, че е възможно спасение без Любов, че спасението е само в църквата, че спасението е в дома, че спасението е в жената или в децата, крадци са и разбойници. Днес все така се проповядва. Мома ще се жени за някой момък, съберат се старите и говорят: „Ти си млада още и не разбираш; може да не обичаш сега момъка, но после любовта сама по себе си ще дойде“. Лъжат я. След това попът в името на Любовта и в Името на Господа ги венчава. Лъжа е това! Любовта по този начин не идва. Всяко нещо в света, което се извършва без Любов, е престъпление. Съвременните бракове са място на блудодеяние. Какъв живот искате, когато двама души се събират там, където Господ отсъства? Какъв брак ще излезе от това? В света все престъпници ще се народят, защото без Любов се раждат. Посейте едно цвете на сенчесто място и ще видите какво ще стане с него. Няма ли да израсте много хилаво? Мислите ли, че някое дете може да израсне без Любов? В душата на майката трябва да гори онази Божествена Любов, която да се предаде към душата на детето. Тогава тя ще е сигурна, че от него ще излезе истинско дете. Тази Божествена Любов трябва да гори в душата на всички проповедници и свещеници.

От тези думи някои могат да се докачат. Казвам: вие докачихте Любовта и ние ще ви докачим. Вие говорите на света големи лъжи, че без Любов можело. Светът може да се възроди само чрез Любовта. Няма ли Любов, страданията ще се увеличават, болестите ще дойдат. Защо? Защото Господ Го няма.

Сега, когато някой православен говори върху същността на истинската вяра, той твърди, че тя е в православието.

Евангелистите настояват, че те били най-правоверните. Моето Учение е учение на Любовта. Не защото аз го проповядвам, а защото Бог е в Любовта и защото от опит го зная. Опитайте и ще видите. А сега какво ни проповядват? Слагат ни юлар. Селянинът казва на вола си: „Хайде, дий, дий; като изореш, ще има много ечемик, довечера ще има добра храна“. Но накрая, след като изоре, затварят вола в дама, а селянинът разговаря сладко с жена си и децата си и казва: „Дадох на вола малко храна, нахраних го“. Не, ние – пасомите на тази църква, не искаме да бъдем волове и да ни връзват с въжета. И аз казвам, че воловете трябва да се засрамят. Овца, която не захвърли собствения си юлар, аз ще я порицая. Така е заповядал Господ – овцете и говедата да не стоят в домовете, а да отидат в гората. Каквато и вода и сено да ви дават, идете в гората – там е добрият Пастир, Той ще ви води. И знаете ли какво ще стане с вас? Оковите, които имате сега, ще паднат. Сърцата ви ще станат свежи и топли, умовете ви – светли и ясни. И ще кажете в душите си: „Слепи бяхме, но сега виждаме“. Аз ви призовавам: опитайте Любовта, сега е благоприятното време! Христос посочва качествата на крадеца и казва, че той не иде освен да открадне, да заколи и да погуби. С други думи, след като те ограби, той ще те заколи и погуби, т.е. ще те изяде. Следователно, какво е предназначението на съвременната религия? Тя е един метод, една форма, чрез която се проявява Божията Любов. След като роди детето си, майката трябва да го окъпе и нахрани. От качеството на майчиното мляко зависи бъдещия живот на детето. А млякото на майката се определя от мислите, които са минали през нея. Не е достатъчно само кърмачката да има мляко, но тя трябва да вложи в него най-хубавите си мисли, най-хубавите си чувства, най-хубавите си действия. Тогава нейното дете ще бъде най-хубавото. Питам сега свещениците, които са присвоили това Слово, ще кажат ли на хората най-великата Истина? Аз заявявам: абсолютно никаква лъжа, в Бялото Братство не се позволява нито бяла, нито черна лъжа! Без лъжа може ли? Може. Кажете ми кой досега е прокопсал с лъжа. Оставете в една бетонирана стена малка дупчица, през която да минава вода, и ще видите, че тази вода за една година много нещо ще направи. Тогава мислите ли, че една малка лъжа, оставена във вашия характер, няма след години да съсипе живота ви? Ще запитате може ли светът да съществува без лъжа. Може. Бог създаде света без лъжа, а ние създадохме гражданството на лъжата и твърдим, че тя е почтена. Никакво извинение няма за лъжата. Човек, който лъже, е страхлив, а страхливият човек няма Любов. Казва се в Писанието, че Любовта изпъжда всеки страх навън. Следователно страхливият човек е човек с лъжа. Мястото на лъжата е място на всички престъпления. А сега, въпреки че искат да се изправят, всички казват, че светът може и с лъжа. Кога в съвременното общество говорим Истината? Аз ще ви кажа кога да говорите Истината. Например, ти си кравар, издоил си преди пет–шест дни десет килограма мляко, приготвил си от него масло и отиваш в града да го продаваш. Питат те днес ли си приготвил маслото и ти отговаряш, че днес. Не, кажи си истината, че е отпреди пет–шест дни... При друг случай носиш на пазара брашно, което си смлял преди три–четири месеца. Питат те скоро ли си го млял и ти твърдиш, че тези дни си бил на воденицата. Кажи си истината. Защо не признаеш, че преди четири месеца си го смлял? Ученик си, учителят ти задава урок и те пита дали си го научил. Ако си го научил, кажи си истината; ако разбираш задачата е добре, ако ли не – кажи си истината. Следователно, във всички наши отношения трябва да говорим Истината. Тогава каква е мисията на един свещеник? Да свети. Питам сега, това, което е заложено в съвременната църква и се проповядва от свещениците, в кой кодекс на Божествената книга е записано? Често ме питат, когато влизам в църква, паля ли свещи. Отговарям, че не паля. – Кандило гори ли в къщата ми. Не, моето кандило всякога гори. Имам една свещ и всеки може да чете на нея. Не е ли по-добре нашите умове да са свещи и всякога да горят? Не е ли по-добре сърцата ни да са кандила? А тези външни кандила и свещи, които палите, не са истински; аз ги наричам „волски опашки“. Мислите ли, че като запалите на Господа волска опашка, ще се спасите? Не. Мислите ли, че като запалите на Господа кандило, ще се спасите? Не. Ако запалите вашата свещ с Любов, ако запалите вашето кандило с Любов, каквото попросите от Господа, Той ще ви даде. Такава е великата Истина и нека се опита някой да я оспори. Всичко това ние го прилагаме и призоваваме и вас да го приложите и да го опитате. Съвременното християнство трябва да излезе от своето езичество. Ако православното духовенство иска да води българския народ, трябва да го поведе към Бога. Само тогава ще се въдвори дух на единство. Но то иска да го води в името на патриотизма, който се нуждае от пълни хамбари и масълце, нуждае се от майки, които да народят деца, за да се бият за отечеството. Това е добре, но къде са сега тези българи, които ще се жертват? Само Любовта може да ги роди. Следователно трябва да се върнем към онова основно Учение, което Христос е проповядвал на евреите. Те обаче не го приеха и две хиляди години вече откакто се разпръснаха по лицето на земята. И българите мислят, че като не приемат Новото Учение, ще прокопсат. Евреите постоянно избиваха пророците и не харесаха. Няма народ, който де е злоупотребил с Любовта и да не е приел своето възмездие. Затова Христос казва: „Всички, които са дошли преди Мене без Любов, крадци са и разбойници“. Сега хората питат защо съвременното младо поколение бяга от църквата. Бяга, защото няма Любов. От друга страна, старите, каквито и убеждения да изповядват, казват на младите: „Макар да нямате Любов, влезте в църквата, оженете се!“ Не, нека да имат пълната Любов преди да се женят. Придобиването на Любовта е женитба. Такава е великата Истина.

„Всички – казва Христос, – които са дошли преди Мене, крадци са и разбойници.“ Днес съвременното християнство казва, че Христос е с тях. Добре, след като Христос е с тях, защо българският Синод не попита Господа, на Когото уж служи, преди да благослови тази война? И вие – християните, които отивахте на война, попитахте ли Христа дали да се сражавате? Ще кажете, че сте го вършили за отечеството. Кой от вас отиде да пита? А всички твърдите, че сте християни. Издаде се един указ и отидохте да служите не на това, което казва Господ, а на онова, което казваха хората. Искат да ни убедят, че първо трябва да се подчиним на държавата, а после на Бога. Нашето първо задължение е да имаме абсолютна Любов към Бога, а после към държавата. Така е учил Христос. И всички държави и народи, които влагат този принцип в законите си, могат да просъществуват, могат да имат законност и верую.

Второто нещо, което казват за Христовото Учение, е че то не би могло да се приложи, защото Господ е говорил само на еврейския народ. Господ е говорил и на други народи и това аз мога да го докажа. Ако евреите бяха действително избран народ, защо не приеха Христа? Ако някоя мома избере момък, който ѝ е прилика, но не го вземе, коя е причината за това? Или момъкът е серсемин, или момата е такава. По същия начин или Христос не беше Христос, та евреите не го приеха, или Учението на Христа не беше Христовото Учение, или пък евреите не бяха избраният народ. И Христос им рече: „Не казвайте, че сте само вие чада Аврамови, защото казвам ви, че от тия камъни мога да издигна народ“. Следователно, избран народ е само този, на когото умът е пълен с Божията Мъдрост, сърцето е изпълнено с Божията Любов, а душата – с Божията Истина. Такъв народ е велик, избран народ. В света има само една власт и тя е властта на Любовта! Няма същество, няма дори и неодушевен предмет, който да не служи на Любовта. Никаква друга власт аз не признавам. Няма власт по-голяма от Любовта! Всяка друга власт се прекланя пред Любовта! Искат да ни убедят, че има и друга власт. Всяка власт е дадена само от Любовта. Където има Любов, там има и власт; където няма Любов, няма и власт. Затова не се искат много доказателства: влезте в един дом и вижте как вървят работите му. Влезте в една държава и вижте дали не куцат работите ѝ. Куцат, разбира се. И дори при наличието на тази велика Истина искат да ни убедят, че без Любов може. Не, ние всички страдаме от безлюбие.

Сега Христос казва: „Крадецът не иде, освен да открадне, да заколи и да погуби“. Следователно Животът произтича от Любовта и само там, където има Любов, има Живот. Какво очакваме ние? Убеждават ни, че щяло да има второ пришествие и дяволът щял да ходи с голяма празна стомна, която отвън щяла да бъде влажна, а отвътре суха; щом като се приближи някой да нея, дяволът щял да му постави печат. Подобна празна стомна не се ли разнася и сега по света? Когато дойде някой свещеник, който няма Любов и започне да ти чете молитва, а ти му целуваш ръка, той не ти ли поставя печат? Римляните узакониха кръста и заповядаха да го целуваме. Не, ние не целуваме този кръст на престъплението. Целуваме кръст, в който има жива душа, жив дух. Така аз тълкувам Учението. Питат ме дали вярвам в кръста. Аз в живите кръстове вярвам, но в сребърни, златни и други – не вярвам. Прав ли съм? Някой ще каже, че със своето Учение господин Дънов разрушава държавата. Не, с лъжи се разрушава държавата. Казвам: изхвърлете мъртвите кръстове и поставете живите. Някои художници рисуват Христос. Те никога не са Го виждали, защото Христос е живял преди две хиляди години, а се опитват да Го рисуват. И после казват: „Този образ е свещен, целуни го!“ И това го твърдят хора интелигентни, завършили богословие или университет. Елате с мене и аз ще ви покажа къде е този Христос! Той е жив, в мнозина бедни хора живее. Някои обичат да залепват пари върху иконите. На тези казвам: „Ела, братко, аз ще ти покажа къде да залепиш парите си. Залепи ги на някоя бедна вдовица, която ще ти благодари, защото има в момента много голяма нужда. Друг път можеш да залепиш не само пари, а цял чувал брашно или други необходими неща“. Сега някои се хвалят, че залепили върху иконата на Свети Йоан двадесет стотинки. Ако днес дойде Христос, какво ще каже за това? „Тогава пак им рече Исус: „Истина, истина ви казвам, че Аз съм вратата на овците“.“ Когато дойде Христос, всички, които се учат сега, ще бъдат отговорни за делата си. Сега, когато говорим Истината, някои могат да се обидят. Нека се обиждат; ние ще им покажем, че пътят, по който вървят, не е Пътят на Любовта. Единственото нещо, с което може да спасите този народ, е Истината. Говорете Истината в Любовта Божия, не се страхувайте! Говорете и за тези кръстове като за живи образи. Когато нямаме живи образи, започваме да почитаме разни идоли наместо тях. Ако имаме живия образ на Христа, ще има ли нужда да почитаме всички тези икони? Да не се заблуждавате; трябва да знаете, че самият Христос е проявление на Любовта и вие може да имате този жив опит. Христос днес ви призовава и в това е вашето спасение, вашето бъдеще. Ако искате домовете ви да бъдат съградени върху канара, съградете ги върху основите на Любовта. Ако мислите да ги съградите по друг начин, ще дойдат всички нещастия. Бог поругаем не бива; онова, което Той е поставил, ние не можем да го изопачим. И всеки свещеник, всеки пророк или пък самият аз, ако изопачим една истина, ще бъдем приковани на кръста. Бих желал всички живи кръстове, върху които са запалени тези кандила и свещи, да се приближат към Господа на Любовта. В Писанието се казва: „Земята и небето ще приидат, но докато хората не приемат Любовта, нищо няма да се измени“. Когато човек се спре пред вратата си, трябва да каже: „Любовта на Бога, Който живее в мен, ме заставя да говоря Истината“. Вие сте православни, но ако искате да бъдете истински православни, приложете Любовта. Ако не приложите Любовта, не сте православни. И свещениците, ако искат да бъдат истински свещеници, трябва да приложат Любовта. Когато Христос дойде и намери свещениците и членовете на църквата лишени от Любов, ще ги уволни. А тези, които намери изпълнени с Любов, ще бъдат почетени и ще вземат участие в Неговото Царство. На тях ще каже: „Елате вие, от Отца благословени и приемете това, което е за вас!“

Сега и аз ви призовавам като мои братя: приложете Любовта, опитайте я като един жив опит и от това, което научите, не се бойте! Само така вашият живот ще се осмисли. След петдесет–шестдесет години ще ви повикат на онзи свят, а там български закон не съществува. Там няма да се интересуват българин ли си или не, а първото нещо, което ще те питат, е дали си бил член на Божията Мъдрост, Любовта посещавала ли е сърцето ти, Истината живяла ли е в Твоята душа. Ако всичко това е било в тебе, душата ти ще се отвори пред Свети Петър и ще кажеш: „Ето, отварям ума, сърцето и душата си“. А той ще те покани: „Влез вътре, ти си член на Царството Божие“. Но ако не отвориш ума, сърцето и душата си, не си член на Царството Божие.

Когато дойде Христос, ще попита: „Ти приложи ли Божията Любов?“ Тази Любов ме застави да сляза на земята и да покажа на хората, че единствено с Любов може да се живее. Това е Учението: всички народи могат да живеят само по Любов и само така могат да се споразумеят. Дойде ли Любовта, работите ще се уредят напълно, защото във всинца ни ще има надпреварване. Може ли да се промъкне крадец в едно общество, където всички се надпреварват да се жертват? Никога. Това общество ще бъде общество на Любов, Мир, Радост. Това е Любовта, която е започнала да действа.

Христос казва, че Той е вратата, през която ние трябва да влезем. Това са думите, които Христос говори днес. Ако съвременните общества и народи чуят и приложат това Учение, Европа ще бъде спасена. Ако не го приложат, Европа е загубена. Това го съзнаваме всички. Затова всички съвременни духовници са поканени да се сплотят, да проповядват Любовта, да проповядват, че и без войни може да се живее. Ако свещениците направят това, съвременната култура може да се спаси и по един мирен начин да премине от едно състояние в друго. Но ако не проповядват по този начин, те трябва да осъзнаят, че при една втора война Европа и нашето бъдеще са изгубени. Христос казва: „Всички, които са дошли преди Мене, крадци са и разбойници“. Ние желаем всички да станат врата на Царството Божие така, както е Христос. С всеки православен, с всеки евангелист можем да се споразумеем като проповядваме Божията Любов. Не искаме да ги правим наши съмишленици – нека си стоят настрана, но им казваме: „Стойте в Любовта!“ За Любовта се изисква дълго време за приготовление.

Този Христос, за когото ви проповядвам, е на земята – ходи и посещава църквите, но още не Го познават. В една известна църква в Америка държал проповеди доктор Гордон. По повод на едно свое видение той написал знаменита книга за Христа. Сънува една вечер, че църквата му е пълна със слушатели, приковали вниманието си в проповедта. Изведнъж гледа, че в средата на църквата стои един човек, за когото няма място. Когато слиза от амвона, запитва съмишлениците си: „Кой беше този, който стоеше прав сред църквата?“ – Че Той беше Христос! Христос веднъж идва в неговата църква и за Него не се намира място. Колко пъти Христос е посещавал църквите и за Него не е имало място! За Христа още няма място и в сърцата на хората. Дори и вие, когато ви говоря за Любовта, се питате дали е вярно това Учение. Ние познаваме Христовото Учение! Ако приложим Любовта, ще придобием една магическа Сила, която ще ни донесе всичкото благословение. Не тази любов, която имате, а живата Любов, която слиза от Небето, приемете! Тази Любов и държавници, и социалисти искат да я приложат като принцип на братство и равенство. Всички те искат Любовта Христова. А там, където хората се отклоняват от това Учение, идват всички насилия. Христос казва „Аз съм вратата“. Където е вратата, там е Любовта. Приемете ли я, ще имате бъдеще и вие, и вашите деца.

Желая Господ на Любовта да ви посети; желая тази Любов да запали вашите сърца, да просвети вашите умове; желая тази Любов да изпълни вашите души, за да разберете великата Истина, която се крие във вас.

Беседа на Учителя държана на 10 септември 1922 г.

Вратата на овцете

Най-често използвани думи в беседата: любов, всички, христос, може, казва, аз, сега, истина, има, учение, хора, днес, дойде, мене, божие, лъжа, народ, крадци ,

Неделни беседи , Съборни беседи , В.Търново, 10 Септември 1922г., (Неделя) 11:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


„Аз съм вратата на овцете. Всички, които са дошли преди мене, крадци са и разбойници, но овцете ги не послушаха.“ (Йоана 10:7–8)

Мнозина са спирали вниманието на хората върху тези стихове, давали са им различни тълкувания.

„Всички" казва Христос. – Кои всички? – Които искат да отнемат истината и свободата ви. Каквито и да са те – философи или учени, нямат любов в себе си. Те се представят такива, каквито не са, но всъщност са крадци и разбойници.

Първият акт в света е любовта. Първият плод, който събужда човешкото съзнание, е любовта. Следователно, каже ли ви някой, че любовта се предшествува от друго нещо, той е крадец и разбойник. Светът е пълен с тия крадци. И в черквата ги има. Те са съществували в миналото, но и сега ги има. Който ни каже, че и без любов човек може да се спаси, той ви залъгва. Могат да ви кажат, че, ако подложите тялото си на изгаряне, ще се спасите. И това е заблуждение. Спасяването е акт само на любовта. – Какво представя вярата? Когато ти се казва да вярваш, това значи, да си послужиш с вярата, като условие за победа. Само разумният и интелигентният може да победи; щом победи, той ще се спаси. Болният, т.е. който има вяра, той се спасява. Който има вяра, може да се лекува; който няма вяра, не може да се лекува. Дето е интелигентността, там се проявява любовта.

Какво проповядва черквата днес? – Че спасението е само в нея. Вън от черквата няма спасение. – Това не отговаря на истината. Спасението е в любовта, а Бог е Любов. Значи, спасението е в Бога. Това е истината. Ако спасяваш човека от известна болест за няколко деня, да е няколко месеца или една година, това е залъгване, не спасение. Днес го излекуваш, на другия ден пак заболее. Спасяване подразбира освобождаване на човека от смъртта. Питам: Онези, които проповядват спасение, имат ли любов? Проповядват ли безкористно? Свещеникът, който проповядва учението на любовта, пръв трябва да даде пример, да работи без пари. Неговата работа е свещена, не може да се плаща.

Христос казва: „Всички, които са дошли преди мене, разбойници са и крадци." Това значи: Всички, които проповядват, че спасението е в черквата, в дома, в жената, в децата и можеш да бъдеш спасен без любов, са крадци и разбойници. Днес така се проповядва. Съберат се старите, ще женят една мома и я поучават: Слушай, ако не обичаш тоя момък, не се смущавай; любовта ще дойде отпосле, сама по себе си. Те я залъгват. След това иде попът и, в името на Бога, т.е. на любовта, венчава младите. И това е залъгване. Любовта не иде сама по себе си. Всяко нещо трябва да се върши с любов. Не се ли върши с любов, то е престъпление. Сегашните бракове са акт на нечистота, на безлюбие. Какъв живот очаквате след това? Ще се съберат двама души и ще живеят без Господа. Какъв брак е този? Какви деца ще се родят? – Престъпници. – Защо? – Защото се раждат без любов. Посейте едно цвете на сянка, да видите, какво ще излезе от него! То няма да се развива добре, ще бъде слабо, хилаво. Мислите ли, че и детето може да расте и да се развива без любов? В душата на майката трябва да гори Божията Любов. Тя трябва да предаде тази любов на детето си и тогава да очаква нещо от него. В душата на всички проповедници и свещеници също трябва да гори Божията Любов. Без тази любов хората ще ви докачат, и вие ще ги докачате. Казвате: Обидиха ни, докачиха ни. – Много естествено, вие обидихте любовта, и вас ще обиждат. Защо проповядвате на хората, че може да се живее без любов? Не, без любов не се живее. Човечеството може да се повдигне и възроди само чрез любовта. Дето няма любов, там има страдания и болести. – Много просто, Бог не е там.

Сега, ако слушате някой правоверен да ви говори за вярата и мястото й в живота, ще извадите заключението, че истински правоверни са православните; евангелистите казват за себе си, че те са най-правоверни. Стане ли въпрос за моето учение, цялото духовенство казва, че то не е правоверно учение. Аз казвам, че моето учение е на любовта. Опитайте го, и сами ще се уверите в това. Какво се проповядва на сегашните хора? Какво им се говори?

– Каквото селянинът говори на своя вол. Рано сутринта той го впряга на работа и му казва: Хайде, синко, дий!.. Като изореш нивата, ще ти дам много ечемик, да се нахраниш добре. Като се върне от нивата, господарят му го затваря в дама, а сам отива при жена си и децата си да се нахрани добре. Като седне пред трапезата, казва: Дадох малко храна на вола, нахраних го добре. Ние, пасомите на черквата, не искаме да бъдем волове, да ни връзват с въжета и затварят в дамове. Срамно и тежко е положението на воловете. Всяка овца, всеки вол, всяко говедо, трябва сами да хвърлят юлара си, да не влизат в дамовете. Те сами трябва да се развържат и отидат в гората. И на вас казвам: Каквато вода или каквото село и да ни дават, откажете се от тях и идете в гората. Там е добрият Пастир. Той ще ви даде чиста вода. – Какво ще стане с вас? – Веригите ще паднат от краката ви, сърцата ви ще се обновят, умовете ви ще светнат и ще кажете: Слепи бяхме, но сега виждаме! Сега и аз ви призовавам, и казвам: Опитайте любовта! Сега е благоприятният момент.

Питам: Какво е предназначението на религията? – Тя дава методи, чрез които Божията Любов може да се проявява. Като роди детето си, майката трябва да го къпе, храни и възпитава. Бъдещият живот на детето се определя от качеството на майчиното мляко. Не е достатъчно само да има мляко майката, но в млякото тя трябва да вложи най-хубавите си мисли, чувства и действия. Такова дете ще бъде хубаво и здраво. Сега питам свещениците, които държат Словото в ръцете си, готови ли са да кажат на хората великата Истина, без никаква лъжа. В Бялото Братство не се позволява никаква лъжа: нито бяла, нито черна! – Може ли да се живее без лъжа?

– Може. Кой човек е успял досега с лъжата? Ако през една малка дупчица на бетонна стена тече вода, най-много в една година, водата ще причини известно разрушаване. На същото основание, и най-малката лъжа след години ще причини известно изопачаване на човешкия характер. – Може ли да се живее без лъжа? – Може. Когато Бог създаде света, лъжата не съществуваше. Тя дойде отпосле. Хората създадоха лъжата и дадоха й гражданственост. Днес те сами си служат с нея и казват, че е почтена. Не, никой не може да се оправдае, че си служи с лъжа. Който лъже, той е страхлив, а страхливият няма любов.

Казано е в Писанието: „Любовта изпъжда страха навън." Следователно, страхливият е без любов. – Защо? – Защото е дал място на лъжата в себе си. Мястото на лъжата е място на престъпления. При това положение, никой човек не може да се изправи, нито светът може да се изправи. Питате: Можем ли да говорим истината? Кога трябва да се говори истината? - Всякога. Отиваш на пазар да продаваш масло. Питат те: Прясно ли е маслото? Кога си го приготвил? – Вчера. Всъщност, ти си го приготвил преди пет-шест деня. Защо не кажеш истината? Продаваш брашно. – Прясно ли е брашното? – Прясно е, смлях го преди една седмица. Всъщност, ти си го смлял преди четири-пет месеца. Ученик си. Пита те учителят: Знаеш ли си урока? – Зная го. Учителят те изпитва, но се оказва, че нищо не знаеш. Защо не кажеш, че не си учил, или не си разбрал урока? Всички хора без изключение – свещеници, адвокати, съдии, трябва да говорят истината.

— Каква е задачата на свещеника? – Да свети. На кое място в Божествената книга е писано, че свещениците трябва да говорят на хората така, както днес им говорят? И мене често ме питат: Палиш ли свещи в черква? — Не паля. – Защо? – Защото моята свещ гори постоянно, и на нейната светлина могат да четат всички. – Гори ли кандило в стаята ги? – Не гори. – Защо? – Моето кандило постоянно гори, няма нужда да се пали и гаси. Питам: Не е ли по-добре, нашите умове да са свещи, и нашите сърца кандила, които постоянно да горят и светят? Свещите и кандилата, които вие палите, не са нищо друго, освен преходна светлина. Мислите ли, че ако запалите една свещ или едно кандило на Господа, ще се спасите? Обаче, запалите ли своята свещ, т. е. умът, и своето кандило, т. е. сърцето, с любов, каквото попросите от Господа, ще ви се даде. Това е велика истина, която никой не може да оспори. Ние прилагаме тази истина и казваме и на вас: Приложете я и вие, за да я опитате.

Казвам: Сегашното християнство трябва да напусне езичеството, на което и досега още служи. Ако православното духовенство иска да води българския народ, трябва да го упъти към Бога. Само тогава християните ще имат дух на единство. Те искат да възпитат народа в духа на патриотизма. Обаче, патриотизмът изисква пълни хамбари ; той изисква от майките да раждат повече деца, да ги пращат на война, да се бият за отечеството. Питам: Отде ще дойде толкова жито, че да напълни всичките хамбари? Кои са тия майки, които могат да жертвуват синовете си за своето отечество? Само любовта е готова на жертви. Де са онези българи и българки, готови за всякаква жертва?

Време е вече да се върнем към учението на любовта, което Христос проповядвал на евреите преди две хиляди години. Но евреите не приеха това учение. Ето, две хиляди години се изминаха, и те още продължават да се скитат по света, без отечество. Мислят ли българите, че като не приемат новото учение, по-добра съдба ги очаква? Евреите постоянно избиваха пророците си, но зло ги сполетя. Няма народ в света, който да е злоупотребил с любовта и да не е получил възмездие за това. Христос казва: „Всички, които са дошли преди мене, те са крадци и разбойници." В този стих са изпуснати думите „без любов." „Всички, които са дошли преди мене без любов, те са крадци и разбойници." Питате: Защо младите бягат от черквата? - Защото няма любов там. Старите казват на младите: И да нямате любов, женете се. Любовта отпосле ще дойде. Ходете на черква, макар че нямате любов. – Не е така. Преди да се жените, трябва да имате любов. Това значи женитба. Без любов никаква женитба не съществува. Това е велика истина! Христос казва: „Всички, които са дошли преди мене без любов, са крадци и разбойници.

Сегашните християни, както и българското духовенство казват, че Христос е с тях, на тяхна страна. – Ако е така, защо Синодът не запита Господа, да вземат ли участие във войната? Всички, които минават за християни, запитаха ли Господа, трябва ли да се бият. Кой християнин направи това? Всеки казва, че е християнин, че следва Христа, но щом се издаде указ за война, всички вземат оръжието и тръгват да се бият. Никой не слуша, какво казва Господ. Всички казват: Така е наредено, трябва да се бием за отечеството си. – Това е казано от хората, а не от Господа. Днес всички искат да се убедят, че първото ни задължение е към държавата, а после към Бога. Казвам: Първото задължение на човека е към Бога, да има абсолютна любов към Него, а после към държавата. Тъй е проповядвал Христос. Невъзможно е да обичаш държавата си, ако нямаш любов към Бога. Само онези държави и народи могат да се развиват правилно и да имат успех, които се подчиняват първо на Божествените закони, а после на човешките. Само такива народи и държави имат законност и абсолютно верую и убеждение. Мнозина казват: Христовото учение и до днес не е приложено. Христос говори само на евреите, като на избран народ от Господа. И пророците говориха на евреите. На другите народи Бог не е говорил. – Това не е вярно. Мога да докажа, че Бог е говорил и говори и на други народи. Ако еврейският народ беше, наистина, избран от Бога, защо не прие Христа? Защо, някоя мома харесва един момък, а въпреки това, не го вземе? Причината за това се крие или в момата, или в момъка. Следователно, евреите не приеха Христа, или защото Христос не беше Този, Когото те очакваха, или еврейският народ не беше избраният, за който се говореше. Христос каза на евреите: „Не мислете, че само вие сте чада Аврамови, защото и от тези камъни мога да издигна народ." Следователно, избран народ е само този, на който умът е изпълнен с Божията Мъдрост, сърцето е изпълнено с Божията Любов, а душата – с Божията Истина. В света съществува само една власт – властта на Любовта. Никаква друга власт не признавам. Няма друга власт, по-велика от властта на Любовта. Всяка друга власт се прекланя пред нея. Няма същество, колкото и да е малко, което да не служи на Любовта. Някои искат да ни убедят, че има власт вън от Любовта. – Не, всяка власт е дадена само от Любовта. Дето е любовта, там има власт; дете няма любов, няма и власт. За това не са нужни много аргументи. Влезте в един дом и вижте, как вървят там работите. Влезте в едно училище и вижте, как вървят работите му. Влезте в една държава и вижте, как вървят нейните работи. Ако нещо куца в дома, в училището или държавата, причината за това е безлюбието. Това е велика истина. И при тази истина, искат да ни убедят, че може и без любов. – Не, всички хора страдат от безлюбие, а не от любов.

Христос казва: „Крадецът не иде, освен да открадне, заколи и погуби." Сега хората искат да ни убедят, че няма да стане второ пришествие. Някои казват, че дяволът щял да ходи с празна стомна по света, отвън влажна, а отвътре суха, та, който се приближи до него да пие вода, той ще му тури печат. Питам: Празната стомна не се ли носи и сега по света? Когато свещеникът ти чете молитва, и ти му целуваш ръка, не ти ли туря печат? Евреите разпнаха Христа на кръст; след Него този кръст се узакони, и хората почваха да го целуват. Това е кръст на престъпление. Ние не целуваме кръста. Ние целуваме живия кръст, в който има жива душа и жив дух. Следователно, когато ме питат, вярвам ли в кръста,отговарям: Вярвам в живия кръст, но не в кръст, направен от сребро, злато, или друг някакъв метал. Ще кажете, че моето учение руши основите на черквата. Не, лъжата разрушава черквата, а не истината. Аз проповядвам истината. Щом е така, изхвърлете мъртвите кръстове и на мястото им турете живи. Някой художник нарисувал Христа, продал картината и, като я гледат хората, казват: Да целунем този свещен образ. – Преди всичко, Христос е живял преди две хиляди години; художникът не Го е виждал нито външно, нито вътрешно, и ще каже, че рисувал Христа. Така говорят интелигентни хора, свършили богословие. Елате с мене, аз ще ви покажа, де е живият Христос. Той живее в домовете на бедни вдовици, сирачета и нещастни хора. Някои обичат да залепват пари на иконите, правят дар за Господа. На тия хора казвам: Елате при мене, аз ще ви кажа, де да залепвате парите си. Залепи ги на челото па бедната вдовица, която ще ти каже: Благодаря ти, братко, че дойде да ми залепиш пари на челото, да посрещна нуждите си. Някога можеш да залепиш на иконата цял чувал брашно, отколкото да лепиш пари. Казваш: Залепих днес на иконата на св. Иван 20 ст. Мислите ли, че св. Иван се задоволява с 20 ст.? Ако днес дойде Христос, какво ще каже за вашата щедрост?

Христос казва; „Аз съм вратата на овцете, и всички, които дойдат след мене да се учат, ще отговарят затова, което са чули да им говорят. Сега и аз говоря истината, но някои се обиждат. – Нека се обиждат. Ние ще им покажем, че пътят, по който вървят, не е път на любовта. Единственото нещо, с което можете да спасите народа си, е да им говорите истината. В името на Божията Любов, говорете истината, и не се страхувайте! Говорете за всички кръстове, но преди това, имайте пред вид живите кръстове, живите образи. Щом имате живи образи, заради тях ще почитате и останалите образи. Щом носите в душата си образа на живия Христос, ще почитате всички икони. Без живия Христос нищо не може да почитате. Помнете: Христос е проявената Божия Любов. Днес Христос ви призовава. Всеки може да има този жив опит. В любовта се крие вашето бъдеще. Ако искате домовете ви да бъдат устойчиви, съградете ги на основите на любовта. Тя е канарата на живота. Ако мислите, че можете да съградите живота си вън от любовта, лъжете се. Този живот ще донесе всички нещастия. Бог поругаем не бива! Никой не може да измени онова, което Бог е наредил. Който си позволи да изопачи Божията истина, ще бъде прикован на кръста. Казано е в Писанието: „Небето и земята ще приидат, но една рязка от закона на Бога няма да се измени." Ето защо, хората трябва да приемат любовта. Следователно, човек всякога трябва да си казва: Любовта на Бога, Който, живее в мене, ме заставя да говоря истината.

И тъй, сега вие минавате за православни. Ако искате да бъдете такива в истинския смисъл на думата, приложете любовта. Който иска да бъде свещеник в правия смисъл на думата, нека приложи любовта. Когато Христос дойде и намери свещеници, които работят без любов, ще ги уволни. Той ще уволни всички хора, които работят без любов. Ако намери хора, които работят с любов, ще ги приеме като граждани в Царството си и ще им каже: Елате при мене вие, благословени от Бога, да получите своя дял. Сега и аз се обръщам към вас, като към свои братя, и казвам: Направете един жив опит, да приложите любовта. Само така ще придобиете истинското знание. Така ще осмислите живота си. И, като отидете на онзи свят, ще видите, че там не съществуват български закони, нито други човешки закони. Там съществува само един закон – Божият. Там няма да те питат, българин ли си, французин ли си, руснак ли си, каква вяра изповядваш, но ще те питат: Член ли си на Божията Мъдрост? Любовта в сърцето ти ли е? Истината в душата ти ли е? Ако имаш всичко това, ще отвориш душата си пред св. Петър, и той ще каже: Влез в Царството Божие. Ако не отвориш ума, сърцето и душата си за любовта, не можещ да бъдеш гражданин на Царството Божие. Като дойде на земята, Христос ще ви зададе същия, въпрос: Приложихте ли любовта? Тази любов ме заставя да дойда на земята, да покажа ка хората, че само с любов може да се живее. Всички народи мотат да се споразумеят само чрез любовта. Приложат ли любовта, всичките им работи ще се наредят. Дето е любовта, там всеки е готов да се жертвува. Дето е любовта, там има мир, радост и веселие. Тази любов действува вече в света.

Христос казва: „Аз съм вратата на овцете." През тази врата трябва да влезем всички. Това казва днес Христос. Ако всички общества и народи приложат това учение, Европа е спасена. Не го ли приложат, тя е загубена. Това всички трябва да знаят. Днес се поканват всички духовни лица, всички проповедници да се сплотят и да приложат любовта. Те трябва да проповядват на хората, че и без войни може да се живее. Ако приложат любовта, сегашната култура ще се запази и ще мине на по-високо стъпало. Не се ли приложи любовта, всички трябва да знаят, че ако се отвори още една война, Европа е изгубена. Бъдещето на всички народи е загубено.

Христос казва: „Всички, които са дошли преди мене, крадци са и разбойници. Аз съм вратата на овцете." Желая, всички да бъдат врата на Царството Божие, както Христос е врата. Проповядвайте Божията Любов, за да се споразумеете с всички православни, евангелисти, католици. Ние не искаме да ги направим наши съмишленици. Нека всеки споделя своето верую. Но живейте всички в любовта. За това се иска много време, голяма подготовка.
Живият Христос, за Когото ви проповядвам, е на земята. Той посещава всички черкви, но още не Го познават. В Америка, в една черква държал своите проповеди видният проповедник, доктор Гордън. Той написал една хубава книга за Христа. Повод за написването й било едно видение. Една вечер той сънувал, че държи много хубава проповед, която приковала вниманието на слушателите му. По едно време той видял в средата на черквата един човек, интелигентен, с красиво лице, стои прав, нямало място за него. Щом свършил проповедта си, той веднага запитал слушателите си: Кой беше този човек, който през всичкото време стоеше прав? – Христос. – Христос? Един път дойде Христос в моята черква и нямаше място за Него. Казвам: Колко пъти Христос е посещавал черквите, но за Него е нямало място! За Христа още няма място в човешките сърца. Ето, и вие, на които говоря за любовта, питате: Право ли е това учение? Ние познаваме Христовото учение, но де ще му излезе краят, ако говорим истината? Де ще ни заведе това учение? – Не се страхувайте! Любовта е мощна, велика сила. Ако я приложите, тя, по магически начин, ще ви донесе голямо благословение. Не говоря за любовта, която вие познавате, но за живата любов, която слиза от небето. Приемете тази любов! Всички се стремят към тази любов: и управляващи, и управляеми; и десни, и леви. Тя носи братство и равенство между народите. Когато хората се отклонят от тази любов, ще дойде насилието.

„Аз съм вратата." Дето е вратата, там е любовта. Приемете ли любовта, ще имате бъдеще и вие, и децата ви.

Желая, Господ на Любовта да ви посети!

Желая, любовта да запали сърцата ви, да просвети умовете ви!

Желая, любовта да изпълни душите ви, и да разберете великата истина, вложена във вас!

Беседа от Учителя, държана на 3 септември, 1922 г., гр. Търново.

НАГОРЕ