НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Мъртвата точка

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

Мъртвата точка

Най-често използвани думи в беседата: точка, мъртва, точки, човек, има, може, живот, път, мъртви, място, поле, сега, ден, казва, число, намира, бойното ,

 Младежки окултен клас , София, 7 Септември 1928г., (Петък) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


— Само светлият път на мъдростта води към истината.

— В истината е скрит животът.

Размишление.

Коя точка наричаме мъртва? Къде има мъртви точки? На бойното поле, например, има мъртви точки. Мъртва точка на бойното поле наричаме тази, в която никой не може да бъде убит. Оттук вадим заключението, че във всяко поле има мъртви, безопасни точки, дето не се позволява никакво убийство. В това отношение, мъртвата точка е наречена Божия. Който попадне в тази точка, той е сигурен за живота си. Освен на бойното поле, мъртви точки има и в търговията. Ако сравним мъртвата точка на бойното поле с тази на търговеца, ще намерим грамадна разлика. За войника, който отива на бойното поле, мъртвата точка е благословение, обаче за търговеца тя е нещастие. Когато търговията му попадне в мъртвата точка, работите му остават назад: никой не влиза в дюкяна му, всички приходи се прекъсват, и той е принуден да фалира. Мъртви точки има и в религията, и в науката. Знанието на човека се заключава в това, да определи той, къде се намират мъртвите точки в живота му – в науката, с която борави ли, с религията, която изповядва, или в търговията, с която се занимава. След това той трябва да определи, какъв резултат произвеждат мъртвите точки в живота му и какво отношение има към тях.

Когато човек попадне в мъртвата точка на бойното поле, разумният свят иска да му каже, че войната не е за него: той няма право да убива, но и него няма да убият; когато попадне в мъртвата точка на търговията, с това искат да му кажат, че трябва да я напусне, тя не е за него; когато попадне в мъртвата точка на религията, искат да го предупредят, че веруюто, на което служи, не е за него и трябва да го напусне. Ако попадне в мъртвата точка на науката, пак искат да му кажат, че науката, на която е посветил десетки години, не е за него, и трябва да се откаже от нея.

Каква е опасността, когато човек попадне в някоя мъртва точка? Ако е попаднал в мъртвата точка на търговията, човек става песимист, гледа мрачно на нещата. Той седи по цели дни в дюкяна си, но никой не го посещава. При съседа му идат много клиенти, купуват от стоката му, а той няма никакъв оборот. Друг някой работи в областта на науката, посвещава десетки години на нея, но един ден попадне в мъртвата точка на своята специалност и преживява голямо разочарование, че трудът му пропада и се обезсмисля. Същото може да се случи и с някой религиозен човек. Дохожда ден, когато попада в мъртвата точка на своето верую и всичко се обезсмисля за него. Съзнанието му се помрачава, и той се обезверява. Обаче войникът на бойното поле се радва, когато попадне в мъртвата точка. Той знае, че животът му е вън от всякаква опасност и се радва на това. Значи, мъртвата точка прави човека някога песимист, а някога – оптимист. И в растителното царство има мъртви точки. Кога? – Когато нищо не расте и не се развива.

Мислете върху мъртвите точки в живота, за да разберете тяхното велико предназначение. За човека те носят голямо благословение, затова ги наричаме още „правите точки“. Те показват на човека правия път в живота. Те са постове, през които се минава. Който знае да чете по тях, ще намери правата посока в живота. Обаче, дойдете ли до един от тези постове, никакво спиране не се позволява – ще минете и заминете край него, без никаква спирка. Хиляди хора минават през тази точка, без да ги засегне огънят, или бурята на живота. Затова, именно, наричаме мъртвата точка „Божи показател“. Тя посочва правия път на разумните души. Всички хора имат желание да учат, да пишат, да станат учени, писатели, поети, философи, но попаднат ли в мъртвата точка, не могат да реализират желанията си. Това не трябва да ги отчайва и обезсърчава. Мъртвата точка не е място за проявяване, нито за реализиране на човешките желания, но място за ориентиране. Застане ли в тази точка, макар и за момент, човек поема правия път. Тук той се ориентира, каква посока на движение и действие да вземе.

Като ученици, вие трябва да знаете, какво представят мъртвите точки, за да се справяте с мъчнотиите, които срещате на пътя си. Например, някой казва, че не му се чете, учи, работи, няма желание да се проявява, няма никакво вдъхновение. Друг пък казва, че е завършил своето развитие, няма какво повече да работи. Това са временни, преходни положения, в които човек е изпаднал. Това показва, че той се намира в някоя мъртва точка на живота. Щом съзнае това, нищо друго не му остава, освен да потърси изходен път. В мъртвите точки на живота не може да се работи. Там човек трябва да мисли коя посока да вземе, за да излезе на правия път. Преди да е дошъл до мъртвата точка, човек се е намирал в безизходно положение, в кривия път на живота. Щом стигне до мъртвата точка, той трябва да знае, че има разумни същества, които искат да го спасят. Те му посочват правия път. Не поеме ли този път, той рискува сам да се осакати.

Необходими ли са мъртвите точки в човешкия живот? Докато човек живее и в негативната страна на живота, дето злото царува, мъртвите точки са необходими. Човек се занимава и с негативната страна на науката, следователно, и тук минава през мъртви точки. Например, той се занимава с бактериология, дето изучава вредното влияние на бактериите и микробите; изучава патология, част от медицината, която изследва болезнените състояния на организмите. Това е отрицателната страна на науката, която човек изучава с цел да ограничи злото. Ще дойде ден, когато човек няма да си служи, нито с лекарства, нито с дезинфекционни средства, но ще разполага с жизнения елексир. Една капка от него ще бъде в състояние да го обнови и подмлади. Докато дойде това време, хората ще си служат с лекарства, с треви и билки, временно поне да ограничат злото. Съвременните хора не могат абсолютно да изкоренят злото от своя организъм, понеже не знаят причините, които ги предизвикват. Щом намерят причините и ги отстранят, и злото, само по себе си, ще изчезне.

И тъй, както мъртвите точки в известен случай са благословение за човека, а в друг – носят неговото нещастие, така и числата, написани по различен начин, представят различни стойности и величини. Например, числото 23456789101112, разгледано като едно голямо число, е съставено от цифри, които имат различни стойности, в зависимост от реда, който заемат. В даденото число двойката е най-голяма по стойност, след това иде тройката, после четворката и т. н. Като дойдем до последната двойка, която заема реда на единиците, тя е най-малка по стойност. Значи, една и съща цифра, двойка, в началото на числото има най-голяма стойност, а на края – най-малка. Обаче, ако напишем същите числа, отделени едно от друго със запетаи, всяко от тях има своя специфична стойност. В този случай, двойката е по-малко число от тройката, тройката – от четворката и т. н. Ако дадено число не се изменя, то се намира в мъртвата точка на някоя система. На същото основание, казвам: Ако човек не може да вземе различни положения в системите на живота, да става голям и малък, той се намира в някоя мъртва точка. – Трябва ли човек да става мост на хората? – Трябва. Някога ти ще станеш мост, да минат хората по тебе; някога те ще станат мост – да минеш ти по тях. И по твоя гръб ще минават, и по техния гръб ще минаваш. Често бащата носи детето на гърба си. Има ли нещо лошо в това? Няма да го носи цял живот на гърба си. Ще го носи година-две и след това ще го пусне на земята да ходи. Растенията не стават ли мостове на хората? Ако хората са били някога растения, и те са били мостове на по-високостоящите от тях същества. Днес, като хора, вие не искате да ставате мостове на никого. Според мене, щом е дошъл на земята, човек все ще стане някога мост. Който е дошъл до някоя мъртва точка на живота си, неизбежно ще стане мост; който не е дошъл до мъртва точка, няма да стане мост. Обаче, никой не може да избегне мъртвите точки. Кога и да е, той все ще стигне до някоя мъртва точка, дето ще се огъне, ще стане мост и по него ще минават.

Като говорим за числата, ние ги разглеждаме като живи величини, а не само като количества. Например, числото едно, единицата, като количество, представя мъртва точка, в която се крият много непроявени сили. Единицата, като живо число, представя един мъж, една жена, едно дете, които са в процес на движение. В този смисъл, единицата крие в себе си разумни сили, които, изявени навън, й дават възможност да строи, да работи, а с това да преодолява мъчнотиите и препятствията, които се крият в нея, като мъртва точка. Ако до единицата поставим друга единица, получаваме числото две – две единици – II или 1 + 1 = 2. Единицата представя положението на търговец, който се намира в мъртва точка на живота – в безизходно положение. Щом излезе от тази точка, той влага капитала си в обръщение и го разработва. От единица той се превръща в числото две. Мъж и жена, които образуват семейство, докато нямат деца, те се намират в някоя мъртва точка. Ако мъжът и жената са бездетни, имаме действията 2 X 2 = 4 или 2 + 2 = 4. Числото четири съдържа 1, 2 и 3. Като ги съберем, получаваме числото 10. Значи, 1 + 2 + 3 + 4 = 10. Казваме, че 2 X 2 = 4. Това действие показва посоката, към която числото две трябва да се движи. Оттук вадим заключение, че двойката определя посоката, по която трябва да се движи единицата; тройката определя посоката на движение на двойката, четворката – на тройката и т. н. В това отношение числата са посоки, които излизат все от мъртвата точка. Да изучава човек живите сили, които се крият в мъртвите точки, това значи, да има условия за развитие и да може да ги използва.

Мнозина са дошли до положението, да изучават числата, като мъртви точки, поради което изпадат в големи суеверия. Чувате някой да казва, че четвъртък е мъртва точка за него. Каквато работа започне този ден, не му върви. Друг казва, че петък е мъртва точка за него. Българинът пък счита за мъртва точка в живота си вторник и петък. За евреите мъртва точка е събота, затова те я посвещават на Бога. Те цитират стиха, в който Бог казва: „Шест деня ще работите, а седмия ще почивате“. Това значи: шест дена ще работите за себе си, сами ще правите опити, а седмия ден ще посветите на мене, аз ще ви покажа в коя посока да вървите. Почивката е мъртва точка или Божия точка. Посветиш ли един ден от седмицата на Бога, Той ще ти покаже посоката, в която трябва да вървиш.

Какво представят мъртвите точки? – Центрове, в които се крият Божествени истини. Който знае това, може сам да си помага, но може да помага и на ближните си. Не знае ли как да излезе от мъртвата точка, човек неизбежно пада. Тъй щото, падне ли човек, ще знаете, че той се намира в някоя мъртва точка. Така е било в миналото, така е и днес. Който познава законите на мъртвите точки, лесно се справя с мъчнотиите си. Той знае посоката на правия път и тръгва по нея. Както френологът чете по главата, какви чувства, способности и сили се крият в човека, така всеки човек може да чете по мъртвите точки – да си обясни, къде се намира той сам, на какво място са неговите ближни и как може да излезе от трудните моменти на живота си и да поеме правия път.

Днес ви говоря за мъртвите точки. Това е съвсем нова идея, която трябва да се разбере не само теоретически, но и в нейното приложение. За да приложите това знание, трябва да бъдете устойчиви, да издържате на мъчнотиите. Всяка мъртва точка е пост, на който войникът трябва да издържа. Кога войникът напуща поста си? – Когато дойдат да го сменят. Напусне ли преждевременно поста от страх, той е подобен на заек, който хуква от най-малкото шумолене. Мнозина попадат в мъртва точка, но някои се плашат като заека и казват: Страшна е тази работа, тя не е за мене. – От гледището на заека, тази работа не е за него, но и от гледището на онзи, който поставя заека на пост, това не е за него. Какъв войник може да стане от заека? С два револвера да го въоръжите, щом зашумоли нещо, той ще хвърли револверите настрана и ще бяга. Заекът е страхлив, не може да разчитате на него, Като знаете това, не поставяйте вашите чувства, мисли и способности там, дето те не могат да свършат възложената им работа.

Като ученици, всеки от вас трябва да знае, кои мисли, чувства и способности са най-силни в него, за да може да работи с тях. Само те могат да бъдат ръководно начало в живота им. Само на тях може да се разчита при всички случаи. Например, някои учени казват, че ако умът на даден човек е силен, той трябва да управлява чувствата. Други казват, че моралните сили трябва да ръководят чувствата. Трети пък казват, че волята трябва да ръководи чувствата. За коя воля се говори? – За разумната воля. Само тя е в състояние да издържи на своя пост при всички мъчнотии и изпитания на човека.

Мнозина дохождат до състояние на безразличие, до отпадане на духа и се чудят, на какво се дължи това състояние. Те не подозират, че са попаднали на някоя мъртва точка в живота си. Благодарете, че сте попаднали на тази точка, защото тя ще ви спаси този ден. Тя ви спасява от някакво нещастие, като ви посочва правия път. Като разбере, къде се намира, човек се отчайва и казва: Не остава вече място за мене. – Ако искаш да останеш още на бойното поле, ще знаеш, че там няма място за тебе. Напусни го и ще видиш, че другаде веднага се отваря място за тебе. Тъй щото, натъкнете ли се на такова състояние, веднага потърсете посоката, която разумните същества са ви определили. Съществува един закон, според който, след всяко обезсърчаване, след всяка несполука, иде някое добро. Неуспехите представят мъртви точки в човешкия живот. Достатъчно е след всеки неуспех да се вслушаш в гласа на Провидението, или да се обърнеш към разумните същества, за да се превърне неуспехът ти в успех, а злото – в добро. Радостта и доброто, които преживееш, отговарят на злото и страданието, през които си минал. Каквото е било страданието на човека, такава ще бъде и радостта му. Това показва, че в природата съществува закон на равновесие, който регулира силите. Забелязано е, че колкото голяма е била радостта на майката при раждането и отглеждането на детето й, толкова голямо ще бъде страданието й, когато един ден то замине за другия свят.

Всички хора се стремят към живота, искат да избегнат смъртта. Ще дойде ден, когато ще влязат в областта на безсмъртието. Това значи, да излязат от полето на мъртвите точки. Днес, обаче, мъртвите точки са спасителни положения; те показват на човека, че трябва да измени посоката на своето движение и да вземе онази, която води в правия път. Дойдете ли до някое голямо изпитание, ще знаете, че сте попаднали на мъртва точка. Бъдете внимателни и будни, да изберете правата посока, за да влезете в областта на новото. Всяка мъртва точка показва, че човек трябва да напусне стария живот и старите разбирания и да влезе в областта на новото. Остане ли още в старото, той сам се излага на опасност. Старите и нечисти храни произвеждат втръсване. Опитайте се да накарате някой човек да яде от храната, която му се е втръснала. За нищо в света не може да го накарате да яде от тази храна. Това показва, че и в храненето има мъртва точка. Попадне ли веднъж човек на една мъртва точка, втори път не стъпва на нея. Нещата в природата не се повтарят. Мъртви точки има и в човешкото щастие. Тази е причината, дето някои хора, като изпитат веднъж земното щастие, избягват го за вечни времена.

Когато дойдете до мъртвите точки на живота, обърнете се към Бога, да ви покаже правия път. Така постъпиха евреите. Когато дойдоха до най-големите изпитания в живота си, т. е. до мъртвите точки, те се обърнаха към Бога с молба да им помогне, да ги спаси от непоносимите и тежки условия, в които се намираха. Бог чу молитвата и изпрати Мойсея да ги освободи от робството. Мойсей видя, че ако не помогне на евреите да излязат от областта на мъртвите точки, ще се задушат и умрат. Щом са на бойното поле, те могат да останат временно в мъртвата точка. Останат ли повече време, тази точка ще се измести, и смъртта непременно ще ги засегне. При всяко ново сражение мъртвата точка се измества, не остава в същото положение. Следователно, за да не бъдеш убит, ти трябва да се местиш заедно с мъртвата точка.

Един войник разправяше следната опитност. При едно голямо сражение той бил натоварен да ръководи една група войници. За да могат да обстрелват добре неприятеля, той избрал едно закрито място, дето прекарали целия ден. Огън и жупел се сипело около тях, но нито един куршум не ги засегнал. На другия ден сражението продължило. Той предложил на войниците си да преместят позицията си, но повечето от тях се отказали, под предлог, че вчерашното място било безопасно. Наистина, за вчерашния ден мястото било безопасно, защото попаднали в мъртвата, т. е. спасителна точка, дето никой не може да бъде убит. Обаче, тази точка се преместила. Взводният, който ръководел групата, се преместил с няколко войника. Какво се случило? Групата войници, които останали на старата си позиция, били убити до един. Взводният, с малката група войници, които били на нова позиция, останали живи и здрави. Ще знаете, че не можете да седите дълго време на мъртвата точка. Тя сама предупреждава човека, колко време може да остане на едно място. Каже ли ти нещо отвътре да стоиш на едно място, слушай гласа си; каже ли ти да се преместиш, пак слушай. Всяка лоша мисъл, всяко лошо чувство и всяка лоша постъпка са мъртви точки в човешкия живот, на които не трябва да оставате дълго време. Търсиш ли благото за своята душа, бягай от тези мъртви точки. Мини и замини край тях, без да се спираш дълго време. За кратко време можеш да се спреш при тях. Те носят благото за твоята душа.

— Само светлият път на мъдростта води към истината.

— В истината е скрит животът.

3. Лекция от Учителя, държана на 7 септември, 1928 г. София – Изгрев.

Начало: 05:00

Мъртвата точка

Най-често използвани думи в беседата: точка, мъртва, точки, човек, има, може, живот, път, мъртви, място, поле, сега, ден, казва, число, намира, бойното ,

 Младежки окултен клас , София, 7 Септември 1928г., (Петък) 5:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


5 часа сутринта
- Светлият път на Мъдростта води към Истината!

- В Истината е скрит животът!

Размишление.

Какво се нарича мъртва точка? Във всяко бойно поле има мъртви точки. Мъртва точка на бойното поле е тази, дето никой човек не може да се убие. Следователно, рекох, във всяко поле има безопасни точки. В мъртвата точка не се позволява никакво убийство. Тогава, аз наричам мъртвата точка Божия точка, дето човек не може да се убие. Божия точка или безопасна точка, значи място, дето животът не може да се вземе.

Мъртви точки има и в търговията. После, във всеки град има мъртва точка. Но, ако вие направите едно сравнение между мъртвата точка на бойното поле и тази на търговеца, ще забележите една голяма разлика. Мъртвата точка на бойното поле произвежда на войника приятно впечатление, когато[1] мъртвата точка на търговеца произвежда неприятно впечатление. Защото при тази точка никой не влиза в дюгена му, от никъде не иде никакъв капитал не става никакъв оборот. За такъв търговец казват: „Той се е спрял на една мъртва точка, не му върви."

Такава мъртва точка има и в религията, и в науката. Та рекох, когато вие изпаднете в една такава безопасна точка или Божествена точка, знанието седи в това, да можете да определите къде се намира тази мъртва точка, ако е на бойното поле или ако е в науката, или в религията, или в търговията. И второ, да знаете какви резултати имат тия точки и какво предназначение имат те към вас.

Когато ти си попаднал в мъртвата точка на бойното поле, Бог ти казва: „Войната не е за тебе! Ти няма да убиваш!" Затова си запазен тук в тази точка и тебе няма да убият. Когато си в мъртвата точка на търговията, Бог ти казва: „Напусни тази точка, тази работа не е за тебе!" Когато си в мъртвата точка на религията, Бог ти казва същото. И когато си попаднал в мъртвата точка на науката, Бог ти казва: „Напусни тази наука, тя не е за тебе!"

Да определя сега: има хора се занимават с някоя специалност, да кажем, някой иска да стане инженер, но той няма способност за това. Той учи, учи, но нищо не може да научи. Няма дарба за това учение. И като стане той архитект или инженер, той се намира в една мъртва точка, не върви тази работа. Никой не го вика, не му върви тази специалност. Сега какво искат да му кажат? Напусни тази работа, тя не е за тебе!

Опасността седи в това, че като попадне някой в тази мъртва точка на науката, у човека се заражда песимизъм. Попаднеш ли в тази мъртва точка на бойното поле, ти ще се зарадваш, че си в безопасност. В мъртвата точка на бойното поле ти ще се зарадваш и ще благодариш на Бога, че при тази мъртва точка ти си останал жив. Но когато попаднеш в мъртвата точка на търговията, сърдцето ти ще се свие. Виждаш по другите дюгени клиенти влизат излизат, тук-там, а при тебе, които влизат, умират. При тази мъртва точка в този дюген или при този търговец никой не влиза. Тогава неговото сърдце се свива от болка, той не се радва. Значи, ти си попаднал в мъртвата точка на търговията. И още показва, че ти не си разбрал, какво иска да ти каже тази мъртва точка, в която си попаднал. Следователно, тук има двама души, попаднали в една точка, но не мислят еднакво. Единият се радва, а на другия работите не вървят, той скърби. Ти трябва да разбереш, че тази мъртва точка, в която си попаднал, ти казва: „Ти си слаб човек за тази работа, търговията, ще се изкусиш, ще почнеш да лъжеш хората, ще се огрешиш. Тази работа не е за тебе, ти трябва да излезнеш от това място. Търговията не е за тебе! Напусни я!" Какво трябва да правиш? Ще напуснеш търговията. Нищо повече! Имаш някое верую, ще го напуснеш. Имаш някоя теория, ще я напуснеш. Каквото и да е, няма да се спреш там. Това показва мъртвата точка в този случай. И в растителното царство има мъртва точка, дето нищо не расте, нищо не става.

Сега тия мъртви точки имат свое предназначение. Върху тях вие ще мислите. Те са за човека едно благословение. Те му показват правия път. Аз ги наричам още „правите точки". Това са постове и ако знаете да четете, ще знаете по каква посока трябва да вървите. Но там никога не трябва да се спирате. И при една мъртва точка на бойното поле, при едно сражение, дето хиляди хора умират, а само един човек, който седи там, на тази точка, не го убиват. И докато трае сражението, тази точка остава извън огъня на сражението. Та рекох, мъртвата точка, това е Божият показател, който показва пътя на разумните души. И у всинца ви както тук, тъй и по целия свят, у всички хора има желание да се подигнат, да имат знание, да могат да пишат, да учат. Всеки човек има желание да се прояви. Но животът на всеки един човек е определен. И тъй, в една мъртва точка човек не може да се прояви.

Сега аз ви давам тия напътвания, понеже в живота си вие ще срещнете такива мъртви точки. Запример, вие не може да учите, нямате вдъхновение да учите, не четете, не работите. Друг пък казва: „Аз завърших еволюцията си." Или казва: „Аз няма да работя, не мога да работя." Такъв човек се намира в една мъртва точка на своя живот. Ти ще излезнеш из тази мъртва точка. В мъртвата точка няма и наука, там не се учи. Оттам ще излезнеш. В мъртвата точка на религията, няма и да се молиш. И да се молиш, от Невидимия свят няма да те слушат. Тогава ще знаете, щом дойдеш до тази мъртва точка, ти имаш една велика истина в себе си, че ти си на един крив път. Божиите точки пък показват, че ти си на правия път. Те показват правия път. А щом се намираш на мъртвата точка на живота, показва, че ти не се намираш на правия път. И Невидимият свят или Бог, Който те е учил, те е турил в тази точка, да те спаси, за да можеш да свършиш добре живота си. Показва ти, че не си на прав път. Другояче, ако беше попаднал на друга точка, щеше да останеш с някоя повреда на организъма си щеше да се осакатиш най-малко.

Запример вземете науката зоология, какво приложение може да и се даде като се изучават формите на животните? Или ако се вземе бактериологията, от какво е произлезла, от коя наука е част? От зоологията, взето специфична част или отдел от вредните животни, бактерии и микроби. Как може да се изучава вътрешния живот или вътрешния характер на микробите? Изучават се отровните извержения, които остават в организма на човека. Бактериолозите имат думата за тази болест у човека и с тази си наука принасят голяма полза на хората. Ако вземете ботаниката, има специфични растения, от които, ако вземете от сока им, в старо време биха определили вашия живот. Следователно, част от ботаниката влиза и в съвременната медицина. И там се употребяват соковете на разни растения като лекарство. Сега ние вървим още по един път на негативната наука. Тя е хубава, да се предпази човек от злините, които съществуват в света. Запример сега, ако дойде един лекар, той ще ви даде един цер, за да спре преди всичко размножаването на тия микроби у вас. А ще дойде един ден, когато този лекар ще ви даде, за да ви помогне, да ви излекува, малко еликсир на живота. За сега този еликсир го няма и хората сега се задоволяват само с това да отмахнат временно злото от организъма. После това зло пак ще се яви.

Сега, всеки един от вас трябва да си създаде едно ясно понятие за себе си. (Учителят при черната дъска.) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Представете си сега, че това са живи същества и се определя някакъв ред вътре. Трите може ли да играе ролята на двете, тъй както са наредени в дадения случай, в тази система? Не може. С колко трите е по-голямо от двете? Трите, взето като число отделно, е по-голямо от двете. Но поставено в тази система, както го написах на дъската, двете е по-голямо от трите, три е по-голямо от четири и т.н. и накрая 2-те е най-малко от всичките други цифри. В началото това число две е най-голямо, а накрая то е най-малкото. Как тогава казвате: „Аз, първият, големият, който съм играл такава рол в света, че да ме остават на заден план сега. Не знаят ли, че аз съм едно грамадно число?" При туй движение на числото, както е написано цялото число, ти си поставен накрая и си най-малката величина. Но ако на това число се поставят запетайки: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, то цялото число се изменя. И всяко число си носи своята стойност. Но това е вече индивидуализиране на числата. Тъй всяко число означава стойността, която е скрита в него.

Та рекох, ако едно число не може да се измени, то се намира в една мъртва точка. Ако ти не можеш да вземеш всичките положения на едно число, да можеш да взимаш навсякъде място, ти се намираш в една мъртва точка. „Ама аз няма да ставам мост на всички." Ще станеш мост и по твоя гръб ще минават и по техния гръб ще минаваш. Сега, нали често бащата носи детето си на гърба. Какво има от това? Нищо. Той няма през целия си живот да го носи. Растенията не стават ли мостове на хората? Тогава по тази теория и вие, като сте били растения, и вие сте били мостове на хората. Обаче, в сегашното състояние, казвате, мост не можете да станете. Казваш: „Аз мост няма да стана." Но във вашите идеи и в умствено отношение, или в морално отношение мост ще станеш. Ако не си достигнал до някоя мъртва точка, мост няма да станеш, но ако си достигнал, ще станеш мост.

Добре, сега вие сте изучавали числата. Имате едно число 1, ако туй число не е живо, то има значение само като количество, но ако поставите туй число като един човек, мъж или жена, тогава във всека една единица се крият много качества. Ако турим един виден философ, капацитет или някой юнак, тогава в тази единица са скрити множество сили. Ако турим 2 и приемем, това са двама души, хора, един мъж и една жена, 1 и 1 колко правят? 1х1=1, 1+1=2. Единицата показва едно състояние, едно мъртво положение. Само единицата, като се развиват числата, се намира в едно мъртво състояние. Ако поставите единицата в успоредно състояние (11), ще се яви числото 2 (II). Туй показва, че единицата е излезла от своето мъртво положение, започнала е да строи, да работи. Разумността на единицата е надделяла на препятствията, които се намират у нея. Надделяла е на трудностите на мъртвата точка. Да кажем, това е един търговец, капиталът му е бил в застой, не намира изходен път, но тъй се случава, той излиза из тази мъртва точка и става числото 2. Значи, първото нещо: той трябва да напусне мъртвата точка. След туй и числото 2 се намира в мъртво положение. Мъжът и жената, като се оженат и нямат деца, и те се намират в мъртвата точка. Тогава имаме числото 4, 2х2=4 и 2+2=4. Ако обаче се съберат 1+2+3+4=10. В 4-те има едно действие, че съдържа в себе си числата до 10. Обаче двете единици умножени, не съдържат числата до 10, а остават само 4.

Следователно 2х2=4 показва в даден случай посоката, към която човек трябва да се движи или посоката, към която числото 2 трябва да се движи. Тогава ние определяме: 2 е посоката на единицата; 3 е посоката на двете, 4 на трите и т.н. Това са все посоки, излезли от тази мъртва точка. И да изучаваш живите сили на тия точки, то значи, твоят живот да бъде прогресивен. И сега хората са дошли до едно суеверие, те изучават числата като мъртви точки. Някои казват: Четвъртък е за мене мъртва точка, в този ден не ми върви нищо. За другиго петък е мъртва точка. За българите вторник и петък са мъртви точки. Българинът тогава не захваща работа или не отива на работа. У евреите събота е мъртва точка и като такава мъртва точка, те казват: „Тя е само за Бога. Бог е казал: Шест дни ще работите, а седмия ден ще почивате." Тоест: един ден ще оставите за Мене, аз ще ви покажа в коя посока да вървите. Във всеки 7 дена има една мъртва точка и почивката е мъртва точка или аз я наричам Божия точка. Бог ще ти покаже посоката, в която да вървиш. Аз рекох, мъртвата точка показва посоката или как трябва ти да вървиш.

Във всека мъртва точка има скрита една Божия Истина. И всеки един от вас, който е разумен, като разбира, може да помага на себе си и може да помага и на другите. И всичкото падане на хората и в старо и в ново време е ставало винаги в тази мъртва точка. И трябва да се обяснява много, за да се разберат мъртвите точки. Щом определиш на един човек, де се намира или в коя мъртва точка се намира той, ти вече можеш да му кажеш какво ще му се случи в живота и можеш да му покажеш правия път. Всичко това е обосновано, един прост пример има: ако един френолог те пипа с ръцете си по главата и намери, че главата ти отгоре е широка, въображението е силно развито или чувството за красивото е добре разработено, ще ти каже: „Ти, като забогатееш в живота си, ще обичаш добре да бъдеш облечен, да имаш много къщи, да живееш хубаво." Където туй чувство го нема, той казва: „Ти ще бъдеш развлечен, окъсан, ще имаш много петна по дрехите си, ще носиш скъсани обуща, философ ще бъдеш." Защото, който се облича хубаво, той не може да бъде философ. Това е един вътрешен стремеж. Който ходи хубаво облечен, има стремеж да се покаже. А който не обръща внимание на дрехите си, той не иска да се покаже.

После, у някои е развито чувството на стяжанолюбие. Туй чувство има неколко степени. Някой път е развито в материално отношение, стремеж към богатство; някой път е развито в умствено отношение, иска да придобие всички познания, да прочете тази книга, онази. Има такива философи, събрал той цяла библиотека, знае всичко, кое къде се намира. И минава за един много учен човек. Но у него туй чувство така е развито, като една страст.

Сега туй учение, което сега ви изнасям за мъртвите точки, друг път не сте го слушали. И дълго време трябва да се работи в тази насока, за да се разбере приложението му. В приложението се изисква стабилност вътре, за да прогресира човек в живота си. Изисква се голяма устойчивост. Да допуснем вие поставите заека на пост с пушка да пази. Вие му кажете: „Поста няма да напускаш, само като дойде друг да те смени." Той ви каже: „Слушам, ваше благородие!" Той се разхожда, караули. Но като чуе най-малкия шум, той офейка, казва: „Страшна е тази работа! Не е за мене." От гледището на заека, не е заради него, но и от гледището на този, който го е поставил на този пост и той не е бил на мястото си, не е трябвало да постави заека на това място. Та често вие поставяте някои ваши способности да извършат някоя работа, когато те не са в сила да я извършат. Сега запример, вие не знаете, коя е силата във вас, с която вие трябва да работите. Коя е мощната сила у вас, не знаете. Някои хора може да отличите много добре с някоя способност. Но у човека има известни сили, които трябва да бъдат ръководни пунктове за самия него. Такива ръководни пунктове философите са ги дефинирали и класифицирали различно. Например, те казват: „Умът трябва да ръководи чувствата, или моралните сили трябва да ръководят чувствата, или неговата воля трябва да го ръководи." Но волята може да има само тогава сила, когато при всички изпити, при които може да бъде поставен, остане на поста си.

Та рекох, вие в живота си всеки ден може да се намерите в такава една мъртва точка. Индиферентен си, неразположен духом, но ти ще се благодариш, че си дошел до тази точка, тя е спасителна точка, която определя твоята посока за този ден, за живота ти. Ти може да не си разположен, казваш: „Не остава вече нищо зарад мен." На бойното поле не остава място за тебе, но на друго място остава. По този начин ще работите при мъртвите точки. И вие ще знаете следующата посока, в която трябва да идете.

Има такъв един закон: след всяко едно тягостно състояние, след всяко едно обезсърдчение, след всека една несполука, ще се случи нещо добро за тебе. Всички тия неуспехи, това е мъртвата точка в живота ти. И ако ти слушаш Провидението или това, Разумното в света, то след тази несполука, ще ти се случи нещо добро. И туй добро ще съответствува на страданията, които си имал. Каквото е било страданието на човека, такава ще бъде и радостта. В света има една равносметка на силите. Каквато е скръбта, такова е и възнаграждението. Сега вие казвате: „Защо е така?" Вземете простия пример, да допуснем майка, която има обич към детето си. Като се е родило това дете, тя е викала цялата махала на угощение, радвала се е. Но след 4-5 години това дете умира. Тогава скръбта ще бъде толкова голяма, колкото е била радостта в началото. Колкото хора са дошли на рождението му, толкова може да идат и на погребението му. Някой път може да варират тия числа с една малка разлика. Ако имате една статистика, ще видите, че колкото души са ви посрещнали, толкова души и ще ви изпратят.

Та рекох, ние ще вървим по този път, докато дойдем до онази област, дето хората няма да умират. Когато излезнем из областта на мъртвите точки. Сега те са спасителните точки, показват, че трябва да вземем друга посока на движението. Та, като излезнете из тази област, тогава целият ви живот ще се измени. Пък сега, ако питате защо са поставени тия мъртви точки? Рекох, те са спасителните положения за човека. Щом дойдете до едно голямо изпитание, вие сте на една мъртва точка. Внимавайте върху посоката, какво ново може да направите. Ако направите нещо ново, съществуванието ви ще се измени, в туй състояние вие не можете да живеете, вие трябва да го измените. Ако останете още в същото положение, във вас ще настане едно втръсвание. Запример, човек обича някои храни, но когато някоя храна му се е втръснала, вие не можете да го накарате вече да яде тази храна. Той казва: „Туй го не искам по никой начин!" Това са мъртви точки на храната.

И в съвременното щастие на човека пак има такива мъртви точки. И в религиозния живот, и в учения живот или в науката, навсякъде има такива мъртви точки, аз ги наричам, както ви казах, „спасителни точки". И когато дойдат изпитанията на тия точки, човек трябва да се обръща към Бога, да му покаже правия път, да излезе из този пункт на живота си. Когато евреите дойдоха до този момент, до тази мъртва точка, те се обърнаха към Бога и Бог им изпрати Мойсей, да им помогне. Те казваха: „Този живот е непоносим вече за нас." И Мойсей им каза: „Ако не излезнете из тази точка, вие ще умрете." И в едно бойно поле тази точка ще се измести. Щом се започне едно ново сражение, мъртвата точка и тя се изменя, не остава същата. И този човек трябва да напусне мястото си, ако той остане на същото място, ще го убият, защото мъртвата точка се е изменила. Следователно, при второто сражение да те няма на първото място. При третото сражение, ти пак ще се изместиш, ще видиш къде се намира сега мъртвата точка.

Мене ми разправяше един войник, при едно сражение били 10 души на едно място, заповядано му било да държи войниците на това място. Той казва: "Целия ден ни обстрелваха, гранати падат, но нито един от нас не умре." На втория ден, той казва: На друго място трябва да идем. Но някои от войниците казаха: Не, тук е хубаво и останаха там, на първото място. Не се минаха 10-15 минути, пада една граната и всички ги убива." Затуй рекох, при мъртвата точка няма да седиш дълго време. В дадения случай тя ти казва да излезнеш от туй положение, да напуснеш тази мъртва точка. И ако седи човек дълго време в туй положение, това е лошо заради него самия. Една лоша мисъл е една мъртва точка за тебе. Щом я измениш или напуснеш, то е едно велико благо заради тебе. Показва, че ще дойде едно добро за тебе!

- Светлият път на Мъдростта води към Истината!

- В Истината е скрит животът!
6.05 часа сутринта

3 школна лекция на I-ви Окултен Специален клас,
7.IX.1928 г., петък,
Изгрев, София[1] когато - докато

НАГОРЕ