НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Сутрешен наряд, 20 август и Мерило за правилно разбиране

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

Сутрешен наряд, 20 август

Най-често използвани думи в беседата: може, учение, свещениците, бог, човек, църква, христос, всички, има, казва, аз, бъде, дух, божие, каза, хора, царство, всичко, казват ,

Съборни беседи , В.Търново, 20 Август 1920г., (Петък) 6:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


20 август, петък
6 ч.
Добрата молитва.
Размишление за идването на Духа Божий, Христовия Дух, в нас, Който да ни просвети и да ни изяви дълбоките тайни, които са скрити в Бога.
Лозинката.
91. Псалом.
Хвалата.
Благославяй, душе моя, Господа.
„Отче наш“.
7 ч.

Мерило за правилно разбиранеЗа да може Божествената Светлина, Божественият Живот да засегне душите ви, вие трябва да живеете в мир. Този Божествен живот минава сега в България, но бреговете му се ронят, затова по краищата го правят нечист, а в основата и в средата е чист. Вие трябва да знаете, че Божественото учение ще изчисти всичко и затова трябва да му отворите свободен път. Вие трябва да превърнете религията в Божествена наука на разбиране.

Реплика:

– Вчера в беседата си руският мисионер каза, че нашето учение не е от Бога, а от дявола.

– Това не е казано за първи път. Какво казваха правоверните за Христа? „Този човек има бяс. Ние знаем, че Господ е говорил само на Мойсей, на Този не е говорил. Той е от дявола, Неговото учение е дяволско.“ Евреите Му казваха: „Ние познаваме Мойсей, а Теб не познаваме.“ Но ако евреите познаваха Мойсей, щяха да познаят и Христа – те не приеха Мойсеевото учение, не можаха да приемат и Христовото. Заради Божията Любов ние търпим всичко, търпим и всеки човек.

Къде Христос е учил да се турят икони в църквите, да се кади с тамян? Това е учението на Мойсей.

Някои ви питат: „Вярваш ли в Света Троица“? Вие, като православни, какво сте разбрали под Света Троица?

– Света Троица е проявление на Бога като Баща.

– В пълния смисъл на думата Баща е само Този, Който е създал всичко, а такъв е само Бог. Бащата не може да бъде нито един човек, нито един народ. В света съществува само един Баща, а всички други са Негови синове. Един е Бог. Христос казва: „Защо Ме наричате благ? Благ е само единствен Бог.“ Бог е вечен, съвършен, неизменяем, от Него всичко произлиза и никаква външна причина не може да измени Неговото настроение.

Някой казва: „Аз вярвам в Бога.“ Добре, като вярваш в Бога, имаш ли Неговата благост и Неговото търпение? Ако не можеш да бъдеш като Него благ и търпелив, твоята вяра е външна. Ако едно агне не може да прояви навиците на майка си, то не е родено от овца. Роденото от Бога е Божествено.
Някой казва: „Аз съм комунист.“ Комунизмът е учение за братството, затова всеки комунист трябва да воюва за правата на своите братя, трябва да ги повдига, облагородява. А днес в името на това учение колят, бесят, затварят. Такъв комунизъм аз не разбирам! Застрелването, бесенето, затварянето са дяволски, а не Божествени постъпки. Застрелване в името на Бога не може да става. От Бога е всяка благост, всяка Любов. Тогава как може тези хора да преследват такава Божествена идея, а да постъпват по дяволски? Това е, защото те, като искат да прокарат своите идеи с насилие, вървят по кривия, а не по Божествения път.

Тези хора сега искат да създадат нещо ново, но ще бъде смешно, когато една блудна жена, прекарала десетки години в недостойните домове, излезе от там и започне да учи хората на благочестие! Смешно ще бъде, когато един човек с проказа започне да лекува другите! Първо той трябва да се очисти съвършено от своята проказа и чак тогава да се докосва до другите. От нечисто гърне вода не пия, нито искам вие да пиете. И на вас препоръчвам това учение: от старо, нечисто гърне вода не пийте, нови гърнета, нови бъклици употребявайте! Във всичко може да турите вода, но не и в старо гърне. Не е вярна поговорката: „Живота на попа не гледайте, а сана му гледайте.“ Свещеник, майка, баща, всички трябва да имат чисти сърца! Това е Божественото Учение. С вашия живот вие ще трябва да докажете на свещениците, че те не са прави. Когато една въшка влеза в косата ни, ние с помощта на гребена я изкарваме навън и я смачкваме върху гребена или я поставяме на нокътя си и с другия нокът я клъцваме. Проказата трябва да излезе навън.
– Колко години има, откакто българите са приели християнството?

– Българите приеха християнството в 864 година. Значи повече от хиляда години. А в тези хиляда години на Балканския полуостров е имало сто и петдесет войни, тъй че на всеки осем години се пада по една война.

Някои казват за нас, че сме били против войната. Не, ние също сме за войната, но да воюваме, без да убиваме. Ние воюваме за събарянето на затворите и бесилките. И така, ние се различаваме от другите по това, че туй, което те събарят, ние градим, а това, което те градят – ние събаряме. Те убиват хора, а ние ги въздигаме, оживяваме; те градят затвори, а ние ги събаряме. По това се различават хората от Новото и старото учение. В нашата програма влиза унищожението на всички болници и затвори, на всички окови и пушки. Когато в света се приложи Новото учение, дори и в най-затънтените места ще има училища.

Сега ще започнете с числото 1000 – пропускът за всички ви ще бъде това число. Ще опитате този пропуск и ще видите през коя врата ще може да дойде числото 1000. Само вие, които присъствате тук, ще знаете числото 1000. Като срещнете някого, ще го запитате: „Ти знаеш ли числото 1000?“ Ако той каже, че го знае, значи е от нашите. И тъй, ние започваме своето организиране с числото 1000. Ще изучавате качествата на това число. Коя е основата, кой е коренът на това число? Единицата, десетицата, т.е. 103. Ще ви преведа сега този закон.

Човек трябва да премине през две състояния, за да разбере тази лозинка. Водата се движи в плоскост, в двуизмерно пространство, а водните пари, въздухът – в куб, в триизмерно пространство. Числото 1000 показва, че човек трябва да умее да се движи, както водата и въздухът. Когато водата достигне своя краен предел и движението ѝ спре, вече няма накъде да отива, тя ще вземе друга посока; тази посока ще бъде точно под прав ъгъл на първата посока. Това значи, че нашият сегашен живот е дошъл до застой, достигнал е точката на замръзването. Единственото движение вече е нагоре – към Бога. От гледището на Небето направлението е нагоре, а от гледището на Земята трябва да се спускаме надолу. Ние сме ледове, които трябва да се разтопят.

Сега ние сме се събрали тук не да вършим нашата воля, а за да създадем условия на Божествения Дух да се прояви чрез всички нас – да станем добри проводници на Божия Дух. Ако сме проводници на Божия Дух, няма от какво да се плашим; ако Божият Дух е с нас и действа винаги с нас, от какво ще се плашим? Мнозина може да се опълчат срещу нас, но Той ще превърне всичко на добро.

Първото нещо, което ще учите през тази година, е мълчанието – ще говорите чрез мълчание. Със свещениците няма да влизате в спорове, а като видите, че говорят неверни неща, ще си кажете: „Не са прави.“ Ще ги оставите да си изкажат всичко лошо, а после ще вземете кошове, ще натоварите на тях всичката им смет и ще им дадете да си ги носят. Ще им кажете:

– Ние не можем да носим вашата смет – тъй говори Господ, тъй е писано в Новото учение. – Ако вие искате да ядете, а да оставите на нас боклуците – това Новото учение не приема. Ние не искаме да торим вашите ниви, а искаме да работим на Божествената нива. Земята е Божествена, тя е Божия собственост и вие нямате право на нея. И църквата не е ваша собственост.“

Но ще кажат:

– Тя е наша майка.

– Колкото е ваша, толкова е и наша. Ако църквата е Божествена Майка, тя е и на мене, и на вас; смятате ли я ваша майка, това е друг въпрос – тогава тя е само ваша майка. Но стигне ли се до живота, църквата не може да бъде ваша.

И тъй, Божествената църква е църква за всички; тя не може да бъде нито ваша, нито наша собственост. Нашата идея не е църквата, а Царството Божие. Божественото учение не казва: „Търсете първо църквата“, а казва: „Търсете Царството Божие и Неговата Правда.“ Апостол Павел казва: „Вие сте храм Божий и Духът Божий живее във вас.“ Който няма Царството Божие в себе си, той не е в църквата и не може да влезе в нея. Тъй че ние няма защо да спорим, а ще пристъпим към Царството Божие, в което живее Бог – щом намерим Царството Божие, намираме и Бога. Съвременната църква казва: „На нас не ни трябват пророци.“ А съвременните българи казват: „На нас не ни трябва църква.“ У българите има обичай, когато се броят бюлетините при гласуването, да се гасят свещите. Когато се гласува, свещите може да се гасят, но когато се броят бюлетините, без свещи не може. Всички ще се стараете да не храните лоши чувства към никого и да избягвате съвършено лъжата. Ще си кажете: „Трябва да обичаме всички.“ Обичайте всички, но не споделяйте с тях кривите им мисли, защото кривото си е криво. Към тях ще имате вашата най-добра воля, но ще се отвращавате от лошите и кривите им постъпки. Ще кажете: „Ами тези хора може да са прави.“ Не, човек не може едновременно да бъде и прав, и крив. Щом проповядваш едно учение и в душата си имаш предвид Великия Господ, ти си на правата страна. Щом Бог е в душата ти и съзнаваш, че работиш за Него и във всичките си постъпки взимаш Него за мерило, ще си кажеш: „Аз съм прав.“ Почувстваш ли, че не постъпваш така, ще си кажеш: „Аз не съм прав“, и ще започнеш да се поправяш.

Освен това замислете се върху тези места от Стария Завет, където се говори за Мойсей, който избрал служители на Бога в църквата само измежду левитите. Запитвали ли сте се понякога защо Господ не избра пророците си измежду левитите, а ги избра измежду простия народ? Левитите са служители на църквата, а пророците – на Бога. И тъй, ние признаваме, че свещениците са левити, а ние – пророци. Те служат на църквата, а ние – на Царството Божие. И днес свещениците ни казват: „Върнете се в църквата!“ А това е все едно да кажете на свободния човек: „Върни се в затвора!“ Или пък да кажеш на свободния вол: „Сложи си ярема!“ Да допуснем, че се върнем в църквата – какво обещават да ни дадат свещениците? Спасение. А те сами имат ли това спасение? Не. Тогава ще ни дадат благодатта. А те самите имат ли тази благодат? Не. Тогава ще ни дадат чист живот. А имат ли чист живот? Аз ги смятам като онези графове, барони, князе, които нямат пет пари, а се женят за богати американки, за да им дадат титлите си – богатата мома ще се ожени за един покварен княз и ще се смята щастлива! Та и свещениците сега искат да ни дадат своите титли, но ние нямаме нужда от такива титли.

И тъй, Христос учи: „Новото, Божественото учение има за цел идването на Царството Божие.“ Той казва: „Наближило е Царството Божие, идете да проповядвате на всяка плът.“

Свещениците ни смятат за еретици, езичници, наричат учението ни еретическо. Те казват за нас: „Тези хора не четат Библията, Евангелието, те са езичници, не ги слушайте.“ Питам: кой православен, кой правоверен от тях е чел Библията и Евангелието толкова пъти, колкото вас? Свещениците ни пречат да се проявим и с това искат да попречат за идването на Духа, понеже Той ще ни открие по-велики неща, а това свещениците го знаят. Методите, с които те си служат, са методи на Черното братство. Те искат да ни убедят в това, че каквото Бог иска да каже, ще го каже чрез свещениците. Това не е вярно. Господ може да каже нещо и чрез свещениците, но Той не си служи с тях. Ние имаме за това примера от Стария Завет със свещеника Илия. Той беше патриарх, но чрез кого му говори Господ? Чрез Самуил. Значи Господ не говори направо на този първосвещеник, на този патриарх, а чрез едно дете, чрез Самуил. Тогава къде е основата? Свещениците казват: „Вие сте деца, вие не сте помазани.“ Да, прави са. Човек може да е помазан с елей няколко пъти и пак да няма Духа в себе си, а може и без да е помазан, да има в себе си Дух Божий. Първо човек трябва да има в себе си Дух Божий, а после да дойде помазването. Това ще имате предвид.

Гледайте да не изпадате в съмнение и да се запитвате дали сте на прав път. Правило е: щом живееш според Божия закон и Божията Любов, ти си на прав път – щом си в мир с всички хора, ти си в Божия, в Христовия път.

По време на беседата около нас се спусна един паяк. Учителя каза:

Този паяк дори не подозира, че тук има хора. Не трябва да се убива. Дръжте винаги в ума си мисълта, че в Новото учение убийството е абсолютно забранено – по този въпрос няма никакъв спор. При никакви условия не се позволява убийство, даже и при самозащита; онзи, който иска да бъде член на Бялото Братство, не трябва да извършва никакви убийства. Извърши ли някакво убийство, той бива изключен от Братството и за да го приемат отново, трябва да премине през редица изпитания, докато се пречисти и придобие смирение. С убиването на първия човек се основа Черната ложа – Каин уби Авел; Каин основа Черната ложа и затова Христос казва, че той е отначало човекоубиец. А кой основа Бялата ложа? Авел, а след него дойде Сит. Преди две хиляди години Христос дойде, за да тури основата на Бялото Братство.

– Защо вчера руският мисионер в сказката си каза, че дяволът е учител?

– Всеки, който проповядва и поддържа убийството, е учител, но ние не поддържаме това учение. Ние признаваме фактите тъй, както са си. Дяволът съществува като един фактор, но защо и за какво – това е друг въпрос.

– Какво да използваме като коз в ръцете си, когато ни нападат?

– Ще цитирате стихове от Светото Писание. Например Христос каза на евреите: „Съборете този храм и Аз за три дни ще го съградя.“ Те отговориха: „Как така, ние за четиридесет години го изградихме, а Той за три дни само ще го въздигне?“ Те разбираха храма, а Той подразбираше Своето тяло. Христос им каза: „Ако не ядете Моята плът и не пиете Моята кръв, няма да имате Живот в себе си.“ Те отговориха: „Този човек ни учи на човекоядство, това не е култура, това е подивяване.“ Но под тези думи Христос разбираше Своето учение, а евреите ги възприеха в буквален смисъл – човешка плът и кръв.
Свещениците казват за нас, че сме вярвали в духове. Ние ще им цитираме стих по стих Евангелието, за да видят, че и там се говори за духове и за разговори с тях. Какъв беше този човек, който се яви на апостол Павел като видение и му каза: „Мини през Македония и ни помогни!“ Това беше един дух, който искаше да подобри положението на своето отечество, Македония. Павел не беше ли в общение с тези духове?

За кое богослужение говорят свещениците, за това, което е в църквата ли? Това богослужение, което те извършват, са го взели от гръцката църква, а то е едно представление, което гърците са вършели в манастирите. Не, има друго богослужение, което свещениците никога не са извършвали. Тъй че тяхното богослужение не е онова Божествено богослужение, за което те проповядват и говорят. Те казват, че Христос е Бог. Ако беше Бог, Той нямаше да каже: „Аз не дойдох да извърша Своята воля, а Волята на Отца Си, Който живее в мен. Аз съм Син Божий.“

Свещениците ни осъждат, че не ходим на църква. Самарянката каза на Христа: „Евреите казват, че трябва да се молят в Йерусалим, ние казваме, че трябва да се молим в тази гора, а ти какво ще кажеш?“ Христос ѝ отговори: „Тъй е било досега, но иде време, когато истинските поклонници няма да се кланят нито в Йерусалим, нито в тази гора, а ще се кланят в Дух и Истина на Отца си и това ще бъде навсякъде.“

Питам: къде сме непоследователни и кой е непоследователен – дали те или ние?

Как те разбират смисъла на думата Бог? Под думата Бог те разбират Същество, Което управлява всичко. Идеята, която ние имаме за Бога, е друга. Христос каза: „Защо Ме наричате благ – благ е само Бог.“ Ако ние не сме благи, защо да се смятаме за богове?

Колкото църкви днес имаме, толкова различни тълкувания се дават на евангелските истини и от това се пораждат спорове и ненавист между тях. Един руски цар отправил писмена молба до четиридесет манастира в Русия, с молба, в който манастир се намира главата на св. Йоан Кръстител, да му я изпратят. Пристигнали четиридесет глави от четиридесетте манастира. Царят свикал Светия синод и запитал: „Знаете ли колко глави имал св. Йоан Кръстител?“ „Една глава“, отговарят те. „Не, четиридесет глави.“ Завел царят светите старци и им ги показал. „Моля ви се, махнете тези заблуждения“ – казал царят и разпратил главите по местата им.

– Свещениците ни запитват откъде взимаме ние учението за прераждането, имаме ли някакво наше евангелие.

– Вие ги попитайте къде точно е указано в Евангелието, че Бог е в три лица. Казва се: „Идете да учите хората в името на Отца и Сина, и Светия Дух.“ Така е написано в Евангелието, а никъде не е казано изрично: „Идете да учите хората в името на троеличния Бог.“

Нека свещениците отидат на което и да е място в Индия, за да видят, че там прераждането е фактически доказано – там има хиляди деца, които помнят своите прераждания. И в Търново имаше едно шестгодишно дете, което казваше на майка си: „Мамо, аз по-рано правех обуща в Габрово.“ Тя му отговаряше: „Я не говори такива глупости!“ В закона за прераждането не може да има две мнения, но понеже не искам да споря, не го правя на въпрос. А дали го приемат или не – това не е важно.

Не забравяйте, че според Божествения закон за развитието тези хора са необходими за нас, както сянката, за да изпъкне светлината. Попитайте ги каква е ползата от страданията и те ще ви отговорят: „Такава е Волята Божия.“

Най-често използвани думи в беседата: може, учение, свещениците, бог, човек, църква, христос, всички, има, казва, аз, бъде, дух, божие, каза, хора, царство, всичко, казват ,

Съборни беседи , В.Търново, 20 Август 1920г., (Петък) 6:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ