НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШНА БЕСЕДА | КАТАЛОГ | СЛЕДВАЩА БЕСЕДА >

Съответствие на величините (Съотношение на величините)

СЛУШАЙ АУДИО БЕСЕДА
СТАР ПРАВОПИС

Съответствие на величините (Съотношение на величините)

Най-често използвани думи в беседата: човек, може, има, идея, себе, дължината, време, ум, днес, хора, иска, мисли, услуга, различни, воля, сантиметра, сърце, условия, начин ,

 Младежки окултен клас , София, 30 Октомври 1927г., (Неделя) 19:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


Само светлият път на Мъдростта води към Истината.

Размишление

Като измервате височината на тялото, гръдната обиколка, врата, дължината на ръката, както и отделните ѝ части, дължината от рамото до лакътя, от лакътя до китката и самата китка, виждате, че между всички величини съществува известно съотношение. По дължината на ръцете, запример, по тяхната форма съдите още и за условията, при които се създавали ръцете преди хиляди години. Като измервате гръдния кош на различни хора, виждате, че в различни времена и епохи съществували различни условия, благоприятни или неблагоприятни, за създаването му. Различните системи в човека – дихателна, стомашна, нервна – са били създадени при различни условия и времена, под влиянието на различни планети. Същото може да се каже и за различните удове на тялото. Запример, ръцете се намират под влиянието на Близнаци и Меркурий, краката се намират под влиянието на Юпитер и Риби, дробовете – под влиянието на Рак, главата – под влиянието на Овен.

Като ученици, вие трябва да правите измервания, да се домогнете до известни практически данни, от които да се ползвате в живота си. Така можете да се освободите от някои лоши наследствени черти, или поне да се предпазвате от тях. Забелязано е, че силите или теченията, под влиянието на които човек се намира днес, след 22 години се повтарят. Това е закон в природата. Като знаете, че през период от 22 години събитията или явленията в природата, както и в живота на човека, се повтарят, вие можете, чрез усилена работа върху себе си, да ги избегнете. Особено това е от значение, когато се говори за лошо наследство. Наистина, има повторения в природата, но не в абсолютно същата форма и сила. По същество повторението е еднакво, но по форма и сила има известна разлика. Значи във възможностите на човека е да усили доброто и да намали слабостите си.

Човек желае много неща, запример, да стане гений, велик човек, но за това са нужни условия, специално стечение на обстоятелствата. За да се яви един музикален гений в света, нужно е първо среда, която да го създаде; после, трябва да дойдат двама учители – отвътре и отвън, да му дадат подтик и методи за работа. Вътрешният учител може да бъде бащата или майката, които ще го импулсират към музиката; външният учител ще му даде технически методи и начини, за да приложи музиката. Каквото е нужно за музикалния гений, същото се отнася и до всеки друг гений, както и за всеки талант. При това, когато работи върху своите дарби и способности, човек трябва да спазва едно правило: да не внася своята личност, своята амбиция. Ако личността на някой писател или поет е силно развита, мислите му се нареждат по особен начин. Това дава повод на критиците да го нападат яростно. С това се обяснява защо някои критици са безпощадни към известни писатели, а към други – меки, снизходителни. Личният елемент, внесен в поезията или в прозата, дразни читателите, особено критиците. Следователно, който пише, трябва да си служи с общ, принципен език. Това се постига чрез усилена работа върху себе си.

Следователно човек трябва да познава себе си, да знае какви числа, т.е. какви сили действат върху него. Запример, ако вземете отношението между отделните части на ръката 35:27:19, т.е. дължината от рамото до лакътя, от лакътя до китката и дължината на китката, виждате една несъразмерност, която води към разочарования. Който има тези числа на ръката си, започва добре своите работи, но като дойде към средата или края, става нещо особено и той не дохожда до никакви резултати. Накрая работата се разваля. Това се дължи на числото 35, което действа на физическия свят. Числото 35 дава сбор 3+5=8; то е пасивно число. Обаче числото 27, сумата на което е 9, е активно число, поради което уравновесява силите на числото 35. Дължината на китката, 19 сантиметра, показва, че и лицето на този човек е дълго. Дългото лице обикновено изразходва повече енергия, отколкото придобива. Такива хора са припрени, самообладанието им е слабо. Те трябва да правят големи усилия, за да се владеят. От тях се иска въздържание, за да уравновесяват органическите сили, които работят в тялото им. Като работи съзнателно върху себе си, човек дохожда до познаване на вътрешните сили в себе си, както и на външните сили, които правят времето добро или лошо, благоприятно или неблагоприятно. Той изучава средата, в която живее, условията, които му съдействат или противодействат и т.н. Само по този начин той разбира своите състояния и лесно се справя с тях. Иначе изпада в различни състояния, тъжни или весели, без да знае причините им, поради което се гневи, сърди на окръжаващите. И в края на краищата, вместо да си помогне, да се освободи от тежкото състояние, той го влошава. Човек трябва да бъде пластичен. Това значи да познава силите, които действат вън и вътре в него, че като започнат да го атакуват, да се връщат назад, без да го засегнат. Колкото пъти да падне на земята, веднага да се изправи на краката си неповреден.

Новите времена изискват издържливи, устойчиви, здрави хора. Хората стават по-чувствителни, дарбите и способностите им се развиват повече, амбицията им за проявяване, за постижения расте, но външните условия са ограничени, не дават простор на човека да се развива. Какво трябва да правите при това положение? Човек трябва да дойде до съзнанието, че не живее само за настоящето, но и за бъдещето. Днес той приготвя условия за бъдещите поколения. Ако мислите, че живеете само за настоящето, вие се движите в тесен кръг на съзнанието си. Значи това, което искате да постигнете днес, ще го постигнете утре; ако днес не се проявите, утре ще се проявите. Бъдещите условия носят по-големи възможности от днешните. Но за това се иска работа, да се приготвите за новите условия. Като работите днес, ще се ползвате от благата на бъдещето. Мнозина искат да знаят нормалните данни за дължината на лицето, за широчината на врата, за дължината на ръката и т.н. Мъчно може да се дадат нормалните мерки, защото те са в зависимост от ръста. Запример, дължината на лицето може да бъде 17, 17.5, 18, 18.5, 19, 19.5, 20 сантиметра, но това зависи от другите величини. Ако лицето е много дълго, а ръстът – малък, в този човек има някакво несъответствие, благодарение на което се явява известна аномалия. И обратното не е нормално: голям ръст, късо лице. Ако вратът е много широк, от 35 сантиметра нагоре до 41, 42 сантиметра, този човек е изложен на апоплексия. Той трябва да направи нещо, да намали дебелината на врата си. Ще пости ли, диета ли ще пази, не е важно – вратът трябва да стане по-тънък. Вратът на човек, който има височина 165 сантиметра, трябва да бъде най-много 35 сантиметра широк. Ако се намали широчината и стигне до 29–30 сантиметра, той е изложен на друга опасност. Трябва да се храни по-добре, да увеличи дебелината на врата си. Който може да увеличи или намали широчината на врата си, той може да се лекува. Ако дебелината на врата и на ръката на някой човек постепенно намаляват, той е изложен на опасност да заболее от някаква гръдна болест. Помнете: Преди да сте се разболели, вие можете сами да си помогнете, да предотвратите известни състояния, които ви очакват. За тази цел правете си сами измервания, да определите диагнозата си, докато сте още здрави. Няма по-добър практически метод за определяне диагнозата на здравия човек от измерването и наблюдението първо върху себе си, а после и върху близките си. Следете какви промени стават с ноктите ви. По състоянието на ноктите може да се определи какви болести ви очакват даже след 20 години. И ако те са наследствени, можете да се справите с тях по естествен, разумен начин. Вземете ли предварително мерки, като дойдете до болестта, която ви дебне, ще минете известни страдания, но лесно ще изплувате над тях. Изобщо, окултните науки показват на човека какво може да го сполети, но същевременно те му посочват и методи за справяне с мъчнотиите и изпитанията, които го очакват.

Като ученици на живота, вие трябва сами да си помагате. Каквато болест или каквото неразположение да ви нападне, първо трябва сами да си помогнете. Ако нямате резултат, тогава потърсете външна помощ. Някой се простудил слабо и търси човек, на когото да се оплаче. Това е стар метод. Направете опит сами да си помогнете. Ако постоянно се оплаквате, вие ще станете отегчителни на хората. Боли ви зъб, тичате при лекар. И това е добре, но потърсете причината на заболяването. Тя е духовна. Зъбоболието се дължи на нарушаване закона на Любовта. Това нарушаване може да е станало в далечното минало, а днес изпитвате последствията му.

Първоначално нарушаването на закона се е отразило върху ума, изопачило е мислите; после е слязло в чувствата, а оттам във физическия свят, дето се е отразило дисхармонично на зъбите. Значи човек може да си помогне по духовен начин, да въздейства на ума и на сърцето си, да изправи отношенията си към Любовта. Щом се развалят зъбите, човек не яде сладко, храносмилането не става правилно, а оттам и здравето му се разстройва. Без зъби няма здраве. Без Любов няма живот. Значи между яденето и Любовта има известно съотношение. Ние говорим за Любовта, която носи живот и подтиква човека към придобиване на знание. Значи знанието, науката се дължат на Любовта.Докато не обича нещо или докато не обича някого, човек не може да учи. За да се прояви, той трябва да обича някого. В това отношение животът не е нищо друго, освен подтик, любов, стремеж на висшето съзнание да се прояви навън. Има една основна идея във всички живи същества, която им дава тласък да живеят, да се проявяват, да се развиват. Тази основна идея е центърът на живота, който се представя като център на една спирала. Чувствата се движат около основната идея по спиралата към точка M, а мислите – по радиусите. Значи мислите се движат по права линия, а чувствата – по крива. Мислите и чувствата на човека се пресичат в известни точки, наречени възли. Като дойде до един от тези възли, човек може да спре, да направи изчисления, да види какво е отношението между неговите мисли и чувства, съществува ли между тях хармония, или не. Ако между мислите и чувствата няма хармония, волята постепенно отслабва. Ако умът и сърцето са силни, и волята е силна. Волята е дете на ума и на сърцето. Тя върви по мъжка линия; значи тя е синът на ума и на сърцето. Когато волята на човека е силна, синът управлява; щом отслабне волята, дъщерята управлява. Ето защо, по закона на прераждането, човек се ражда ту с по-силна, ту с по-слаба воля, докато се уравновесят и се създаде среден тип човек, с уравновесен характер. В някои случаи силната воля е за предпочитане пред слабата, а в някои – обратно. Следователно човек не трябва да дава предимство на волята си, но на разумността. Има опасност, силната воля да се превърне в упоритост, а слабата – в мекушавост. Затова, именно, казваме, че човек трябва да прояви разумната си воля, която дава представа за среден, или нормално проявен тип, в когото силите на ума, на сърцето и на волята са напълно уравновесени и хармонизирани.

Като дойдем до човешката воля, виждаме различни прояви. Запример, срещате един генерал или началник на учреждение, на които всички се подчиняват; на генерала се подчинява цяла армия, а на началника – всички чиновници и служащи в учреждението. Всички се произнасят за тях, че са строги, волеви хора. Достатъчно е обаче да се яви пред тях любимата им дъщеря, за да отстъпят веднага. Пред дъщеря си веднага отстъпват, но пред другите хора не правят никакви отстъпки. Това е естествено положение. Любимата дъщеря е идеал на бащата. В нея той вижда реализиран своя идеал. Може ли той да се бори с идеала си, със самия себе си? – Не може. Ето защо, дъщерята може да повдигне баща си, но може и да го понижи. Ако е разумна, тя знае какво може да иска от баща си, без да го понижи; ако е неразумна, тя ще иска от него да задоволи всичките ѝ желания и, без да съзнава, ще го понижи. Той ще отстъпва пред всяко нейно желание, разумно или неразумно, и в скоро време ще се обезличи като човек.

Много неща могат да повдигнат или да понижат човека. Представете си, че в ума на човека влезе една мощна, разумна идея, която може да се реализира. Щом започне да работи за реализирането ѝ, тя го повдига. Обаче ако в ума му влезе една неразумна идея, недостъпна за човешкия ум, която не може да се реализира, тя ще го понижи, ще го съсипе. Започне ли да работи за реализирането ѝ, в скоро време той ще се съсипе и материално, и духовно. Запример, такава е идеята „perpetuum mobile“. Не е неразумна тази идея, но днес не може да се приложи на физическия свят. Тя е задача за бъдещето; тя е задача за великите същества, които са разрешили вече своя живот. Математически тази идея е разрешима, но не от сегашния човешки ум. Днес човешкият ум и човешкото сърце не могат да я обхванат. Запример, как можете да вложите в ума си мисълта, че ще обичате целия свят? Днес това е невъзможно. Човешкото сърце не може да обхване целия свят. Как ще вложите в сърцето си желанието да станете виден човек, да ви познават всички хора на земята и на небето? Сърцето ви не може да издържи на външния напор, което това желание предизвиква. Как ще реализирате желанието си да пораснете толкова, че да стигнете до слънцето? За земята такъв човешки ръст е невъзможен. Това са няколко идеи, мисли и желания от характера на идеята „perpetuum mobile“.

Съвременните хора вярват само в неща, които могат да се докажат. Обаче има неща, които и без доказване са верни, и дават известни резултати. Запример, когато някой се оплаква от болки в зъбите, той търси някакво външно лекарство, за да успокои болките: компрес, гаргара със солена вода, йод и др. Също така приема и вътрешни лекарства. Как действат тези лекарства, той не се интересува, важно е да му помогнат. Има и психически начини за лекуване. Те се отнасят главно за съзнателния ученик, който не критикува, но прилага и се учи от придобитите резултати. Само за ученика давам следния начин за лекуване на зъби. Ако зъбоболът съвпадне с изпразването на луната, нека вземе едно чукче, да тури раницата на гърба си и ако денят е топъл, да тръгне към планината. Като види на пътя си камък, да спре там и да започне да удря с чукчето, докато откърти малки парченца. Ще чука с чукчето и мислено ще си казва: „Както камъкът се кърти, така да се откърти болката на зъба ми“. Същевременно нека брои, да види след колко удара болката ще мине. Колкото по-съзнателно се отнася към опита, толкова по-бързо ще мине болката. Така той ще има възможност да направи екскурзия и да се излекува. Ще знаете, че този опит може да стане само лятно време и при изпразване на луната. Ако ви боли зъб през друго време, ще прилагате други методи. Как ще си обясните лекуването на зъбобола по този начин? – Чрез скритата, потенциална енергия в камъка. Чрез чукането човек се свързва с потенциалната сила на камъка, която лекува. Този опит се отнася само за ученика. Докато сам не направи опита и не получи резултат, нищо да не говори за него.

Има още много психически методи, чрез които човек може да лекува не само зъбобола, но и други, по-сериозни болести. За това се иска вяра и съзнателно отнасяне към опитите. Съвременната медицина лекува с екстракти, извлечени от растителното и минералното царство. Обаче тя е дошла и до нов начин на лекуване – чрез храната. Той се състои в следното: чрез храната да се доставят на организма онези елементи, от които той се нуждае в даден случай.

Сега и на вас ви трябват два важни елемента за психическия ви живот, т.е. за правилното ви развитие. Тези елементи наричам правила. Значи, за да се развива правилно, ученикът трябва да има предвид две свещени правила в живота си. Първото правило: Никога да не отнемаш на ближния си или на своя приятел времето, което не можеш да му дадеш. В това време приятелят ти е зает с важна работа, която решава съдбата му – не му отнемай времето. Щом разбереш, че не е свободен, върни се и му помогни мислено, да свърши добре работата си. Като се освободи, той сам ще те извика да се разговаряте.

Второто правило: Никога не се отказвай да направиш това, което можеш. От тебе искат да направиш една малка услуга – не се отказвай, не мисли, че не можеш да я направиш. Откажеш ли се под предлог, че не искаш, не можеш или нямаш време, ти се свързваш с един отрицателен закон в природата. Против тебе се опълчва верига от отрицателни сили, които след време ще развалят хубавите ти планове. Те представят подпочвена вода, която бавно, но сигурно разрушава основите на твоя живот. Един ден ти ще се намериш пред голяма катастрофа. Това подразбира българската поговорка: „Малкото камъче събаря колата“. Като спазвате тези правила, ще се научите да зачитате правата на другите хора. Ще знаете, че идеите, с които хората се занимават, са свещени. Не питайте с какво се занимава този или онзи, какви мисли ги вълнуват. Това е тяхна работа. От вас се изисква да минете край тях, без да ги смущавате с мисълта си. Ако учениците пазят тези правила в отношенията си, те ще се повдигнат в морално отношение, ще създадат помежду си благоприятна атмосфера. Това е първото условие за създаване на добра обхода.

Първото правило работи в дясното полукълбо, а второто – в лявото. Затова, когато видиш, че приятелят ти е зает, тури десния си крак напред и бавно отстъпвай. Когато някой иска от тебе една малка услуга, тури левия си крак напред и сигурно пристъпвай. В първия случай ти си готов да покажеш зачитане правото на своя приятел, а във втория си готов да дадеш нещо от себе си, да направиш малка услуга. Който е разбрал двете правила и ги прилага, той расте в духовно отношение, от никого незабелязан, и всеки ден притуря по малко към своите добродетели. Като спазвате правилата към приятелите си, ще се научите да ги спазвате и към себе си. Седиш, размишляваш върху една велика идея. В това време някоя странична мисъл влезе в ума ти и започне да те смущава. Казваш си: „Какво съм седнал да се занимавам с велики идеи. Важно е да прекарам живота си леко. Как ще преживея с тези идеи?“ – Тури десния си крак напред и започни да отстъпваш. Не отнемай свещеното време на духа си. Отстъпи назад!

Второто правило има отношение освен към душите на вашите ближни, още и към вашата душа. Ако някой хлопа на вратата ви да иска услуга от вас, нали ще станете да му услужите? Не трябва ли да направите услуга и на вашия приятел, вътре във вас, който хлопа и очаква нещо от вас? И да спите даже, щом чуете хлопването на приятеля си вътре във вас, веднага станете, измийте се, облечете се и дайте ухо, да видите от какво се нуждае. Малка услуга иска той от вас, но не трябва да му откажете. Той ще ви зададе един въпрос, и вие ще му отговорите. Ще дойде ден, той ще ви благодари за направената услуга. Освен на земята, човек има приятели и в духовния свят. Затова е казано в Писанието, че никой не живее за себе си. Цялото живее за нас, и ние трябва да живеем за Него. Това е велика идея, която трябва да движи човечеството. Ние ще живеем за тази велика идея, а тя – за нас.

Само светлият път на Мъдростта води към Истината.

Лекция от Учителя, държана на 30 октомври 1927 г., София.

(Второто заглавие е според изданието от 1942 г. "Божествената мисъл")

Най-често използвани думи в беседата: човек, може, има, идея, себе, дължината, време, ум, днес, хора, иска, мисли, услуга, различни, воля, сантиметра, сърце, условия, начин ,

 Младежки окултен клас , София, 30 Октомври 1927г., (Неделя) 19:00ч.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ