НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Необходими условия за ученика

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

Необходими условия за ученика.

Най-често използвани думи в беседата: сърце, бъде, чистота, ум, школа, сега, самообладание, бъдете, чист, може, аз, мисли, свят, другите, братя, жена, бог, има, казва, условия ,

Съборни беседи , В.Търново, 20 Август 1920г., (Петък) 10:30ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Беседа, държана в Горницата на група от 72 жени.

Абсолютна чистота на сърцетоПълно самообладание на ума и сърцетоВие вече се смятате за ученици на Окултната школа или искате да бъдете такива. Но правилата за учениците в тази школа се различават от тези, които са за учениците на тукашните школи – школите на Земята. Като постъпите в една от тукашните школи, ще си платите таксата и след завършването на четири години от долния курс на образованието си, ще получиш препоръка или свидетелство, че си завършил, и след това ще минете в по-горен курс на своето образование. За ученика на окултната школа обаче са необходими две неща.

Първото условие е абсолютна чистота на сърцето. Тази чистота трябва да бъде жива – тъй както е жива чистотата на онзи извор, който постоянно блика и сам се чисти. Тъй подразбирам живата чистота. Не си задавайте въпроса: „Мога ли или не мога бъда чист?“ Този въпрос трябва да бъде изключен от ума ви. Който иска да бъде ученик, трябва да бъде абсолютно чист, да бъде жив извор. В Писанието се казва: „Сине мой, дай ми сърцето си!“ Следователно, за да бъде сърцето ви чисто, трябва да го дадете на Господа – под думата Господ подразбирам това велико Бяло Братство, чрез което Господ сега работи в света. Тези бели братя са сегашните учители на цялото човечество – и на мъже, и на жени, и отсега нататък ще се запознавате с тях.

Второто необходимо условие за ученика е пълно самообладание на ума и сърцето. Ученикът трябва да владее ума и мислите си, да владее сърцето и желанията си.

И така, абсолютна чистота на сърцето и пълно самообладание на ума и сърцето са абсолютно необходими за ученика на окултната школа. Ако нямате абсолютна чистота и пълно самообладание, каквото и да ви кажат, нищо няма да използвате, то ще мине и замине, без да остави у вас някакви следи. Онези от вас, които нямат чистота и самообладание, като влязат в тази школа, ще започнат да си мислят, че притежават тези качества, и ще изпаднат в лицемерие, ще изпитват една тягост, която ще им пречи.

Който влезе тук, трябва да бъде чист – ако не иска да бъде чист, нека стои отвън, за да не цапа другите. А аз казвам, че вие всички имате възможност да бъдете чисти, защото чистотата не зависи от вас, а от Бога, Който е един извор. Вие трябва да бъдете смели и решителни, да не се страхувате – страхът може да дойде отвън, но вие няма да го приемате в себе си като ваш гостенин. Ако вие сте чисти, ако имате самообладание, Белите Братя, Небето, ще дойдат при вас и ще ви помогнат.

Тези картини, които виждате тук, в Горницата, нека се запазят в ума ви.

Първата картина, триъгълникът, показва първоначалното състояние на човешката душа в Бога – този блажен покой, когато тя е още в Него.

Втората картина с кръговете показва възраждането на Първата Божествена култура на Земята, когато Белите Братя са започнали да работят, когато човекът е бил безгрешен и чист. С обърнатия надолу триъгълник се изразява Грехопадението на човека.

Третата картина, на която от един общ център излизат прави линии – едни отдясно към ляво, а други отляво към дясно, – показва пътя на човешката еволюция, по който жената и мъжът преминават през своя живот на Земята. Жената започва своя път отдясно към ляво, а мъжът – отляво към дясно. Например, един грешен мъж иска да си поправи живота – той започва от една права линия, върви назад и стига до положението на жена. Като жена става много мек, търси удоволствия в живота и Господ, за да направи жената по-груба, поставя я в другата половина, където отново стига във формата на мъж. Този мъж, ако загрубее особено много, започва да изтезава жена си, отново го изпращат във формата на жена, за да омекне. Ако той и сега не си поправи поведението, ще слезе надолу.

В живота има слизания и качвания. Ако се развивате правилно, вие ще имате възможност да минете през всички линии. И тъй, щом станете много мек, ще ви изпратят отново на Земята, за да се втвърдите; станете ли много груби, ще ви изпратят на Земята, за да омекнете. Мекотата и твърдостта са условия, при които човек трябва да се развива. Като се слеете с Бога, всички страдания ще престанат и вие няма да бъдете нито мъж, нито жена – ще дойдете до това положение, че като се събудите във века, в състоянието на ангелите, нито ще се жените, нито ще се омъжвате. А понеже сега сте във въртенето на това колело, каквото и да мислите, както и да философствате, нищо няма да ви избави.

И тъй, чистота на сърцето и пълно самообладание на ума и сърцето са двете съществени условия в окултизма. Без тях нищо не може да се постигне.

– Не може ли тези две състояния да се смесват?

– Че жена, която не работи, винаги е мека!

В окултната школа, в Бялото Братство не се позволява да мислите, че сте нещо повече от другите хора, да мислите, че другите са невежи, а вие стоите по-горе от тях. Когато мислите, че стоите по-горе от другите, а те са невежи, ще се намерят други, които ще мислят същото за вас; трети пък ще мислят така за вторите и т.н. И в края на краищата ще се получи редица от невежи, а вие ще си мислите, че сте много учени. Не, всички сте под един знаменател. Ще махнете от ума си мисълта за големство над другите и ще знаете, че всеки човек, всяка душа има възможност да облагороди живота си и животът ѝ да бъде чист. През сегашния си живот вие имате достатъчно време, за да си свършите работата, и ще ви остане един час свободно време, за да се върнете вкъщи. Но ако през това време вие се потривате насам-натам, ще изгубите всички възможности за работене и една част от работата ви ще остане недовършена, ще я свършите в бъдещия си живот.

Не мислете, че вие, жените, се намирате при условия, които ви спъват. При каквито условия и да се намирате, те не ви спъват. Щом сте готови, Белите Братя ще ви създадат добри условия за работа – тъй както извеждат младата булка от къщи, щом е готова. Ако не вървите добре по пътя, ще дойде някой да ви хване за ратай и впрегне в колата. В окултизма онзи, който ви дава много – например, пари, – той ви мисли най-голямото зло, а онзи, който не ви дава пари, ви мисли доброто. След като свърши всичката си работа, ученикът на окултизма казва на Учителя си: „Благодаря ти, Учителю!“ А когато ученикът свърши добре работата си, Учителят казва: „Благодаря ти!“ Няма нужда от никаква заплата, а една благодарност изплаща всичко.

Тъй че вие имате условия за работа. И щом искате да ви се създадат по-добри условия, ще работите, а условията ще дойдат сами по себе си. Като ученици вие сега си казвате: „Защо ме сполетя това зло?“ Такива разсъждения в окултната школа не се позволяват. Ученикът трябва да работи, да решава зададените му задачи, без да си задава въпросите защо и за какво. В окултната школа не се обръща внимание на шапки и обуща. Бъдете свободни и знайте, че всяко нещо идва на времето си. Вие няма да останете в това положение, в което сте сега, но не мислете, че всичко може да стане бързо. В тази школа за всяко нещо се изисква известно време. Ученикът Иван казва:

– Аз си зная урока.

Мара казва:

– И аз си го зная.

– Хубаво, излез на дъската и реши задачата!

Излиза – мълчи. Мълчанието не е философия. Щом мълчи, работата е свършена. Ученикът казва:

– Ама аз така мисля.

– Реши тогава задачата!

Някой казва: „Аз познавам окултизма.“ Добре, реши ли задачите за самообладанието, за чистотата на сърцето си? Решително и безпогрешно трябва да ги решите. „Да, но аз живея в грешен свят.“ Това за мен не важи – светът може да е грешен, но ти живееш като ученик в школата, затова ти е необходима чистота на сърцето. Не казвам, че сърцата ви са нечисти, а казвам какъв е законът: за най-малката нечистота, за най-малкото леке те изпъждат от тази школа за хиляди години. Занимавайте се с тези задачи, ако искате Бог да ви благослови. А ако търсите по-лесни задачи – има и такива.

В Бялото Братство има и жени, които са завършили развитието си преди милиони години. Днес те не са нито мъже, нито жени – изпратени са като велики Учители и ръководят съдбините на цялото човечество. Те ви познават, знаят живота ви и казват: „Зная те, сестро, познавам те.“ Когато спомена името на някоя от вас, те ми казват: „Знаем я, знаем нейните истории – еди-кога си е направила еди-какво си.“ Тъй че няма защо да се препоръчвате – нито един факт от вашия живот не е пропуснат. С какво ще се препоръчвате? Ще кажете, че сега сте по-добри. Питам ви: решихте ли си задачата за чистотата на вашето сърце, научихте ли се да контролирате ума и сърцето си? Нямате ли тези два елемента, не сте ли решили тези две задачи, ще ви кажат: „Вие още не сте готови; идете да поработите вън, в света, и като бъдете готови, ще дойдете тук.“

Сега искам между вас да се създаде хармония, искам от вас сериозно учение, а не да напуснете света и с това да си мислите, че сте се самопожертвали. Нека всеки от вас стои на мястото си в света, да бъде чист и да упражнява изкуството на самообладанието.

И тъй: искам от вас абсолютна чистота и абсолютно самообладание – без никакво изключение! Ще кажете: „Ама може ли?“ За този, който спряга глагола мога – може, а за този, който не го спряга – нищо не може и той ще излезе навън. Като спрягате глагола мога и като изпълнявате двете правила, няма да бъдете лишени от нищо – било като майки, като учители, търговци, земеделци, и всичко ще ви бъде добре. Ако си чист, където и да отидеш, даже и в Америка, всички твои сестри и братя ще те погледнат приветливо, ще те посрещнат братски. А не си ли чист, където и да отидеш – в Англия, Франция, даже и в България, навсякъде ще има хомот за тебе. Имате ли чистота на сърцето и самообладание на ума и сърцето, навсякъде ще бъдете приети добре.
Искам да се запознаете с тези Бели Братя и никакъв друг въпрос да не поставяте пред себе си, например, дали вървите добре в света, какъв е Христос, какво представлява чистотата и т.н. Ако не си спасен, предложи сърцето си на Бога. Една богата американка обичала един владика и му предложила всичкото си богатство, за да я вземе за жена. Той ѝ отговорил: „Дай сърцето си на Бога, имота си – на бедните, а ръката си – на този, който я иска.“ И аз ви казвам: сърцето си дайте на Бога, за да е чисто; ума си дайте на вашия учител, а ръката си – на вашия дух, който ви ръководи. Само така няма да бъдете нещастни в света. Щом сте дали сърцето си на Бога, ума си – на този, който ви учи, а ръката си – на онзи дух-ангел, който ви ръководи, задачата е решена правилно. Ако дадете сърцето си някому, парите на този или онзи, а ръката си на този, който не я заслужава, ще видите какво ще стане – няма защо аз да ви уча. Та и вие сега, като ученици в Окултната школа, трябва да имате такова смирение, каквото е имал Христос в света, и да бъдете послушни като роби. Послушни ли сте – Белите Братя ще ви помагат, не сте ли послушни, те ще ви покажат вратата.

Не мислете, че вие сте вече в Школата – вие още сте извън нея. Във вътрешната Школа се изисква самопожертване, отричане от себе си – това, което вие сега още не можете да направите. И тъй, вие сте още далеч от Школата. Като минете сега този изпит, ще дойде втори и трети – но първият е важен, другите са лесни. Ще създавате добри мисли и желания, ще се учите едни от други и няма да мислите, че стоите по-високо от другите. Един по-силен ученик може да бъде учител на друг, по-слаб, а на по-силния ще бъде учител още по-силен от него. В света всеки си има по един учител.

И тъй, препоръчвам ви чистота и самообладание. Това ще учите през цялата година. Върху извора ще дойде малко нечистота, ще дойде мътна вода – за това няма да ви държа отговорни, а ще ви питам: изворът блика ли, има ли в него чиста вода, излива ли нечистотата? Ако излива нечистотата – добре ще е; а ако нечистотата остане върху вас, за да ви изчистят, ще трябва да се ангажират много слуги, които да работят по цели дни около вас – това няма да го бъде. Всеки от вас трябва сам да се чисти, защото няма толкова пари за слуги.


21 август, събота

6 ч.

„Отче наш“.

Размишление:

Да се въдвори Божията Правда на Земята във всичката нейна пълнота.

Да осени първо всички домове.

Да вдъхне в сърцата на вярващите Божествената ревност, да я възприемат те във всичката нейна красота и да я приложат във всичката нейна хубост и пълнота.

Благославяй, душе моя, Господа.

Пътят на живота.

Добрата молитва.


20 август, петък, 10.30 ч.

Най-често използвани думи в беседата: сърце, бъде, чистота, ум, школа, сега, самообладание, бъдете, чист, може, аз, мисли, свят, другите, братя, жена, бог, има, казва, условия ,

Съборни беседи , В.Търново, 20 Август 1920г., (Петък) 10:30ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ