НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Разумните сили / Разумните сили в природата

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА

Разумните сили

Най-често използвани думи в беседата: може, аз, казва, човек, има, любов, път, тебе, движение, бъде, жена, христос, истина, можеш, мисли, сега, правиш, свят ,

Общ Окултен клас , София, 28 Септември 1932г., (Сряда) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Размишление.

Тема за следващия път: „Предназначението на светлината.”Фигура 1 представя символа на човека в движение. Този символ означава още разпределяне на разумните сили в човека. – Отде започва действието на тези сили? – От точка 1.

При сегашното развитие на хората, всеки има особено разбиране за нещата. Това е частично разбиране. Не може да намерите двама души, които имат еднакво разбиране, еднакво чувстване, еднакъв начин на мислене и прилагане или еднакви движения. Хората се различават коренно едни от други. Ако те мислеха, чувстваха и постъпваха еднакво, в света щеше да съществува голямо еднообразие. Разнообразието между хората се дължи на вътрешното различие в тях. И между животните има голямо разнообразие. В природата е важен първоначалният вътрешен импулс. Някъде този импулс е несъзнателен – това не е важно. Обаче, някъде е съзнателен. Например, когато камъкът пада, това се дължи на известен тласък, макар че той не го съзнава. И водата, като слиза надолу, не съзнава предназначението на това движение, но то се дължи на известен тласък, на известен импулс, даден отнякъде.

Представете си, че започвам да се движа от точка 1, 2, 3 и т.н. (фиг. 1). На какво се дължи това движение? Защо вървя в тази посока, а не в друга? Посоката на дадено движение се определя от нещо, а именно, от това, дали пътят е отворен или не. Движиш се в известна посока, защото пътят е отворен. – Кога е отворен пътят? – Когато имаш обект към който се стремиш. Този обект може да бъде човек или друго нещо което обичаш. Любовта е първият зов, първият импулс, първото освобождаване. Ти се стремиш към известна посока, за да се освободиш от затвора. Отварят вратата и ти казват: Ето, оттук можеш да излезеш. Любовта е единствената врата от която можеш да излезеш от затвора. Тя е единствената сила, която освобождава. Процесът на освобождаването се нарича истина.

И тъй, всяко движение започва от пътя на любовта. Тя се кръстосва с разумността. Пътят от точка 1 – 2 е път на истината. Той е прав и води към свободата. През това време, ти ще измениш материала, който ти е даден да обработваш и ще влезеш в света, но свободен. Да имаш свобода, това значи, да правиш каквото искаш, но разумно. Щом излезеш от затвора, ти си в света на свободата, никой не те пази, но вече сам се грижиш за храна, за подслон, за почивка.

И тъй, това, което става вън от човека, става и вътре в него. Намираш се в безизходно положение. Казвам: Скоро си излязъл от затвора. Страдаш, мъчиш се, не можеш да си отговориш, защо идат страданията. Казваш: Защо Бог създаде този свят? Защо допусна страданията? Пиленцето, което е още в черупката на яйцето, не е ли без страдания? Въпреки това, то хлопа на черупката и казва на майка си: Освободи ме, искам да живея като тебе! Майка отговаря: Не е време още, почакай малко! – Искам да излеза, да бъда свободно като тебе. То мисли, че щом излезе на бял свят, ще бъде свободно като майка си. Много се лъже то! Щом излезе от черупката, то ще се натъкне на големи противоречия. Колкото едно същество е по-близо до една разумна форма, толкова по-големи ще бъдат противоречията му. Страданията и противоречията на човека са най-големи, защо то е най-разумната форма на земята. Дойде ли човек до ангелския свят, страданията му стават по-големи. Като грешиш на земята, ти изкупваш греховете си. Обаче, сгрешиш ли в ангелския свят, никакво изкупление няма.

Това са разсъждения, подобни на тези, които мъжът прави за любовта на жената и жената – за любовта на мъжа. Мъжът никога не може да разбере любовта на жената и жената никога не може да разбере любовта на мъжа. Жената мисли, че разбира сърцето на мъжа – това е въпрос. И мъжът мисли, че разбира сърцето на жената – и това е въпрос. Колкото могат да разберат външния свят, толкова и те се разбират. Като казвам, че мъжът и жената не се разбират, това не показва някакво невежество. За да разбере жената, мъжът трябва да стане жена. За да разбере мъжа, жената трябва да стане мъж. Казвате: Как е възможно това? И Никодим зададе същия въпрос, когато Христос му каза: „Ако не се родиш изново, не можеш да влезеш в Царството Божие.” – Възможно ли е голям човек да влезе в утробата на майка си? Христос го запита: Ти си учител Израилев, и не разбираш ли това? Плътта не може да разбере роденото от Духа.

Пентаграмата (фиг. 1) представя човек с прострени ръце настрана. – Какво показват прострените ръце? – Че човек е в движение. Като ви наблюдавам как правите упражненията, виждам, че не разбирате техния дълбок смисъл. Ако разбирахте смисъла им, никои от вас нямаше да гладува и боледува. Те са само шест упражнения, но всяко от тях има свое предназначение. Както ги правите, малцина от вас се ползват. Всяко движение, което човек прави е резултат на вътрешна разумна сила. С всяко движение на главата, на ръцете и на краката, хората сами се правят щастливи или нещастни. Дали съзнавате това или не, не е важно. Един ден ще го съзнаете. Представи си, че си чирак в една грънчарница. Влизаш в работилницата и започваш да движиш краката си на една и на друга страна. По невнимание докоснеш едно голямо гърне с крака си и го счупиш. Какво ще правиш? Ако си майстор, ще направиш ново гърне, а ти си чирак, сам нищо не можеш да правиш. Господарят ти казва: Ще платиш гърнето! – Случайно го счупих. Не съм ли свободен да се движа както искам? – Тук не си свободен. Излез на полето и се движи както искаш. Тук има грънци, ще внимаваш при движенията си. Сега, за невниманието ти ще те глобя, ще платиш 500 лв. – Ето едно неразумно движение.

Простираш ръцете си, прегръщаш някого и го целуваш. – Защо правиш това, сам не знаеш. Нито ти му даваш нещо, нито гой ти дава. Това е движение по навик, по традиция. Друг е въпросът, ако прегърнеш една чаша вода и я доближиш до устните си да я целунеш. Водата ти дава нещо, а ти й благодариш. Това движение е на място. Щом изпразня чашата, не я търся. Като ожаднея, пак отивам към чашата и, като видя, че е пълна, пак простирам ръце към нея, прегръщам я и я целувам. Ето едно разумно и смислено движение. Ако вашите мисли, чувства и постъпки не са пълни с нещо, нямат съдържание, мислите ли, че някой ще дойде при вас? За да бъде животът ви красив, поне един пътник трябва да спре при вас. Вие сте дошли на земята да изпълните Божията воля. Щом се подчините на тази воля, ще вървите по пътя на истината.

И тъй, когато се отправиш към истината, трябва да знаеш, защо отиваш там. Отиваш при златаря. – Защо? -Да си купиш, или да си поръчаш един златен предмет. Искаш от него да ти направи пръстен. Трябва да знаеш, какъв да бъде пръстенът, колко широк и дебел. Една мома си поръчва пръстен. Тя дава златото, а златарят прави пръстена. Обаче, той излиза тесен. – Защо? – Златото не е достатъчно. Случва се, че и богат човек носи тесен пръстен. Той има достатъчно злато, но пръстенът му е тесен. Значи, с дебело въже ще извадиш много вода от кладенеца. С тънко въже ще извадиш малко вода. На същото основание казвам: Ако пръстенът на младата булка е дебел и широк, много ще дава; ако пръстенът й е тесен и тънък, малко ще дава. От първата се иска много, а от втората – малко. Всяка разумна дума има цената на златото. Кажеш ли една дума, или обещаеш нещо, трябва да го изпълниш. Природата те държи отговорен. Болен си, молиш се на Бога и оздравяваш. Понеже си обещал да направиш нещо за Господа, като оздравееш, трябва да го изпълниш. Природата те държи отговорен. Бъди готов да направиш поне една жертва за Господа. В Стария завет са жертвали животни, но сега жертвата подразбира друго нещо – ще пожертваш себе си.

И тъй, да се жертваш, това значи, да се движиш в посока на точките 3-4, т.е. в посока на любовта. Можеш да се движиш и в друга посока, но ще измениш хода на своя живот. От точка 1 можеш да отидеш към точките 2 и 5, но отношенията в човека се изменят. При всеки връх ще придобиеш нещо. Не е безразлично, през кой връх ще минеш. Добродетелта, например, е завършен процес, който става в човешките мисли и чувства. Някой се сърди, гневи се. – Защо? – Защото нещата не ставали както трябва. Щом направиш една грешка, ти допускаш вече и втора и трета. За да не става така, дръж първата грешка. Щом я изправиш, другите грешки се избягват.

Тези дни започна да се строи на Изгрева салон. Наблюдавах как се работи. Двама майстори туряха дюшемето на салона. Понеже е голям, те правеха опити, от коя страна да започнат поставянето на дъските. Започнаха от източната страна – не вървеше, имаше нещо криво. Единият майстор започна от средата – и там не вървеше добре. Какво да правят? Виждам грешката им, но не искам да се меся в тяхната работа. Не е приятно да изправяш чуждите грешки. Това е най-голямото нещастие! Гледах майсторите, но разбрах, че не можаха да си изправят грешката. Казвам: Българска работа! Добре, че майсторите направиха грешка, да вземем пример от тях. Често бащата направи грешка в дюшемето, а майката го изправя. Като гледа, как работи бащата, синът казва: Дай, аз да го направя. Започва да го прави, но не може. Той го прави още по-лошо. Обаче, в края на краищата, нашите майстори изправиха грешката си.

Често слушате синът да казва за баща си: Баща ми не ме е възпитал както трябва. Бащата отговаря: Ожени се, роди деца и ги възпитай по-добре от мене. Синът иска да се жени, но бащата казва: Млад си още, не бързай. – Ти, като се жени, пита ли някого? И аз ще постъпя като тебе. Бащата престава да говори на сина си. Последният се оженва и, за да докаже на баща си, че може да издържа семейството си, заминава със своята възлюбена за Америка. Колкото пари имал, вложил ги в една голяма банка. Не се минало много време, банката фалирала и той изгубил всичко. Сега пише на баща си: Татко, прати ми пари да се върна. Бащата отговаря: Ще останеш там, докато издържиш изпита си. Само така ще научиш урока на послушанието.

Запитали едного: Защо се жениш? – Да не се ли женя? – Не е въпрос да се жениш, или не; важно, е като се жениш, да разбираш отношенията между душите. Може да се ожениш и пак да не си женен. Женитбата е вътрешен процес. Речеш ли да се жениш по външен начин, ще се жениш и ще те разженват. Твоят възлюбен или възлюбена ще види, че умът и сърцето ти са в противоречие. Следователно, ти си раздвоен. Твоята възлюбена е недоволна вече от тебе и започва да мисли за друг някой. При това положение, ти си вече развенчан. Такова е положението ти в невидимия свят, но на земята ти още си окован във вериги, ограничен си. Сега аз говоря безлично, нямам никого предвид. Личният живот се проявява в даден момент, когато се кръстосват два интереса. Ако двама души се настанят на двата края на земята, личният интерес между тях ще изчезне.

Какво представя пентаграмата? – Път към истинския живот. Ти се ожениш. Ако искаш да живееш добре с жена си, трябва да знаеш, какъв път да избереш. Тръгваш по пътя на истината, а жена ти – по пътя на любовта; При това положение, между вас не съществува никакво отношение. Друг е въпросът, ако жена ти тръгне по пътя на правдата, а ти – по пътя на истината – ще имате отношение. Жената може да върви по пътя на любовта, а мъжът – по пътя на доброто. Те са дошли до границата на разумния живот.

Как се молят хората? Ако вдигнеш ръцете си нагоре, лявата означава любовта, а дясната – мъдростта. Така човек може да разреши много въпроси. Колкото и да е културен, той няма да разреши твоите въпроси. Той ще те остави сам да изправиш грешките си, но ще ти покаже, как да ги изправиш. Това значи, да намериш начин, да изправиш кривото дюшеме. Вие постоянно изправяте своите дюшемета, но още не сте ги изправили. – Защо? – Защото се месите в чужди работи. Не вади гвоздеите от чуждото дюшеме, да не се набодеш на тях. Мислиш ли, че можеш да поставиш дюшемето по-добре от майстора? Трябва да имаш точни мерки, за да знаеш, как да го поставиш.

Мнозина ми говорят за любовта, за доброто и за добрия живот. Добър живот за вас е този, при който вие забогатявате, а окръжаващите обедняват. Не е добър живот този, при който вие обеднявате, а окръжаващите забогатяват. Ако взема товара от гърба ви и го сложи в своята празна кола, лошо ли е това? Пущам колата си напред, а вие тичате след нея и си казвате: Отиде богатството ми! Като стигна на определеното място, спирам колата и ви давам багажа. Верни ли са вашите съмнения? – Това са предположения. – Хората ме гледат накриво. – Това е предположение. – Те не искат да ме видят. – И това е предположение. Когато някой не иска да те види, това показва, че той е болен, кракът го боли, не може да се движи и да те срещне.

Всеки от вас трябва да си начертае по един пентаграм, да знае по кой път да върви. Ако правиш лоши движения, ще чупиш грънци, ще ги плащаш. Единственият път, по който можеш да вървиш, е правата линия. Можеш да вървиш надясно и наляво, напред и назад, но ще правиш грешки. Прави упражнения, които да те повдигат. При първото упражнение, от шестте дадени, първо слизаш долу, навеждаш се и казваш: Господи, слязох до дъното на кладенеца. Помогни ми да се издигна и изляза на свобода. Ще слизаш и ще се качваш, ще грешиш и ще изправяш грешките си, но никога не се занимавай с чуждите грешки. – Защо? – Защото те се отпечатват върху съзнанието ги. Можеш да фотографираш всичките глупости и престъпления на хората, но трябва ли да се петниш с тях? Човешкият мозък е подобен на фотография, която отпечатва всички образи. Всичко можеш да отпечатваш на тази фотография, но в края на краищата, ще носиш отговорност. Няма нещо, което не е позволено на човека да прави, но гой не може да се освободи от отговорност. Можеш да правиш и добро, и зло, но ще отговаряш. Това е аксиома. Питаш се: Защо ми дойдоха толкова страдания? – Защото си правил зло на хората. -Как ще се освободя от тях? – Като се върнеш назад и изправиш грешките си. Ще изправяш грешките си, без да се занимаваш с чуждите грешки. Те са нечистота, която като разбъркаш, започва да мирише. Тури запушалка на нечистотиите и ги остави далеч от себе си. Като отиваш при Бога, не говори за грешките на хората, но питай Го, какво да правиш за да се освободиш от мъчнотиите и противоречията си.

И тъй, правете упражненията съзнателно. Вдигнеш ли ръцете нагоре, това значи, да прилагаш правдата и истината в живота си. Без правда и истина нищо не се постига. Истинският човек съдържа в себе си всички добродетели. Някой художник нарисувал образа на св. Богородица. Това не е образът на св. Богородица, но образът на наша Мара. Друг нарисувал Христа. Това не е Христос, но наш Христо, Стоян или Иван. Никои не може да нарисува Христа. Той съдържа в себе си петте добродетели: любов, мъдрост, истина, правда и добродетел. Това са пет велики свята – пет мощни сили, събрани в една велика, необятна сила. Тя разрешава всички мъчнотии в света. Кажеш ли, че Христос е в тебе, ти трябва да разрешиш всичките си мъчнотии. Ако не можеш да ги разрешиш, Христос не е в тебе. За момент може да е в тебе, но понеже живееш в закона на свободата, направиш една грешка, и Христос те напуща.

Пентаграмата се пише обикновено с върха нагоре. Обърнеш ли я с върха надолу, ти влизаш в ада. В човека адът и раят са едновременно. Ако живееш разумно, ти си в рая; ако живееш неразумно, в ада си – от тебе зависи твоето щастие и нещастие. Човек представя пентаграм. Всички искат да имат по един пентаграм. Женен си – мъжът ти е пентаграм, жена ти – също е пентаграм. Ако не живееш добре с мъжа си или с жена си, ще се разведете. Като наблюдаваш човека, виждаш в него петте добродетели: правата, която води от левия крак към главата е истината; от главата към десния крак е правдата; от десния крак към лявата ръка е любовта; от лявата ръка към дясната е мъдростта, и от дясната ръка към левия крак е добродетелта.

Помнете: Движенията които правите при упражненията, се основават на велик вътрешен закон. Като правите упражненията, умът, сърцето и волята ви трябва да участвуват в тях. Колкото по-съзнателно ги правите, толкова по-оправен е вашият път. Каквото да правите, не можете да се освободите от петоъгълника. Той определя пътя на вашите движения. Един ден ще ви обясня значението на числата от 1 – 5. Всяко число е формула. Ако съчетаете единицата с числата 2, 3, 4 и 5, ще имате различни постижения.

От единицата и тройката се образува числото 13 – фатално. То представя купчина барут. Детето се приближава към барута, да види каква стойност има. Драсне клечка кибрит, и цялата къща отива във въздуха. Значи, числото 13 е динамично, взривно число, както бомбата. Като се изговори това число, трябва да бягаш далеч от него. Като се гневиш, ти си в числото 13. Който не разбира свойствата на това число, вижда разгневен човек и, вместо да се отдалечи, отива при него със запалена клечка кибрит. После се чуди какво е станало, че произлязла експлозия. Вие се смеете, но след смеха иде плач.

Числото 13 се изявява често в живота на младите. Мома и момък се обичат и се оженват. Момата мисли, че ще бъде щастлива с него, но като се оженят, разочарова се. Иска да се облече хубаво, но той сваля шапката й, новата й рокля и я затваря вкъщи. Тя се сърди, недоволна е от него. Това е ревността – числото 13. Тя мисли, че като се облече хубаво, като нея няма друга. И в духовно отношение е същото. Някой прегърне известно верую, облече се с него и мисли, че е единствен в света. Не, ти ще се облечеш с петте добродетели – с живия петоъгълник.

Като ученици, бъдете готови да изправяте грешките си сами. Обидиш някого. Иди при него да се извиниш. – Не искам. – Щом не искаш доброволно, ще дойдат неорганизираните сили на природата и ще се справят с тебе по закона на петоъгълника, но обърнат с върха надолу. Не чакайте да се приложи Божият закон насила. Казва Христос:

„Раздай богатството си на сиромасите.” Това не значи, да тръгнеш от един сиромах на друг да раздаваш. Бъди готов в себе си, всеки момент да даваш, че като изпрати Бог някой беден човек при тебе, да си готов да дадеш. Под „сиромах” разбирам добър и разумен човек. Престъпникът не е сиромах.

Какво разбрахте от днешната лекция? Ще кажете, че това е ваша работа. – Ако свършите тази ваша работа, както ви казвам, добро ви очаква. Ако свършите работата си, както вие разбирате, не ви очаква добро. С други думи казано: Свършете работата си, както Бог изисква.

Казвам: Има един разумен, красив свят. Ако се свържете с него, нова светлина ще блесне във вас.

Казано е в Писанието: „Всички няма да умрем, но ще се изменим.”

- Само пътят на вечната светлина води към истината.

2. Лекция от Учителя, държана на 28 септември, 1932 г. София. – Изгрев.

Разумните сили в природата

Най-често използвани думи в беседата: може, аз, казва, човек, има, любов, път, тебе, движение, бъде, жена, христос, истина, можеш, мисли, сега, правиш, свят ,

Общ Окултен клас , София, 28 Септември 1932г., (Сряда) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Добрата молитва

Пишете върху темата: „Предназначението на светлината“.

Това е една емблема – човек в движение. Определяне на разумните сили в човека. Как трябва да се започне? Разните животни, разно са започвали. Човек, в разните степени на своето развитие, по различен начин е започвал своята работа. Всяка форма има особен начин за това. При сегашното ваше развитие, всеки един от вас има особено разбиране за нещата. Това е частично разбиране. Вие не можете да намерите хора, които имат еднакво разбиране, еднакъв начин на движение, на чувствувание, на мислене, на приложение. Всичките хора крайно се различават. И ако хората мислеха, чувствуваха и постъпваха еднакво, те щяха да бъдат еднообразни. Разнообразието между тях се дължи на вътрешно разнообразие. Разнообразието на животните се дължи на същото.

Важен е онзи първоначален импулс, който е дал подтик на известни движения. Камъкът, като пада, може да няма в съзнанието си падането си и не знае предназначението на падането. Водата, като слиза, може да не съзнава какво е предназначението на слизането. Ако почва с посоката 1:2, в каква посока трябва да тръгнеш? Всяко движение трябва да тръгне по посока, дето има отворен път. Ти не може да се движиш по една посока, дето пътя не е отворен. Или трябва да имаш обект, или трябва да обичаш някого. Любовта е първия зов, първото освобождение. Ти трябва да се освободиш от затвора. Отварят ти вратата. Казват ти: „От този затвор може да излезеш през тази врата.“ Любовта е единствената врата, през която може да излезеш из затвора. Любовта е процес на освобождение. Защо този процес на освобождение се нарича Истина? Следователно всяко едно движение в света трябва да започне с пътя на любовта.

Любовта се прекръстосва с разумността. Или ще има пресичане в физическо отношение, ще има среда. Пътят от 1 до 2 е път на Истината. Ти не може да вървиш по крива линия. Числото 2 е свят на свободата, която истината ти е дала. Ти ще измениш материала, който трябва да обработиш, и ще влезеш в света, но ще имаш различни отношения, ще имаш свобода. Свобода значи да правиш каквото искаш и ще правиш разумното. Като те пуснат от затвора, дават ти свобода. Никой за тебе не се грижи, няма кой да те варди, но същевременно ти си влязъл в света на свободата, дето сам трябва да си приготовляваш храна, трябва да си намериш подслон и място да си починеш.

Тези процеси постоянно стават у вас. Някой път вие се намирате в едно безизходно положение. Ти казваш: „Аз съм в едно безизходно положение.“ Рекох, наскоро са те пуснали от затвора. Ти казваш: „Не знам да мисля.“ Този човек е пуснат от затвора и се намира в тягостно положение. На онези страдания, които сега ви се случват, вие не може да им дадете едно разумно тълкувание и казвате: „Защо Господ е направил света такъв?“ На яйцето не му ли беше добре в черупката? Там нямаше никакво страдание. Но това яйце постоянно хлопа в майката и казва: „Освободи ме, аз искам да бъда като тебе.“ Майката казва: „Още не е дошло времето.“ Яйцето казва: „И аз искам да бъда като тебе.“ То мисли, че като излезе, ще бъде така свободно, както майка си. Много се лъже. Това пиле, като излезе от черупката, намира се в голямо противоречие. Колкото едно същество е по-близо до една разумна форма, толкоз противоречията му ще бъдат по-големи. На човека страданията са най-големи на Земята, понеже той е най-разумната форма на Земята. Нашият свят не е като света на ангелите, а пък, като дойдем до света на ангелите, там работата е още по-опасна. Ти, като сгрешиш, има изкупление, а в ангелския свят няма изкупление. Там направената погрешка, ти не може да я поправиш, по същия начин, по който ние може да я поправим.

Това са такива разсъждения, както следните: когато една жена разсъждава върху любовта на един мъж, и един мъж разсъждава върху любовта на една жена, мъжът никога не може да разбере любовта на една жена. Това е толкоз право, колкото може да разбере външния свят. Вие мислите, че разбирате неговото сърдце. Ти си предполагаш, но дали всъщност разбираш, това е въпрос. Като казвам, че не разбираме, това не показва, че имам невежество. Ти може да разбираш, но трябва да вземеш същото това положение. Един мъж, за да разбере жената, той трябва да стане жена. Ти ще кажеш: „Как може това?“ Ти ще се намериш в същото положение, както Никодим, когато Христос му е казал: „Ако не се родиш изново“, а Никодим казва: „Как може това?“ Христос му казва: „Това са елементарни работи. Ти, като учител Израилев, не знаеш ли тези неща? Плътта не може да разбере това, което е родено от духа.“

Този пентограм – човек с разпрострени ръце, казваш: „Какво трябва да се прави, като се разпрострат ръцете настрани?“ Този човек е вече в движение. При правенето на упражненията, забелязвам краен мързел. Вие не сте разбрали смисъла на упражненията. При тези 6 упражнения, ако ги правите, ако разбирате смисъла, всеки един от вас не щеше да гладува. Както сега ги правите, не можете да се ползувате. Не мислете, че аз ще ви ги обясня. Сега ще ми бъде приятно да ги правите правилно. Защото всяко едно упражнение не е едно упражнение глупаво. Всяко едно движение е един вътрешен резултат на една разумна сила. С всяко помръдване на главата, на една или друга страна, с движенията на краката, с движенията си хората си създават и щастие и нещастие. Ти може да не знаеш това. Представете си, че си в грънчарска работилница, бутнеш крака си малко, счупиш едно гърне. Какво трябва да направиш най-първо? Преди да направиш движението, трябва да погледнеш наоколо си, а пък ти, без да гледаш, си движиш краката и счупиш гърнето. Обаче грънчарят ти казва: „Аз съм работил тук, това гърне струва 2000 лева.“ Ти казваш: „Не съм ли свободен да се движа?“ Ти си свободен да се движиш, но не си свободен да чупиш гърнето.

Вие си простирате ръцете и искате да хванете някого и да го целунете. Държиш го няколко време и след това го пуснеш. Прегръщането, целуването са обезсмислени работи, по традиция, но защо и за какво, не знаете. Вземам една чаша, пълна с вода. Прегръщам я, стискам я, вдигам я и я поднасям до устата си, целувам я. Тя тогаз ме обиква и ми дава. Ако не я целуна, не ми дава [да] я пия. Аз и казвам: „Аз съм жаден, пътник съм.“ Дигам я, и я изпразвам. Тръгвам си и пак я погледна, казвам: „Праздна е чашата.“ Ако след време се върна и я видя, че е праздна, ще я взема ли, ще я целуна ли? Ако се напълни, тази чаша има съдържание. Ако всяка ваша мисъл не е пълна с известно съдържание, ако всяко ваше чувство не е пълно с известно съдържание, ако всяка постъпка не е пълна с известно съдържание, кой ще се спре при вас? За да бъде красив животът ви, непременно трябва да се спре някой пътник при вас. Нали в света сме поставени, за да изпълним волята Божия. Ако ти се подвижиш в пътя на истината, кой е пътя, по който трябва да тръгнеш?

Вие трябва да идете при златаря. Като идете при златаря, вие му говорите за пръстена, какъв трябва да бъде, но не може да го направите. Много пъти казвате на момата да се направи пръстен. Но онзи, който поръчва, какъв трябва да бъде пръстенът? „Не зная как трябва да се направи и точно какъв да бъде.“ Например колко широк трябва да бъде? Някой път пръстенът на някоя мома е тесен или широк. Може би малко злато са имали, затова е тесен пръстенът им. А пък някой път е богат човекът, пък има тесен пръстен. Ако ти туриш в кладенеца дебело въже и пуснеш кофата, ти имаш за цел да извадиш голямо количество вода. Ако е тънко това въже, следователно малко вода ще извадиш. И тогава аз разсъждавам: Ако пръстенът на една млада булка е широк и дебел, то от нея много чакат; ако е тесен, те малко чакат. В природата, като кажеш нещо, ако не говориш разумно, ще има своите последствия. Ти казваш: „Аз да оздравея, ще направя за Господа това и онова.“ Но те държат на думата ти. Ти обещаваш, но като оздравееш, не правиш това. В природата те държат отговорен, ти не можеш да се освободиш. Ти си обещал вол да заколиш. Ако не го заколиш, ще те държат отговорен. Ти си обещал себе си да заколиш, ще се принесеш в жертва. Онзи в Библията казал: „Когото срещна на пътя си, ще го принеса в жертва.“ Но се случва, че го среща дъщеря му и той трябвало да я принесе в жертва, понеже обещал.

Ще се върнете, по кой път? Ще се върнете по закона на Правдата. Туряш вече основа на живота си: Числото 1 и 3. В каква посока ще се движите? Ще се движите в посоката на любовта, в посоката 3 и 4. Ако се движиш в друга посока, ще се измени хода на живота ти. От 1 може да идеш към 2 или към 5. Но съотношенията ще бъдат различни. При всеки един връх вие имате постижения. Ако започнете с върха на Доброто или с върха на Правдата, определя се какво е вашето отношение. Ако започнете по пътя на Любовта, Мъдростта и Доброто, Доброто вече е един завършен резултат. Това е един вътрешен процес, който трябва да стане в чувствата и в мислите ви. Допуснете, че вие се дразните. Някой път човек се сърди. Давали ли сте си някой път един отчет защо се сърдите? Като има сръдня, значи нещата не стават както трябва. Много хора, като направят една погрешка, направят други, по-големи погрешки.

Ние сега имаме един пример много хубав. Тук се прави салон. Имаме двама братя майстори. Аз ги наблюдавам сега и виждам, че като мерят, правят една погрешка малка. Не искам да се меся в работата им. Мерят дюшемето. Почват дюшемето от източната страна. Другият майстор изважда всичките дъски и казва: „Криво ще бъде.“ Започват дюшемето от средата към двете страни и вижда, че погрешките не са оправени. Рекох, тази работа не може така да стане. Ако ще изправяте погрешките, изправете ги. Аз рекох: българска работа. Всичките така постъпват.

Във всички ви има погрешки, които приличат на дюшемето. Законът е такъв: Който направи погрешката, той трябва да я поправи. Аз не искам да изправям вашите погрешки и да искам, не мога да ги изправя. Да се занимавам през цялото време, да изправям вашите погрешки, то е най-голямото нещастие. Някой човек се разгневил, че материалът е изразходван. Много хубаво, че направихте погрешно дюшеме и после извадихте дъските, защото така се дава един хубав пример. Бащата направи дюшемето, майката го извади, синът казва: „Баща ми не разбира. Аз разбирам.“ Той казва: „Баща ми не ме е възпитал.“ Бащата казва: „Добре. Ти, като родиш, ще видим как ще ги възпиташ.“ Синът реди дъските, но неговото дюшеме е по-лошо. Синът искал да се жени, той е млад човек. Бащата казва: „Уреди си работите, че тогава се жени.“ Синът казва: „Ти едно време, като се женеше, ти питаше ли ме, и аз ще направя така.“ И бащата млъква. Синът се оженил, завежда възлюблената в Америка. Много добре тръгнало. Но при тази голямата криза, вложил 250 долара в една банка и тези 250 долара отиват, защото фалирала банката. Синът казва на баща си: „Прати ми пари, да се върна.“ Бащата му пише: „Не е твоя работа, дали трябва да ти пратя пари или не.“ Казва му да седи там, да си издържи изпита, да не се връща.

Едного питали: „Защо ти се жениш?“ Той казва: „Но да се не женя ли?“ Въпросът не е в това. Ако се жениш или ако [не] се жениш, ти трябва да разбираш тези две отношения. Ти не мисли, че като се ожениш, ще бъдеш женен. Женитбата е само едно отношение, един момент. Ти ще се жениш и ще те развенчават. Твоят възлюблен ще види, че ти си един човек, на който нито умът, нито сърдцето струват. Ти тогава вече си се поляризирал, нищо повече. Тя те изхвърля от сърдцето си и мисли да намери друг някой. Ти мислиш, че имаш жена. От Невидимият свят си развенчан, а тук на Земята ти си влечеш още букаите, синджирите. Ти мислиш, че си венчан, не си свободен. Аз говоря сега безлично. Какво значи личността в дадения случай? Личните неща могат да бъдат в даден момент, когато два интереса могат да се срещнат на едно място. Като се заселват на едно място, тогава ще имаме лични отношения. Никакви лични отношения не можеме да имаме, когато аз се заселя на единия край на Земята, а той на другия край.

Пентограмът е път за твоя живот. Ако ти се ожениш на мястото 1 в пентограма, а поставиш на друго място жена си, например – 3, тогава ще тръгне в точно противоположно направление. Но представете си, че тя не тръгва, [т]и тръгваш от 1:2, но представете си, че жена ти, по закона на Любовта тръгва в 4. Тогава тя отива в съвсем друга посока. Не, че е крива, и тя е права, тя хваща пътя на Любовта, а ти хващаш пътя на Истината. В дадения случай, между тебе и жена ти няма да има никакво съотношение. Ако ти се движиш по пътя на Истината, а жена ти по пътя на Правдата, тогава вие имате съотношения. Щом жена ти вземе посоката от 3:4, а ти вземеш посоката от 1:2, после ще следвате пътя на Мъдростта. Ако жената взела пътя на Любовта, а мъжът взема пътя на Доброто, пътят на Любовта и пътят на Доброто, това са крайните граници на разумния живот, в който те трябва да влязат.

Аз дигам ръцете за молитва, какво означава? Лявата ръка означава Любовта, а дясната – Мъдростта. Човек ще разреши всичките въпроси, колкото едно същество и да е разумно, то,няма да разреши твоя въпрос, то само ще ти каже де е погрешката. Ще остави ти сам да си изправяш погрешката. Да изместиш дюшемето. И гледам постоянно вие си местите дюшемето. Това са упражнения. На мене ми донасят един сандък с грозде и като извадили капака, пироните стърчат нагоре. Една сестра си натъкна крака по гвоздея, благодарение, че не се натъкна много дълбоко. Не изваждай чуждо дюшеме. Сигурен ли си, че твоето убеждение ще направи по-хубаво душеме. Мерки трябва да имаме.

Често ми разправят какво нещо е любовта, какво нещо е добрият живот. Добрият живот е да дойда да ви обера, вие да станете сиромаси, аз – богат. А не е добър живот, аз да осиромашея, а вие да забогатеете. Това са сегашните ваши частични разбирания. Ако ви срещна с раница, 50 килограма тяжест, а аз съм на праздна каруца и ви взема багажа, да нося, тогава какво зло съм ви направил? Аз препусна колата и ви оставям да тичате, после, като дойдете при мене, и ви давам багажа. Колко от нашите предположения са верни в света? Някой казва: „Той криво ме гледа.“ – Това е предположение. Някой казва: „Той не иска да ме среща.“ – Този човек има добра воля, да си изплати дълга, но няма пари. Щом не иска да те среща, боли го крака или ръката.

Всеки един от вас трябва да начертае един пентограм. Трябва да знаете кой път да хванете. По кой път трябва да тръгнете. Ако правиш лоши движения, трошиш грънци от едната или другата страна. Ще ги блъснеш. Ти ще се движиш правилно. Ти имаш право на грънците и те имат своето право. И в ляво и в дясно, и отзад и отпред си ограничен. Единственото свободно място е праната линия. Като правиш първото упражнение, ти слизаш. Казваш: „Господи, слязох в дъното, сега искам да изляза“, и се издигаш. Като излизаш от кладенеца, си свободен и ти е приятно.

Не се спирай в себе си върху погрешките на хората, да ги държиш дълго време в ума си, понеже тези погрешки остават отпечатъци върху тебе. Ти може на фотография да фотографираш всичките безобразия, които хората правят, това значи да се окаляш. Човешкият мозък прилича на фотография. Най-първо вие всички искате да ви харесват. Някой път се спирате и не харесвате поведението на младата мома. Но аз я харесвам. Тя е много внимателна. Тя седи няколко часа пред огледалото. Момъкът също така седи пред огледалото, глади мустаците си. Ако е дядо, той си чеши брадата. Но аз зная защо си чеши брадата. Човек има право да прави всичко, но трябва да бъде разумен. Всичко му е позволено да прави, няма нещо в природата, което ще ти се забрани, но за онова, което правиш, ти си отговорен. И добро, и зло може да правиш, но после си отговорен. Това трябва да знаете, като вътрешна аксиома. После казва: „Защо ме сполетя това?“ Сполетя те, защото си си позволил нещо. Сега ти се връща.

Следователно, постъпвай разумно. Всичко правете, но правете го разумно. От магическо гледище, аз не искам да се спирам върху погрешките, защото това нищо не допринася. Това е все едно да разбъркам нечистотата. Защото ще се дигне миризма. По-добре тури запушалка и го хвърли някъде далече. Вие отивате някой път при Бога и ми разправяте погрешките на другите. Ти иди при Бога и му кажи: „Аз какво трябва да направя, за да се освободя, за да се избавя от това положение?“

Аз желая, като правите упражненията, да ги правите съзнателно. Та, като дигаш ръцете си, значи в живота си трябва да разрешиш задачата на Правдата и Истината. Като нямаш Правдата и Истината, каквото правиш в света, няма да се постигне. В България, някой скулптор или някой живописец нарисува една жена и после ще каже, че това е Света Богородица. Аз рекох: „Това е наша Мара.“ Или казва: „Това не е ли Христос?“ Рекох, той е Иван, Стоян. Какви заблуждения има, от които трябва да се освобождаваме? Казвате: „Това е свети Никола.“ Всеки един човек на Земята, сега минава за Христос. Христос не се рисува. Един Христос трябва да съдържа Истината, Правдата, Любовта, Мъдростта, Добродетелта. Пет неща трябва да съдържа. Това са пет велики свята, събрани в една мощна сила, с която могат да се разрешат, в дадения случай, всичките мъчнотии. Когато говориш, че Христос е в тебе, ти можеш да разрешиш всичките мъчнотии. И ако не ги разрешиш, значи, Христос не е дошъл в тебе. Христос може да е дошъл в един момент и в следующия момент, понеже ти си в закона на свободата, направиш нещо лошо, и Христа го няма там. Представете си един пентаграм с върха надолу. Ако не постъпваш както трябва, тогава адът може да се прояви в тебе. В човека са адът и рая. Ако постъпваш разумно, тогава даваш проява на рая в тебе.

Мнозина искат пентограм. Ако дам на една жена пентограм и ако тя не знае как да постъпва с мъжа си, тя ще се разведе с него. Всеки човек е един петоъгълник. От левият крак към главата е Истината, после към другия крак е Правдата. После от там към лявата ръка, после към дясната ръка и т.н. Всички тези движения при гимнастическите упражнения са обосновани на един велик вътрешен закон. При правенето на първото упражнение, напред ръцете се движат по левия крак, и после по десния крак. Това е петоъгълник в движение. Ако в един ритмус вие изпълните закона и ако присътствуват вашите мисли чувства и воля, вие ще имате един резултат, защото в петоъгълника пътя ви ще бъде оправен. Всичките въпроси все с петоъгълника ще се разрешат. Ти от петоъгълника не може да се освободиш. Той е път на всичките ви движения.

Първото нещо, сега обичате истината, понеже всички сте под закона. Когато човек не разбира нещата, пак е под закон. Тепърва има да учите. Трябва да се спра един ден да ви разправя, какво значат числата 1, 2, 3, 4, 5. Всяко едно число е една формула. Ако вие съчетаете 1 с 4, 1 с 2, 1 с 3 и 1 с 5 ще имате различни постижения. Ако вие съчетаете 1 с 3, числото 13 е едно фатално число. Вие не можете да си представите защо то е фатално. То съдържа една купчина с барут, детето се приближава, да види какво ще стане с него. Това е числото 13. Ще се дигне цялата къща, ето числото 13. То е динамично число, взривно вещество. Когато една бомба се пукне, човек няма да чака да се пукне бомбата, а ще се отстрани. Като се каже числото 13, тогава и по-голям герой ще се отстрани. Когато наближаваш да се разсърдиш, то е числото 13. Почват да се мърдат устните ти, без да искаш, може да избухнеш. Ти, като видиш, че някой човек има барут, ти се приближиш с една клечка. Вие се смеете сега. Но след всеки смях има плач.

Онази, младата мома, като види момъка, пише му писма и мисли, че ще бъде щастлива с него. Той, като я вземе, туря и букаи на краката. Казва и: „Ти няма да гледаш другите.“ Тя се облякла хубаво, момъкът отива и я намира. Хвърля и шапката. Аз съм виждал, това е ревността. Рекох, ето числото 13. Тогава тя казва: „Аз не искам да те виждам вече. Аз ще те убия тебе, аз ще ти дам да се разбереш.“ Има религиозни контета и духовни контета. Какво разбирате под думата „конте“? Който се препоръчва с шапката си, с дрехите си. Момата мисли, че като е облечена хубаво, като нея човек няма. Ти се обличаш с известно верую и мислиш, че като това верую няма. Ум трябва да имаш, добродетел трябва да имаш. Любов трябва да имаш. Ти трябва да разчиташ на тях. Ако не ме слушате, ще ви наложа това. Ще ви приведа примери какъв е българският характер. Един казва: „Не давам нито пет пари.“ Казват му: „Стояне, тези юзбашии [1] бият, съсипаха Ивана.“ Тогава Стоян казва: „Ще дадем.“ Някой ти казва: „Ти имаш да даваш на Ивана.“ Онзи казва: „Не давам.“ Не даваш на юзбашиите пари. Щом си сбъркал към някого, иди, извини се, прости му. Инак идат дезорганизирани сили, каквито има в природата, и ще постъпят спрямо тебе по закона на петоъгълника, обърнат с върха надолу.

Това в една лекция не може да се обясни напълно. Когато някой човек казва да се отрече от семейството си или да раздаде богатствата си, аз не разбирам да го раздаде на сиромасите. Трябва в себе си да мисли, че го е раздал. Той чака тези хора да ги прати Господ и като дойдат, да го раздаде. Христос казва: „Иди и го раздай на сиромасите.“ Но под думата „сиромаси“ разбира най-разумните, най-добрите хора. Най-разумните, най-добрите хора са сиромасите. Защо престъпникът не е сиромах. Който ходи да краде и обира, може ли да бъде сиромах. Най-добрият човек може да бъде сиромах.

Сега какво разбрахте? Вие можете да кажете: „Това е наша работа.“ Прави сте. Ако тази ваша работа я свършите, както аз ви казвам, глава няма да ви боли. Но ако вашата работа я свършите, както вие я разбирате, и двете глави ще ви болят. Или казано другояче: Трябва да свършим нещата, както Бог ги е създал. Има един Разумен свят, към който се стремим. Има един красив свят. Ако си свързан с него, ще дойде една нова светлина в нас. Писанието казва: „Всички няма да умрем, но всички ще се изменим.“

(Произнесохме следната формула три пъти) „Само пътят на Вечната Светлина води към Истината.“


12 година на ООК,
2-ра лекция от Учителя
държана на 28.IX.1932г.
София
----------------------------------------------------------
[1] юзбашия – (тур.) капитан в армията или полицейски началник

НАГОРЕ