НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Сутрешен наряд, 22 август и Работа за през годината

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

Сутрешен наряд, 22 август

Най-често използвани думи в беседата: всяка, човек, работите, нишка, бъдете, лозе, бог, добро, може, дава, усмивка, начин, всяко, сега, добри, ум, знаете, направи, вземе, всичко ,

Съборни беседи , В.Търново, 22 Август 1920г., (Неделя) 10:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


22 август, неделя, 6 ч.

„Отче наш“.
Размишление:
За преуспяването на Царството Божие в нас и около нас.
За изявяването на Силата Божия чрез нас и в нас.
Да премахне Господ всички препятствия от пътя на Своето Царство.
Лозинката.
Благославяй, душе моя, Господа.
Молитвата на Триединния Бог.
Добрата молитва.
7 ч.

Работа за през годинатаЛичната работа, която всеки от вас ще има през тази година, е следната:

– Ще работите върху вашето сърце;

– Върху вашия ум;

– Върху вашата воля;

– Върху вашия живот и вашето здраве.

Ще се стремите да бъдете здрави по тяло, т.е. да имате такова здраве, което да ви дава разположение.

Ще се стремите да придобиете изобилието на живота.

Ще работите върху сърцето си, за да въздигнете в него всички най-благородни чувства и желания.

Ще се стараете да внесете в ума си най-светлите мисли и ще уякчите волята си, за да бъдете твърди и решителни във всичките си добри намерения. Да вършите Божията воля, без да се колебаете.

Това е желанието на Господ. Ако вие послушате Неговия глас и изпълните Волята Му, Той ще изпрати Духа Си през годината и ще имате цялото Негово съдействие.

Онези, които се изпречват на вашия път и ви препятстват, ще изчезнат като дим.

И тъй, всяка добра мисъл, всяко добро желание, всяко добро намерение и всяко добро действие, което проникне в душата ви, в сърцето ви, в ума ви, вярвайте, че иде от живия Господ; дайте му място и ще имате благословението Му. Черпете тази сила от живота тъй, както пчелите събират нектара от хилядите цветове – тези трудолюбиви пчелички не се срамуват да събират мед и от магарешкия трън.

Божественият Закон е такъв: за добрия човек всичко е добро – за лошия човек всичко е лошо. Две мнения по това няма. Умният и добрият човек, като вземе една нечиста риза, ще я направи чиста. Как? Вие знаете: ще свари вода и ще я изпере. А лошият човек и чиста риза да вземе, ще я направи нечиста. Как? Пак знаете как.

Умният, добрият човек, като вземе неразработена земя, където растат тръни и глогове, може да направи от нея най-хубавата плодородна нива. А на лошия човек и най-хубавата градина да дадете, ще я развали.

Сега Господ ни призовава на Неговата нива, на Неговото лозе. Това лозе е обрасло с тръни и бодили и ако сме умни и добри, ще го прекопаем и изчистим. Не мислете, че днес това лозе не може да се изчисти – ако на него работят умни и добри хора, няма да минат и десет години, това лозе ще процъфти и ще даде изобилен плод.

Бъдете сега смели и решителни, трудолюбиви и работливи!

Работете не за пари, а за една Божия усмивка!

Свършете тъй работата си, та като отидете при Бога, Той да ви даде една усмивка.

Божията усмивка да бъде заплатата ви!

Това се отнася до всеки от вас. Това е материалът, върху който ще работите над себе си. Само като работите така, ще представлявате една здрава нишка от целия организъм. Докато всяка една нишка е здрава, тези хиляди нишки, събрани на едно място и преплетени добре, образуват едно въже, което не се къса. А когато всяка нишка е слаба, хилава, то колкото и да е дебело въжето, то нищо не струва. Понеже всеки от вас съставлява една нишка, всяка нишка трябва да бъде здрава. А вие знаете, че въжетата са потребни. Например, за да направим някой мост, за да впрегнем някоя кола, потребни са въжета. Някой път употребяват въжета и за бесене на хората, но ние няма никого да бесим. Въжето – това е символ на човешката вяра.

Като работите по този начин върху себе си, вие вече ще бъдете подготвени за онази велика Божествена наука, която сега иде в света. Тази Божествена наука ще разберете, само като бъдете чисти по ум и сърце. Тя съществува от хиляди, милиони години. Господ не предава тези знания по един начин, а има милиони начини, по които Той ги предава на всяка душа. По знанията на всяка душа Той знае доколко тя може да разбере това, което ѝ дава, затова ѝ дава толкова, колкото е потребно.

Христос казва: „Като дойде Духът на Истината, Той ще ви припомни всичко, което е казано от самото начало на създаването на света и което Бог е вложил в него.“

Следователно слушайте този Дух!

Днес целия ден ще прекарате, като се разпределите на групи, отделно мъже и жени, във всяка група по 72 души.

Ще се пръснете по различни места из двора и ще размишлявате върху палещи въпроси от домашен, обществен и духовен характер, за да видите по кой начин може да работите най-добре и до какво заключение ще дойдете.

Ако при тези разисквания в ума ви се явят някои проекти, ще си ги запишете.

Въпросите ще разисквате приятелски и в най-широк смисъл – тъй както се проявява животът тук, на Земята.
В групите ще се подбирате по закона на свободата.

Това разпределение е временно – само за днес.

10–12 ч.

Групите от мъже и жени разискваха върху разни въпроси от социален, домашен и духовен характер. Всяка група разгледа въпроси, които най-много я интересуваха. Тези разисквания продължиха и следобед.

Най-често използвани думи в беседата: всяка, човек, работите, нишка, бъдете, лозе, бог, добро, може, дава, усмивка, начин, всяко, сега, добри, ум, знаете, направи, вземе, всичко ,

Съборни беседи , В.Търново, 22 Август 1920г., (Неделя) 10:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ