Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ


Най-често срещани думи в беседите
2232 ключови думи

начало1


абсолютно
август
аз
бива
близо
бог
божие
брат
братство
брашно
бъде
бъдете
ватев
виделина
вино
вода
воля
време
връзка
всички
всичко
всяка
върти
вяра
глава
глад
глас
година
години
гордост
греда
да
давай
даде
даром
двама
движение
движения
ден
деца
диез
дни
добре
добри
добро
добродетелте
добър
дойдат
дойде
дрехи
дроб
друг
дум
дух
духт
душа
души
дънов
европа
един
език
електричество
енергия
желание
жена
живее
живот
закон
закона
законт
започнат
захарий
земя
зло
зърно
иго
идеал
идеи
извори
изгрява
измерение
израз
има
имаме
импулс
интервал
искате
истина
казва
казвам
камъни
картина
кацата
клас
колело
крак
красива
красота
круша
кръг
лекува
линии
линия
лице
лъжа
лъчи
любов
лява
магаре
мажор
майка
малки
мария
мекота
милиона
милионаа
минути
мир
мисли
мислиш
мисъл
мляко
мога
могат
може
можете
момент
музика
мухи
мъдрост
мълчи
мъчение
място
нагоре
надежда
налягане
намери
наряд
начало
наш
небе
нисша
нос
носи
обич
обича
огън
око
отвън
отношение
очи
пари
пее
песен
плът
погрешка
подразбира
ползуване
полюс
порядък
постигнатият
постъпка
правда
пребъдва
превземем
прилежанието
принцип
природа
причина
процес
прочетете
проявената
пръст
път
работа
работи
работници
размишление
размишления
раса
реалност
реалното
ред
рила
роди
ръка
ръце
светия
светлина
свещ
свидетелство
свобода
своенравието
свят
себе
сега
седмица
сила
сили
син
синът
сиромашия
система
слуга
слънце
сняг
сол
срам
среброто
става
степен
сто
страдание
страх
съзнание
съм
съмнение
сърце
състояние
съществено
талант
тема
точица
точка
тържик
търново
търси
тяло
ум
умовете
умъ
упражнение
упражнения
условия
уста
ухо
учение
ученик
учител
форма
хармония
хляб
хора
храна
христос
царство
цвят
целта
център
час
число
чистота
човек
чувства
школа
яви
яйца
яков

начало2

бани
банята
баща
блага
благост
блажен
богият
богр
богтство
божествен
брада
брама
бури
бъди
българия
вази
варна
видял
виното
висша
власт
врата
второ
възкръснем
възможно
възможности
вън
вървиш
вярваш
гледайте
говори
говорил
горко
готов
граница
дава
даваме
две
десет
дете
дишане
добра
добродетел
доброта
допуснете
дреха
дума
дясната
египет
жито
забравя
закхей
запалили
зданието
знаеш
знание
излишък
изучи
имайте
искам
йов
каин
кал
калугерките
кармата
класа
кокичето
конец
крака
кран
красиво
крепи
крива
кръст
култура
лева
личността
малка
малко
марта
мене
месечина
метод
миркович
млад
можем
можеш
молитва
мома
мълчание
мъртва
мъртви
навици
навреме
нагласяване
направил
направление
настрани
наука
неделен
ново
нота
обикновено
образуват
одумваме
окото
остър
отец
отива
отношения
пеете
пет
петра
плоскост
площ
побеждава
показва
положение
посока
пост
поставите
почивки
права
прави
правилно
правия
право
представете
придружава
процеси
работите
радост
разбира
разделяй
растат
сантиметра
сватба
свети
светлите
свещения
скръб
скъпоценните
скърбете
слава
слово
смирението
стане
стани
стих
стихове
стои
стомна
страдания
страна
страхува
считай
съвършенство
съдба
същества
темперамент
тихо
толстой
тон
топи
топлина
точно
триъгълник
трудни
тъмнина
убеждение
умен
умира
учите
уши
хапливите
храненето
цветя
центъра
част
честност
човешка
шест
щастие
ябълки
ядене

начало3

ада
ангел
баница
благоприличие
боги
бъдат
бъдеш
вдъхновение
вежди
век
велики
величини
вземе
вий
винаги
вслушва
всякога
въже
въпрос
върви
гами
гдето
глави
гнездото
горд
грее
гръмотевици
грънци
дайте
два
деви
диша
драма
дръжката
духове
духовния
духтъ
дърво
евангеле
единица
единия
единство
жабата
живеем
зимата
злато
змия
знае
знаете
играете
идеалното
идея
излезе
излезеш
изучавате
изявява
имат
имаш
име
иска
искаш
истинен
кажете
кепенците
кесаря
кесия
кой
косми
крадец
красиви
краска
кротостта
кръгове
кутузов
къща
кюп
лоза
лукаваго
луната
март
материалния
мед
мен
мехове
мине
младенци
морал
мрежа
мъже
мъчнотии
мярка
наблюдение
навик
навсякъде
най-рано
накарате
наполеон
направите
напред
начин
невежият
недоволството
некъде
нервна
нещата
нова
нови
нозете
нужда
обичаш
облаците
образ
обстоятелства
обуща
обхода
общество
одъра
окултна
опит
оставят
отче
павел
параходът
пентаграм
петел
петър
пея
плаче
плод
плодове
погрeшка
поздрав
послание
послушание
постоянно
пояс
прана
представлява
преобърне
престъпление
пробуждането
проводник
прозорци
променя
промисъл
пространство
против
пружина
първа
първия
равно
радва
радвайте
разположение
разумен
разумното
растения
риба
сам
самообладание
свещениците
свириш
свободен
свободни
север
селото
силен
синове
слог
собственост
справедливстта
спрямо
среда
стаичка
станете
страда
съгради
съкровище
сърца
теб
тебе
терца
течения
точки
тържици
търпение
умножите
упованието
устои
учи
фато
физическия
фирма
форми
хиляди
хоризонтално
ценността
цялото
чада
чаша
чертае
четене
членовете
човешки
чувство
ъгъл
юмрук
ябълка

начало4

александър
антипод
аура
бележки
библия
благ
благодари
бойте
болния
брод
българин
веднъж
веждите
влезе
влияние
вълни
външните
въображение
гората
градуса
греши
губи
гърди
движи
девети
действува
джобура
днес
доверие
дома
другите
дъвче
дълбоко
дявол
дядо
ела
епоха
задачи
запитай
затворен
здрав
иде
извор
изгорим
изпитва
изпълни
изучава
казакова
казвате
калта
камък
качвай
клетки
кола
коляно
кофа
края
кротък
къщата
леност
логика
лозинки
лош
магнетизъм
материя
махар
милосърдие
мнение
моисей
моли
молите
музикално
мъж
най-малко
налягането
народ
настояще
настроение
настъпят
научи
негово
непостижимото
нишка
носят
обичам
обичат
област
обяд
огледало
опорна
основа
отговор
отговорите
отделение
очаква
пада
паметта
пееш
пекат
петелът
печката
пилат
планина
пластове
поглед
погледни
погрешки
подаването
поет
постоянство
правило
празна
пратил
прах
прахнта
притча
програмата
произнасяме
разумност
реч
риби
самия
самоопредели
сащ
свещени
свещеният
свиване
свири
свирят
своенравният
семе
сиромах
славата
следствието
слон
слуги
смърт
сок
солта
специфични
срама
среща
ставаш
стар
суета
съботата
съвестта
съгласните
твое
тип
тонове
трагедия
трениране
трето
три
туберкулоза
увеличава
удря
управляват
успоредни
утешите
факт
фигура
ходете
христовото
хубаво
цар
цигулка
чадо
черта
черти
четвъртото
чете
четете
числа
шестата

начало5

акустика
банка
беден
бену
благо
благославяй
болест
бос
букви
веднага
велико
величина
верующите
вестника
ветре
вечен
взимай
вижда
виждате
влага
внушението
всяко
възлюблен
възпитание
вълк
вярно
гениалният
гневът
гол
голяма
горе
групи
гъба
гърба
дават
движенията
дихателната
длани
допирна
дробовете
думи
единния
жаравата
желанието
живата
живеят
жилища
завет
зависи
задача
задоволи
закрилата
запалка
засега
зрънца
идеалния
изгрев
изгрее
изключение
изкуство
изкушение
изпрати
изпълнение
илюзиите
имам
интересува
интуицията
кажи
каза
казваме
казваш
каруцата
каса
кашлица
квадрат
ключ
кокошки
коленичи
комуната
кон
концентрически
копието
коринтяните
космическото
кости
край
красив
куче
леността
лисица
лъч
масло
матура
мери
метра
мечка
мислим
мода
мозък
моите
мойсей
молиш
мост
мото
найдобрия
наклонена
напрежение
недоволни
необходим
нишки
обаждат
обезсърчението
обичал
обичта
обличам
огъня
означава
октава
омраза
опашката
опишете
оправени
орех
основна
отвори
отлив
отличителната
пашата
пенчо
пещ
пеят
пиперки
писмо
плакали
подсъзнание
познава
показалец
поле
посвещение
посрещат
постижимо
почва
правите
представя
привлича
приеме
протокол
прочете
пръсти
пълни
пълния
равноденствие
разположен
разумна
разумно
разчиташ
рано
рая
реализира
род
самарянин
свет
свещената
сегашният
символ
симпатичната
скърбите
слаб
сладчина
следва
служиш
справедлив
станеш
стомах
стремеж
студен
съдия
състояния
съчетание
същите
тангента
твърдостта
теории
типове
тогаз
топка
труд
търсите
умствения
урегулиране
усет
ученици
философия
ханизе
хапки
цел
чело
чешма
чист
чиста
чисти
щастлив
ядат
ядете

начало6

анархисти
апостол
астралния
бемол
благодат
ближния
братя
буква
буре
бъдеще
българи
бял
вее
вероятностите
вземеш
висок
влиза
война
всякой
въведение
въздух
възлюбил
външната
вътре
гама
гениални
глагол
гласните
говоря
голямото
горенето
гости
грешките
двойката
действието
десетия
десния
естествено
етер
жени
жертва
живи
закръглен
заповеди
затвора
значение
игуменката
избраните
изгряло
изменя
изпит
използва
изпращат
иначе
исус
йоана
каже
кажеш
казано
казват
карата
киселина
книга
кокошката
комедията
конеца
конуса
копие
корените
космичната
котка
краде
кръв
кръвта
лавана
липсва
ложа
лъже
любят
месец
минало
минута
модел
молците
моми
монадата
морален
мусала
наблюдава
най-хубавите
найлошт
наново
направи
направиш
научил
недоволен
незлобливи
нивата
обективния
образува
общите
овца
окончателно
оправи
организира
организъм
основният
отвътре
отдайте
отидеш
отстъпва
оцет
паднеш
пази
партия
певец
пеем
пеене
песни
пие
питам
пише
планети
планински
платното
повторят
погрeшки
подобието
подяда
познаете
положително
помни
постите
преграда
предания
предшества
призовавайте
приятел
продава
прозял
проповядва
просветнат
противи
противоречия
професор
прояви
проявява
пръчка
равновесие
ражда
разбирам
разкопавайте
разпореждания
разумния
раница
резултат
рекох
риза
салона
самосъзнание
сатана
свещица
свършва
седи
сина
скритите
скъса
сладко
слой
служба
служене
служим
случай
смени
смисъл
смущава
сродна
сръдня
стомни
стоянов
страха
струни
стъпка
суетите
съвършен
сянка
течение
торба
тояга
трети
тръгнете
тръне
тук
ударението
университет
усмивка
ферментацията
хипотези
хлопа
ходи
хранам
християнството
царе
цвете
цветните
целувка
центрове
църква
черен
череши
черницата
четири
чрез
шила
шише
яде
ястие

начало7

бавно
билет
благодарността
боли
болка
буболечици
буря
бутай
бъда
бързината
ваш
везир
вечна
взема
вземете
високо
води
връзки
втория
вължан
върха
върхове
вътрешно
вярва
вярвайте
вярвате
гениален
герои
гнева
големи
горницата
гостилницата
град
даването
дави
дадено
дам
делим
дигни
дисхармония
добрия
допрени
другата
другия
дължи
дъното
дървета
дърветата
ева
егоизъм
еднато
животинско
жълтици
забелязала
заедна
закони
запишете
започва
здравето
идва
изберете
избира
изисква
изкушава
изпита
изправя
изпя
йон
йосиф
казал
клоните
козина
конус
коня
корен
користолюбие
костилката
краски
криновете
лазар
левия
лекар
лесно
личните
лост
лоши
лъжи
люби
любиш
марс
медено
минус
митарница
млади
молим
море
мравка
муха
мъчнотия
наблюдавате
нагласена
неблагоприятни
невъзможно
неговият
неразположение
никому
нишките
нямаш
обезсърчава
облечен
обмяна
обновяване
общо
огъва
огъната
опитност
определи
оставете
остани
остареете
остарява
отворени
палец
пенка
пеперудите
период
петте
плосък
плюс
повтарят
погледне
поезия
пожелай
положителни
помежду
помисли
посоката
посрещам
постъпки
правото
председател
представляват
прекарвайте
пример
приятели
приятелите
просото
прост
противоречие
проявения
проявила
псалом
пълнотата
пътища
разбират
развалят
ревността
река
религията
роден
ръкави
сбогом
светлинка
светостта
свива
северния
сестра
скърби
слиза
служи
смея
соломон
специалния
спънка
стари
стига
страници
стъкло
стълкновение
сутрин
сухота
съдържание
същество
тангенти
трима
тщеславието
устой
училище
фаза
физическа
филм
формула
характер
хване
художник
хюго
ценна
циреят
черент
четиво
чували
южните
ядеш
яйце

начало8

алхимията
баните
безименият
благовества
благодарете
благословен
боб
боген
богри
болен
болшевици
бонбон
вадичка
вам
ваши
веригата
верую
весел
вечния
вечното
взел
внесе
войник
волове
всекиму
всестранно
всичката
възкресение
възкръснал
вълна
вълната
глупост
говор
говориш
горната
горчивото
готови
двадесет
дело
десетичната
дишаш
дом
достига
духне
душевния
дъгата
дължината
дъно
еднакво
естество
жал
животни
забавачницата
завистта
завършен
загази
задната
заем
залез
запали
започват
засвидетелствайте
звезди
знаят
иван
известни
излекува
използуваме
изправиш
изпълнява
изток
информация
кажа
камъните
капана
капитал
капки
карат
кафеджия
келевото
кесаревото
килиите
километра
китара
копче
коси
косъм
криви
леглото
лозе
любовно
лятото
масата
математика
мелодия
механически
мишката
мое
мостове
намалява
неделя
недоимък
нему
нещастие
нещо
никого
нула
обвивка
обичай
ограничения
огрубява
ос
отворен
отрова
петдесет
пита
пишете
пищна
план
плесници
плитки
победител
повърхността
покрай
положителна
полукръгове
полушарие
посилен
поста
постъпва
правиш
престанем
приемат
причинния
приятелството
приятно
противоположностите
проявление
първо
първото
пътуване
работили
равенство
радваш
раждане
различие
различни
разум
разумни
раменете
реална
реквизиция
рисувал
родиш
самата
света
светове
свой
седмици
силно
слугуваме
служете
слуша
смее
способност
стана
сторили
стремят
супа
сферата
събрание
съвет
съвременни
създаде
съмнява
сърдят
съществува
тези
тела
тома
топла
третата
троица
търпелив
умре
уравнение
учен
физическо
хамбара
ханъмката
хвали
хвърли
царува
циганката
частица
черна
често
четирите
чисто
човешко
чук
щастливи
юпитер

начало9

аба
адам
банкера
бедент
беседи
богин
болница
бомба
бързо
бях
вдишки
венера
верка
види
видим
владей
внимание
волеви
втора
втръсването
възходяща
вярвам
герой
гори
горно
градина
градус
грама
греха
грозен
грозотата
гълъбчета
дванадесет
действия
джоб
диафрагмата
дишат
докачение
достатъчно
дългове
дял
елементи
ечемика
желанията
железкова
залязва
запад
зная
игото
играе
изгуби
изново
използвай
изразява
изречения
инструмент
как
квас
килограм
клонищата
компромиси
координират
котки
крановете
кредит
лед
лявото
матея
махалото
места
милости
мин
минава
минете
мишките
младостта
мой
монастира
музикант
най-напред
научим
нашествуват
невежа
невнимателно
неделима
недоразумение
непотребни
нещастен
ний
ножа
ной
нужди
обикаля
обикновен
обикновените
обновява
овцете
огнище
огньове
огрубее
оказват
октави
опити
органи
ослица
открадне
папрат
пастир
пението
печалби
пиленцата
победа
поголям
подкрепа
позволение
позволено
познаят
помага
поначало
последнато
потиска
почне
праведни
прасета
предната
преживявания
престане
приема
приложение
причини
процента
проявите
пръв
пръчица
психическо
публика
радостен
радости
разбере
разберете
разбиране
разрешение
разрешиш
разсъждения
растителност
реалния
режим
родителите
сатурн
светли
сее
сенките
силни
сиренето
сито
скъпи
славейков
сляп
смяна
сократа
специфична
станат
стимул
стол
стомахът
страхувате
студът
събрани
съгражда
съзнава
същото
талантливия
температура
требва
тъпана
тържика
удари
ферментира
хиляда
ходил
хомота
художникът
целунеш
цени
черно
чесън
четириседмичие
чиния
човечество
ъгли
юг

начало10

авторитет
азбуката
бал
безкрайност
безсмъртие
бихте
бият
благата
благодарни
богатство
богнята
богове
богрят
болни
бори
брега
бялата
васъ
вдясно
великия
вечер
видимото
виждаме
воал
воденица
възлюбиш
възможност
възраст
възрастният
въобще
вятър
голов
гроба
грозде
давайте
дадеш
дан
дели
дишайте
дишаме
дошъл
дъвчене
дъжд
дървен
дъщеря
еднакви
жажда
желязо
живеете
живееш
забавление
задоволява
замъка
запазват
затворени
здрави
зелената
зрението
игла
иди
избрах
известна
извиква
извира
извън
изкриви
излез
изпитвайте
интензивни
искайте
искаме
искането
кажем
канарата
капилярните
категория
кила
кина
кладенеца
крие
круши
кръвното
кузман
кукуригу
към
лула
магдалина
маске
мислете
мокро
наблюдения
най-силната
намира
направят
нарежда
настрана
настроения
находката
нашего
незавършени
никола
новораждане
обекти
обичаме
обърнете
опита
органическите
отговарям
откровение
откровението
отправят
отрече
патерици
пердета
перпендикуляр
пиано
писма
пласт
плесница
подир
поздравявам
познаем
покаже
посветеният
посещение
посилни
постижения
почивка
прегради
предание
през
престъпления
приближават
прилежен
прилив
присадка
причините
проводил
пролетта
пръста
развити
развито
расте
рахил
резки
свиря
седите
символи
скришната
сладки
слугуват
спираш
спре
стени
стопанинът
студ
студентът
схващайте
сцената
събитие
събуди
съгласие
съкратят
съприкосновение
съюзите
тича
тона
тренира
трептения
трябвало
умреш
управлява
усещате
усилва
учените
фарисея
фон
хвалете
храносмилателната
хрема
християнин
ценностите
цигулар
цяла
чантата
чух


placeholder