НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Цар и служител

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

Цар и служител

Най-често използвани думи в беседата: има, може, себе, цар, царе, живот, недоволен, бог, земя, път, човек, мъглата, мисли, ден, хора, показва, жито, свят, зърно ,

Съборни беседи , Рилски беседи , 7-те езера, 22 Август 1939г., (Вторик) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Христос казва: „Аз съм пътят, истината и животът."

Който е познал Христа, той следва Неговия път. Който е познал Христа, той лесно се ориентира в живота. Пътят му е осветен от Божественото слънце. Който не е познал Христа, пътят му е затворен. Той не може да се ориентира в живота, намира се в мъгла, в каквато и вие днес се намирате. Като гледа мъглата пред себе си, човек мисли, че цялата земя е непрогледна. Ако мисли така, той се заблуждава. Всъщност, мъглата е само пред неговите очи, или в неговото съзнание. Има хора, които всякога живеят в светлина. За тях Божественото слънце никога не залязва. Било е време, когато цялата земя е била мъглявина, но днес хората се радват на небето и на земята, на дневни и нощни светила. Мъглата, която виждате днес, показва, че хората ще минат през известни изпитания, които могат да преодолеят с вяра и разумност. Имайте вярата на житното зърно, което прекарва цяла зима под снега, като под топла завивка. Когато вали дъжд, то благодари на Бога, че размеква коравото и сухо сърце на земята, да не го притиска много. Житното зърно благодари и за дъжда, и за мъглата, и за снега и с търпение очаква топлите слънчеви дни, когато ще подаде главичката си над земята и ще почне да расте.

Следователно, ако житното зърно има такава вяра, колко повече човек трябва да има вяра в Онзи, Който е изтрил много сълзи, много страдания е премахнал, много несгоди е превърнал в блага. Много недоразумения, много пречки, много мъчнотии е премахнал Бог от пътя на човека, но въпреки това, той продължава да е недоволен. Човек е недоволен или от външността си, или от условията на живота си. Той иска да се облича добре, да се храни добре, да живее като цар. Колко хора могат да бъдат царе в света? Днес има най-много около стотина царе. Какво ще правят другите хора? Има едно вакантно място за цар – цар на себе си. Всеки може да бъде цар на себе си.

Сега, аз желая на всички, да станете царе на себе си, а служители на Бога. Който може да стане цар на себе си, а служител на Бога, той ще получи Божието благословение.

22 август, 5 ч. с.

Цар и служител

Най-често използвани думи в беседата: има, може, себе, цар, царе, живот, недоволен, бог, земя, път, човек, мъглата, мисли, ден, хора, показва, жито, свят, зърно ,

Съборни беседи , Рилски беседи , 7-те езера, 22 Август 1939г., (Вторик) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


На билото над палатката на Учителя

Добрата молитва
“Бог е Любов”

Ще взема думите, които Христос казва: “Аз съм пътят, истината и животът.”

Какво може да научите от днешния ден? Днешният ден показва, че когато човек живее само за себе си, такова е неговото положение, както днешният ден. Бог, Божественото слънце не може да го озарява. Той мъчно може да се ориентира в живота. Всеки един от вас може да мисли, че цялата земя е обвита с мъгла. Това е заблуждение. Може да е било време, когато е била така обвита, но това е било преди милиони години. Днешният ден показва, че много неща в живота на хората има, които да устояват. Времето беше сухо, земята доста суха и се нуждаеше от дъжд. Малките изпитания в живота, които дойдат, ще бъдат като тази мъгла. Вие трябва да имате вярата на житното зърно. То, когато влезе в земята през зимата, си почива и мисли какво да прави. То даже когато вали сняг. употребява го за юрган, почива си и благодари, че има такъв юрган. Когато завали дъжд ни най-малко не се бои от дъжда, но се радва, че Бог размеква сърдцето на сухата пръст и пръста става любвеобилна, не го стиска. Когато земята размекне, изниква нагоре, пок[аз]ва се, започва пак да расте. Когато вече се отстрани мъглата, изгрее слънцето, то дава плодове.

И човек при всичките условия на живота трябва да благодари на Бога, защото всичко туй ще се превърне за едно велико благо в неговия живот. В света има много сълзи, които Бог [е] избърсал, има много страдания, които Бог е отстранил, има много несгоди, които Бог е подобрил. Има много недоразумения, които Бог оправил. Даже такива недоразумения, че човек поНякой път със себе си се кара, недоволен е от себе си. Недоволен е Някой път, че не е достатъчно висок; недоволен е Някой път, че ръцете му не са красиви. Недоволен е Някой път, че лицето му е малко жълто, почернело. Недоволен [е] понякой път, че храната му не е такава, каквато иска. Той иска да яде като цар. А колко хора в света могат да бъдат царе? Ед[в]а в света има свободни места за царе. Около стотина места може да има за царе. Другите какво трябва да правят? Има едно вакантно место за цар, всеки може да бъде цар на себе си. Сега аз ви препоръчвам да станете царе на себе си. Пък да станете служители на Бога, тогава Божието благословение ще дойде върху ви.

Отче наш

Вторник, 22 август 1939г.

НАГОРЕ