НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Сутрешен наряд, 23 август и Работа на учениците

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

Сутрешен наряд, 23 август

Най-често използвани думи в беседата: друг, може, изучи, има, изучава, път, отглежда, обича, всестранно, живот, иска, очи, цвят, заеме, разни, реките, българия, кометите, промените, слънце ,

Съборни беседи , В.Търново, 23 Август 1920г., (Понеделник) 6:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


23 август, понеделник, 6 ч.

Добрата молитва.
Размишление:
За възрастване на Божествените мисли в нашите умове.
За пробуждане на Божествените чувства в нашите души.
За освобождение от всички остатъци на нашите минали съществувания.
За приемане на Божествения живот.
Молитва на Духа.
Пътят на живота.
Молитва на Царството.
„Отче наш“.

23 август, понеделник, 8 ч.

Работа на ученицитеСлед закуската бяха дадени като предмет за разисквания през този ден следните теми:

Как се приема храната.

Как се образува кръвта.

Как се създава мисълта.

През тази година всеки ще си избере по един отрасъл от живота и ще го изучи всестранно. Например, някой от вас обича да отглежда пчели – ще изучи подробно живота им. Ако иска да държи реферат по това, трябва да има данни, които да почиват на собствени наблюдения и проучвания. Друг някой, например, има волове – да изучи защо у едни очите са с един цвят, а у други – с друг; да изучи всички техни особености. Трети пък обича градини – да се заеме да отглежда разни зеленчуци или цветя, да изучава условията, при които те най-добре се развиват, и т.н. Някои от вас може да се заемат с изучаването на планините и реките в България или с кометите, с промените на Слънцето – защо то някой път е червено, а друг път има друг цвят. Който иска, може да се заеме да изучава нещо за косите – защо капят, защо у едни са дълги, а у други къси, защо у някои рано побеляват. Друг да изучава очите - формата, големината, цвета им и т.н.

Ако не се заемете да изучите един или друг въпрос всестранно, откъслечните познания, които имате по разни въпроси, няма да ви ползват.

– Може ли още сега да се определи въпросът.

– Може и ще бъде още по-добре.

Най-често използвани думи в беседата: друг, може, изучи, има, изучава, път, отглежда, обича, всестранно, живот, иска, очи, цвят, заеме, разни, реките, българия, кометите, промените, слънце ,

Съборни беседи , В.Търново, 23 Август 1920г., (Понеделник) 6:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ