Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
Битие 5
1. Ето списъкът {Еврейски: Книгата.} на Адамовото потомство. В деня когато Бог сътвори човека, Той го направи по Божие подобие;
2. създаде ги мъж и жена, благослови ги, и наименува ги Човек, в деня когато бяха създадени.
3. Адам живя сто и тридесет години, и роди син по свое подобие по своя образ и наименува го Сит.
4. А от как роди Сита, дните на Адама станаха осемстотин години; и той роди синове и дъщери.
5. И всичките дни на Адама колкото живя станаха деветстотин и тридесет години; и умря.
6. Сит живя сто и пет години и роди Еноса.
7. А откак роди Еноса, Сит живя осемстотин и седем години и роди синове и дъщери.
8. И всичките дни на Сита станаха деветстотин и дванадесет години; и умря.
9. Енос живя деветдесет години и роди Кенана.
10. А откак роди Кенана, Енос живя осемстотин и петнадесет години, и роди синове и дъщери.
11. И всичките дни на Еноса станаха деветстотин и пет години; и умря.
12. Кенан живя седемдесет години и роди Маалалеила.
13. А откак роди Маалалеила, Кенан живя осемстотин и четиридесет години и роди синове и дъщери.
14. И всичките дни на Кенана станаха деветстотин и десет години; и умря.
15. Маалалеил живя шестдесет и пет години и роди Яреда.
16. А откак роди Яреда, Маалалеил живя осемстотин и тридесет години и роди синове и дъщери.
17. И всичките дни на Маалалеила станаха осемстотин деветдесет и пет години; и умря.
18. Яред живя сто шестдесет и две години и роди Еноха.
19. А откак роди Еноха, Яред живя осемстотин години и роди синове и дъщери.
20. И всичките дни на Яреда станаха деветстотин шестдесет и две години; и умря.
21. Енох живя шестдесет и пет години и роди Матусала.
22. А откак роди Матусала, Енох ходи по Бога триста години и роди синове и дъщери.
23. И всичките дни на Еноха станаха триста шестдесет и пет години.
24. И Енох ходи по Бога и не се намираше вече, защото Бог го взе.
25. Матусал живя сто осемдесет и седем години и роди Ламеха.
26. А откак роди Ламеха, Матусал живя седемстотин осемдесет и две години и роди синове и дъщери.
27. И всичките дни на Матусала станаха деветстотин шестдесет и девет години; и умря.
28. Ламех живя сто осемдесет и две години и роди син;
29. и наименува го Ной {Т.е. Почивка.}, като думаше: Тоя ще ни утеши в умората ни от работата ни и от труда на ръцете ни, който ни иде от земята, която Господ прокле.
30. А откак роди Ноя, Ламех живя петстотин двадесет и пет години и роди синове и дъщери.
31. И всичките дни на Ламеха станаха седемстотин седемдесет и седем години; и умря.
32. А Ной беше петстотин години; и Ной роди Сима, Хама и Яфета.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:


placeholder