НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Утринен наряд (25 август 1922 г.)

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

Утринен наряд

Най-често използвани думи в беседата: ръце, настрани, любов, напред, бавно, благославяй, бог, положение, благословен, пеене, хоризонтално, движение, път, благ, същото, три, хвъркане, нагоре, чисти ,

Съборни беседи , В.Търново, 25 Август 1922г., (Петък) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


• Добрата молитва (с вдигнати ръце).

• Вие, които желаете да се приближите при този камък на Любовта, отхвърлете всяка злоба, всяка лъст, лицемерие и завист, и всяко одумване.

Пожелайте, като новородени младенци, чистото словесно мляко, с Него да порастете.

Понеже вкусихте, че Господ е благ, при Него идвайте като при камък жив, от человеците отхвърлен, а от Бога избран и драгоценен.

И вие, като живи камъни, зидате се на дом духовен, на свещенство свято, да принесете жертви духовни, благоприятни Богу чрез Иисуса Христа на Любовта.

• Благославяй, душе моя, Господа (пет пъти: първия път - ръцете нагоре свободно; втория и третия път - хоризонтално; четвъртия път - ръцете на гърдите, пред устата, с дланите навън и хоризонтално; петия път - хоризонтално, на гърдите, пред устата и пак хоризонтално).

• Тайна молитва (коленичили на дясното коляно).

• Благословен е Той, Който ни благославя, Бог на Любовта. Благословен е Той (изпя се с положение на ръцете настрани), Който ни благославя (изпя се, като ръцете са настрани).


Бог на Любовта (бавно пеене с бавно спущане на ръцете отстрани до долу).

Бла-го-сло-вен (пеене с бавно издигане на ръцете настрани),

Бла-го-сло-вен е Той (пеене с бавно спущане на ръцете надолу),

Кой-то ни (пеене с бавно издигане на ръцете горе)

Бла-го-сла-вя (пеене, като ръцете са разтворени напред).

Бог на Любовта (пеене с бавно сваляне на ръцете надолу),

Бог на Любовта (ръцете са хоризонтално),

Бог на Любовта (ръцете се свалят надолу бавно),

Бог на Любовта (ръцете са настрани), Любовта (ръцете са надолу),

Бог на (ръцете настрани)

Любовта (ръцете надолу),

Бог на (ръцете настрани)

Любовта (ръцете напред).

Благословен е Той (четири пъти - с движение на ръцете настрани и напред),

Благословен е Той (три пъти - ръцете отпред са малко прибрани, с движение на хвъркане),

Който ни благославя (бавно спущане на ръцете, с хвъркане не съвсем до долу - веднъж),

Който ни благославя (ръцете са в последното положение, с хвъркане - два пъти),

Който ни благославя (ръцете настрани, с хвъркане - три пъти),
Благославя (няколко пъти кръгообразно движение на ръцете, със слабо приклякване),

Благославя (няколко пъти - ръцете в движение напред, нагоре, напред, нагоре и т. н.).

Да сме благи (същите движения - три пъти).

Благи (същите движения, само че по-бързи - три пъти),

Благи (ръцете се движат от горе на долу, до пръстите на краката),

Благи (ръцете се вдигат нагоре),

Благи (много пъти ръцете се движат кръгообразно около тялото и остават хоризонтално).

Да сме силни (ръцете напред).

Да сме крепки (ръцете настрани).

Да сме твърди (същото положение),

Твърди като диамант (същото положение).

Да сме чисти (ръцете напред)

Като живата вода (същото положение).

Да сме чисти като живата Светлина (същото положение).

Да сме чисти като Любовта (същото положение).

Нашият закон е чистата Любов (ръцете настрани).

Нашият път е чистата Светлина (ръцете настрани).

Нашето слово е Мъдростта (ръцете настрани).

Ние сме всички крепки в Бога на Любовта (ръцете напред).

В Него ние победихме света (ръцете настрани).

В Неговата Любов ние добихме своята свобода (ръцете напред).

Ние сме вече свободни от закона на смъртта (ръцете настрани).

Необятната Любов ни въздигна (ръцете напред).

Безпределната Мъдрост ни оживи (ръцете настрани).

И едната неизказана Истина ни възкреси (ръцете напред).

Святи Отче на Небето, ние осветихме Името Ти (ръцете настрани).

Ние свършихме делото Ти (настрани).

И въдворихме Твоето царство (настрани).

Благословен си Ти отсега за през всичките векове. Амин! (ръцете настрани и долу).

Изпя се Амин седем пъти с движение на ръцете настрани и с кръгообразно движение на ръцете със слабо приклякане.

Забележка: При тези движения на ръцете хвъркането — това е раздрусване на съзнанието — раздрусване, събуждане.

• Гимнастически упражнения.

25 август, петък, 5 ч.

Най-често използвани думи в беседата: ръце, настрани, любов, напред, бавно, благославяй, бог, положение, благословен, пеене, хоризонтално, движение, път, благ, същото, три, хвъркане, нагоре, чисти ,

Съборни беседи , В.Търново, 25 Август 1922г., (Петък) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ