НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Едно изречение

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Едно изречение

Най-често използвани думи в беседата: проявената, дух, бог, истина, могат, три, живот, вечния, единния, пълния, носят, аз, мъдрост, кажа, любов, мира, създание, вложил ,

Утринни Слова , София, 7 Януари 1934г., (Неделя) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Размишление.

Нарядът.

Ще прочета 16-а глава от Евангелието на Марка. 16–16.

Аз ще ви кажа само едно изречение и с това ще свърша:

Всеки един от вас трябва да се стреми да възрасти в него това, което Бог е вложил от създание на мира.

Проявената Любов на Духа, проявената Мъдрост на Духа, проявената Истина на Духа носят пълния Живот на Бога, на Единния, Вечния Бог на Живота! (Три пъти.)

Които от вас могат, към 8 часа – на упражнения.

(8 ч сутринта, на поляната – на упражнения.)

16-о утринно неделно слово,
държано от Учителя
на 7.I.1934 г., 5 ч сутринта,
София – Изгрев.

Най-често използвани думи в беседата: проявената, дух, бог, истина, могат, три, живот, вечния, единния, пълния, носят, аз, мъдрост, кажа, любов, мира, създание, вложил ,

Утринни Слова , София, 7 Януари 1934г., (Неделя) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ