Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИПРЕВОДИ НА ВСИЧКИ БЕСЕДИ
НБ - Неделни беседи (1914 г. до 1944 г.)Неделни беседи подредени по хронология
1025 броя беседи

1895 1897 1898 1899 1900 1903 1904 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921
1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944

Те са изнасяни пред широка и разнородна аудитория от 1914 г. до 1944 г. Те са изградени върху тълкуване на библейски текстове. Цикълът, озаглавен „Неделни беседи” представлява беседи, изнасяни в 10 часа сутринта в неделя. Публичното изнасяне и документиране на Неделните беседи започва през 1914 г. Обикновено започват с определен стих или стихове от Библията и продължават с тълкуване, давайки отговор на актуални човешки проблеми. Стилът е максимално достъпен за слушателя; предназначен е за широка аудитория. Истините на живота са илюстрирани с множество притчи и примери. Има голяма широта в обхвата на беседите, като всяка от тях засяга разнообразни подтеми. За правилното възприемане и прилагане на Словото Божие е необходимо духовно знание и дълбоко разбиране на вътрешния му смисъл. Неделните беседи са безценен извор на светлина по тези въпроси. Централно е мястото на Христовото послание за Божественото съвършенство и приложението му в живота от отделния човек и обществото. Основата на Божественото учение са принципите на Любовта, Мъдростта и Истината. С първата стенографирана неделна беседа „Ето Човекът!” започва цикъл от шест тома, наречени “Сила и Живот”. В тях, по собствените думи на Учителя Петър Дънов, се съдържат основите на неговото учение, което той нарича Новото учение на Всемирното Бяло Братство.

Година Заглавие Думи Знаци
(без-интервали)
Знаци
-интервали)
Цена за превод Английски Руски Френски Немски Испански Италиански
1914г.начало
1 29.3.1914г. Ето човекът, НБ 4301 19678 23978
2 5.4.1914г. Житното зърно, НБ 4884 22645 27528
3 19.4.1914г. Четирите основни елемента, НБ ,ИБ 1101 5103 6200
4 3.5.1914г. Явлението на Духа, НБ 5130 24006 29135
5 10.5.1914г. Талантите, НБ 3842 17712 21553
6 19.7.1914г. Любовта, НБ 5466 25512 30977
7 2.8.1914г. Сънищата на Йосифа, НБ 4659 21799 26457
8 9.8.1914г. Законът на служенето, НБ 4510 21203 25712
9 16.8.1914г. Важността на малките неща, НБ 2518 11911 14428
10 24.9.1914г. Мир вам!, НБ 2970 14248 17217
11 4.10.1914г. Необходимостта да познаваме Бога, НБ 5416 24883 30298
12 11.10.1914г. Колко по-горе стои човек от овца!, НБ 4491 20862 25352
13 18.10.1914г. Фарисей и Митар, НБ 6552 31297 37848
14 25.10.1914г. Условията на вечния живот, НБ 6573 31698 38270
15 1.11.1914г. Страхът, НБ 4789 22465 27253
16 15.11.1914г. Духът и плътта. Приливи и отливи в, НБ 6254 29397 35650
17 21.11.1914г. В начало бе, НБ 6427 29920 36346
18 29.11.1914г. Словесното мляко, НБ 3183 15090 18272
19 20.12.1914г. Учителите, НБ 7366 34548 41913
1915г.начало
20 7.1.1916г. Рождението,  НБ 3510 16822 20331
21 4.4.1915г. Великден, НБ 4676 21928 26603
22 2.5.1915г. Многоценният бисер, НБ 5938 27613 33550
23 23.5.1915г. Новото основание, НБ 7131 32464 39594
24 6.6.1915г. Божественият Промисъл,  НБ 2472 11756 14227
25 3.7.1915г. Изкушението, НБ 2585 12026 14610
26 3.7.1915г. Блудният син, НБ 3985 18154 22138
27 17.7.1915г. Молитва,  НБ 3537 16674 20210
28 24.7.1915г. Добрият самарянин, НБ 2753 13097 15849
29 25.7.1915г. Стари и нови мехове,  НБ 3585 16719 20303
30 5.9.1915г. Свобода на Духа,  НБ 4765 22050 26814
1916г.начало
31 24.4.1916г. Истината,  НБ 2975 14226 17200
32 17.9.1916г. Милосърдието, НБ 3799 18350 22148
33 1.10.1916г. Ти знаеш, НБ 2552 11830 14381
34 8.10.1916г. Поради радостта, НБ 2838 13196 16033
35 15.10.1916г. Да възлюбиш Господа,  НБ 5428 25041 30468
36 22.10.1916г. Да я не пия ли?,  НБ 4786 22601 27386
37 29.10.1916г. Мъдростта,  НБ 5429 25756 31184
38 5.11.1916г. Христа да придобия,  НБ 5780 26183 31962
39 16.11.1916г. Петте разумни девици / Петте разумни и петте неразумни деви,  НБ 5744 26997 32740
40 26.11.1916г. Закхей, НБ 5316 24121 29436
41 3.12.1916г. Ще ви въздигна, НБ 5068 23896 28963
42 17.12.1916г. Спаси ни, НБ 4539 21012 25550
43 24.12.1916г. Ще бъдат научени,  НБ 4879 22810 27688
44 31.12.1916г. Отдайте Божието Богу,  НБ 3962 18309 22270
1917г.начало
45 1.1.1917г. Братът на най-малките,  ИБ НБ 4572 21836 26407
46 7.1.1917г. Растете в благодат! / Растене и познание,  НБ 5911 27713 33623
47 14.1.1917г. Марта и Мария,  НБ 4031 18958 22988
48 21.1.1917г. Двамата господари,  НБ 6035 28207 34241
49 28.1.1917г. Все що е писано,  НБ 6254 29872 36125
50 4.2.1917г. Блажените,  НБ 4713 22108 26820
51 11.2.1917г. Децата,  НБ 4358 19974 24331
52 18.2.1917г. Познание. Самопожертвуване / Всичко ми е предадено,  НБ 5727 27911 33637
53 25.2.1917г. Спасението,  НБ 5761 26777 32537
54 22.3.1917г. Кръстът,  НБ 5647 26436 32082
55 25.3.1917г. Солта,  НБ 4080 19058 23137
56 1.4.1917г. Виделината,  НБ 4459 21632 26090
57 8.4.1917г. Яковъ и Исавъ / Яков и Исав,  НБ 6054 27948 34001
58 15.4.1917г. Радвайте се, НБ 5864 28205 34068
59 22.4.1917г. Божията воля / Волята Божия,  НБ 5625 27234 32858
60 29.4.1917г. Чистосърдечните / Чистосърдечнитѣ,  НБ 6112 29916 36027
61 6.5.1917г. Взимане и даване / Взимане и даване,  НБ 5837 27809 33645
62 13.5.1917г. Бог е съчетал / Богъ е съчеталъ,  НБ 4711 23050 27760
63 20.5.1917г. Доброто съкровище,  НБ 5772 27693 33464
64 27.5.1917г. Пребъдете / Пръбѫдване,  НБ 4447 20956 25402
65 3.6.1917г. Бог е Дух /  Богъ е Духъ ,  НБ 5027 23253 28279
66 10.6.1917г. Дали може,  НБ 7311 34489 41799
1918г.начало
67 30.6.1918г. Доведете го,  НБ 3258 15593 18850
68 7.7.1918г. Трите положения,  НБ 4958 22459 27416
69 14.7.1918г. В истия час,  НБ 4288 19865 24144
70 21.7.1918г. Радостни и търпеливи,  НБ 5091 24283 29373
71 23.7.1918г. Заведеевата майка,  НБ 4554 21078 25631
72 28.7.1918г. Събличане и обличане,  НБ 5461 25027 30487
73 4.8.1918г. Доброто вино,  НБ 5423 26080 31502
74 11.8.1918г. Двете жени,  НБ 4915 23703 28617
75 18.8.1918г. Погледна Петра,  НБ 3932 18462 22393
76 25.8.1918г. Скритият квас,  НБ 5988 28920 34907
77 1.9.1918г. Вкъщи,  НБ 4779 22407 27185
78 8.9.1918г. Да Го посрещнат,  НБ 6413 30584 36996
79 15.9.1918г. Не може да се укрие,  НБ 6780 32468 39247
80 22.9.1918г. Двамата братя,  НБ 6336 30119 36454
81 29.9.1918г. В мое име,  НБ 6539 30849 37387
82 6.10.1918г. Да се роди,  НБ 5866 28454 34318
83 13.10.1918г. Двата полюса,  НБ 5857 27897 33753
84 20.10.1918г. Дух Господен,  НБ 6222 29686 35907
85 27.10.1918г. Двете заповеди,  НБ 6501 30713 37213
86 3.11.1918г. Призваните,  НБ 5457 26004 31460
87 10.11.1918г. Да наеме работници,  НБ 4854 23457 28310
88 17.11.1918г. Като чуха,  НБ 5441 25337 30777
89 1.12.1918г. Изобилният живот,  НБ 4848 22768 27615
90 5.12.1918г. Малък разбор / Лемуил, НБ ,ИБ , БС 3296 15373 18668
91 8.12.1918г. Разделено царство, НБ 5560 26369 31928
92 15.12.1918г. И рече баща му,  НБ 7502 36227 43728
93 29.12.1918г. Неизвестното,  НБ 3465 16638 20102
1919г.начало
94 12.1.1919г. Великите условия на живота,  НБ 5284 24982 30265
95 19.1.1919г. Голямата вяра,  НБ 5367 25682 31048
96 26.1.1919г. Лозата и пръчките,  НБ 5746 27331 33076
97 2.2.1919г. Като себе си,  НБ 6534 31451 37984
98 9.2.1919г. Противоречие в съзвучието,  НБ 7423 35727 43149
99 2.3.1919г. Ако не бях дошъл,  НБ 5661 26509 32169
100 9.3.1919г. Моето иго,  НБ 4904 22862 27765
101 22.3.1919г. С любов се взима, НБ 6691 30689 37379
102 30.3.1919г. Детето растеше,  НБ 7523 35888 43410
103 6.4.1919г. Господ му рече,  НБ 7347 34838 42184
104 13.4.1919г. Нито тържик,  НБ 6148 28740 34886
105 20.4.1919г. Като го видя Петър,  НБ 6324 29918 36241
106 27.4.1919г. Кога се молиш,  НБ 5449 25665 31113
107 4.5.1919г. Изгряващото слънце,  НБ 5554 26069 31622
108 11.5.1919г. Светило на тялото,  НБ 4694 22047 26740
109 18.5.1919г. Гредата,  НБ 6041 28604 34644
110 25.5.1919г. Трапезата на Новия Завет,  НБ 5489 26531 32019
111 1.6.1919г. Отхвърленият камък,  НБ 6068 29126 35193
112 8.6.1919г. Гърбавата жена,  НБ 7580 35558 43137
113 15.6.1919г. Учител и Господ,  НБ 7730 36984 44713
114 19.6.1919г. Призваха Исуса,  НБ ,БС 5729 26842 32570
115 22.6.1919г. Малкият закон,  НБ 7476 35206 42681
116 29.6.1919г. Старият книжник,  НБ 6677 32359 39035
117 28.9.1919г. Аз съм онзи човек,  НБ 6343 29848 36190
118 9.11.1919г. Бог е говорил,  НБ 7061 32795 39855
119 16.11.1919г. Двамата свидетели,  НБ 8380 39871 48250
120 30.11.1919г. И отиде та се представи,  НБ 6524 30951 37474
121 7.12.1919г. Ще живее,  НБ 6440 30125 36564
122 14.12.1919г. Работи на лозето ми,  НБ 5917 28008 33924
123 21.12.1919г. Денят на доброто,  НБ 4482 20842 25323
1920г.начало
124 8.1.1920г. Излязоха и завтекоха се,  НБ 7118 33001 40118
125 18.1.1920г. Добрият пастир,  НБ 5197 24207 29403
126 1.2.1920г. Земният и небесният,  НБ 6492 31007 37497
127 8.2.1920г. Молитвата, НБ , ИБ 7431 34146 41576
128 22.2.1920г. Аз съм жив,  НБ 7001 32970 39970
129 29.2.1920г. Що казва Духът,  НБ 6214 29228 35441
130 7.3.1920г. Ще управлява всички народи,  НБ 6955 32554 39508
131 28.3.1920г. Законът и пророците,  НБ 4349 20235 24583
132 4.4.1920г. Зачудиха се,  НБ 4893 23285 28177
133 11.4.1920г. Отиде след Него,  НБ 7525 34817 42341
134 18.4.1920г. Молих се,  НБ 6894 31709 38602
135 25.4.1920г. Приятел и раб,  НБ ИБ 6051 28321 34371
136 2.5.1920г. По предание,  НБ 5627 26956 32582
137 9.5.1920г. Запалят свещ,  НБ 7402 35312 42713
138 13.6.1920г. Десен и ляв път,  НБ , ИБ 2063 10109 12171
139 27.6.1920г. От мен да мине / От мен да замине,  НБ , ИБ 1901 8526 10426
140 10.10.1920г. Когато посрещате,  НБ 3731 16916 20646
141 17.10.1920г. Което се променя, без да се изменя,  НБ 2748 12713 15460
142 24.10.1920г. Който има мир,  НБ 1017 4748 5764
143 30.10.1920г. Две лепти,  НБ 1972 9262 11233
144 7.11.1920г. Точка, линия, плоскост, куб,  НБ 1153 5236 6388
1921г.начало
145 25.1.1921г. Кротките, НБ , ИБ 6836 32089 38924
146 27.2.1921г. Любовта,  НБ 5826 27294 33119
147 6.3.1921г. Вярата,  НБ 9408 43820 53207
148 13.3.1921г. Новият човек / Новиятъ човѣкъ,  НБ 7765 36695 44459
149 20.3.1921г. Фарисей и садукей,  НБ 7474 34722 42195
150 27.3.1921г. Сеятелят / Сѣятельтъ,  НБ 7909 37547 45455
151 3.4.1921г. Храненето, условие за вечен живот/ Правилното ядене, като условие за вѣченъ животъ,  НБ 6155 29538 35692
152 10.4.1921г. Любовта, носителка на живота / Любовь – носителка на вѣчния животъ,  НБ 7854 37351 45204
153 17.4.1921г. Огнената пещ / Огнената пещь,  НБ 8172 38600 46771
154 24.4.1921г. В рова на лъвовете / Въ рова при лъвоветѣ,  НБ 8138 38559 46696
155 1.5.1921г. Възкресение на Любовта / Възкръсение на Любовьта,  НБ 5034 23801 28834
156 15.5.1921г. Изтълкувай ни тази притча,  НБ 6060 28525 34584
157 22.5.1921г. Живата енергия / Хлѣбътъ и живата енергия,  НБ 5933 27879 33811
158 29.5.1921г. Да ги изпита / Аритметическитѣ дѣйствия въ живота. Събиране, умножение и степенуване,  НБ 6628 31181 37808
159 5.6.1921г. Ангелът отговори / Ангелътъ отговори,  НБ 7465 35747 43211
160 12.6.1921г. Двете жени / Двѣтѣ жени, НБ 8166 38030 46195
161 19.6.1921г. Дойди след Мен/ И рече му: „Дойди слѣдъ мене!“,  НБ 7486 35457 42942
162 26.6.1921г. В правда, истина и святост / Правда, истина и светость,  НБ 6123 28828 34950
163 2.10.1921г. Поздравът на Любовта / Поздравътъ на Любовьта, НБ 5794 27155 32948
164 19.10.1921г. Братя и сестри на Христа,  НБ 5654 25795 31448
165 23.10.1921г. Тогаз те ще просветнат!,  НБ 5544 25494 31037
166 30.10.1921г. Синът Божи,  НБ 6597 30284 36880
167 6.11.1921г. Ненаписаните закони,  НБ 7987 36539 44525
168 13.11.1921г. В Египет,  НБ 8421 39332 47752
169 16.11.1921г. Плачът,  НБ 5512 25495 31006
170 20.11.1921г. Ананий и Сапфира,  НБ 9419 42474 51892
171 27.11.1921г. Аз ще го възкреся!,  НБ 5726 26464 32189
172 4.12.1921г. Още по-блажени са!,  НБ 8690 38752 47441
173 11.12.1921г. Стани и опаши се!,  НБ 7212 33027 40238
174 18.12.1921г. И Петър се грееше!,  НБ 7051 31761 38811
175 25.12.1921г. Каквото вържете на земята,  НБ 5851 26406 32256
1922г.начало
176 1.1.1922г. Сродните души,  НБ 6382 29885 36266
177 8.1.1922г. Разговори с Учителя, ИБ , НБ 3622 17254 20875
178 8.1.1922г. Целувание не Ми даде / Целувание ми не даде,  НБ 6964 32354 39317
179 15.1.1922г. Защо твоите ученици ядат и пият?,  НБ 5092 24008 29099
180 22.1.1922г. Плевелите и пшеницата,  НБ 4420 20659 25078
181 29.1.1922г. Пак ще ви видя,  НБ 3799 17144 20942
182 5.2.1922г. Какво трябва да искаме?,  НБ 5090 23292 28381
183 12.2.1922г. Ядоха и наситиха се,  НБ 3295 15333 18627
184 19.2.1922г. Искайте, търсете, хлопайте!,  НБ 3728 17687 21414
185 26.2.1922г. Царството Божие,  НБ 5853 27104 32956
186 5.3.1922г. В дома на Отца,  НБ 4782 21565 26346
187 12.3.1922г. Слушайте Него!,  НБ 5954 27593 33546
188 19.3.1922г. Твоето Слово,  НБ 5136 23599 28734
189 26.3.1922г. Които вас приемат,  НБ 6589 29825 36413
190 2.4.1922г. Прави правете Неговите пътеки!,  НБ 5706 26551 32256
191 9.4.1922г. Волята на Отца,  НБ 6380 29228 35607
192 16.4.1922г. Не бъди неверен, но верен!,  НБ 6030 27287 33316
193 23.4.1922г. Христа разпят,  НБ 6018 28365 34382
194 30.4.1922г. Ще се стопи!,  НБ 7026 31713 38738
195 7.5.1922г. Ученикът не е по-горен от учителя си,  НБ 6110 27992 34101
196 14.5.1922г. Дъще Сионова,  НБ 6561 29796 36356
197 21.5.1922г. Много плод,  НБ 7452 33680 41131
198 28.5.1922г. Неговата заповед,  НБ 7903 36660 44562
199 4.6.1922г. Не правете никому насилие, нито оклеветявайте!,  НБ 8049 36974 45022
200 11.6.1922г. Както е Он чист,  НБ 6707 30998 37704
201 18.6.1922г. Ако пребъдете в Мене,  НБ 7092 32178 39269
202 25.6.1922г. Гладуват и жадуват,  НБ 7355 34133 41487
203 30.7.1922г. И Петър Го взе настрана,  НБ 7615 34774 42388
204 27.8.1922г. Истинната лоза / Аз съм истинската лоза, НБ , СБ 6360 29386 35745
205 10.9.1922г. Аз съм вратата на овцете / Вратата на овцете, НБ , СБ 3492 16374 19865
206 24.9.1922г. Ще ви науча / Дух Свети ще ви научи,  НБ 4838 22140 26977
207 1.10.1922г. Живият Господ,  НБ 8058 38083 46139
208 8.10.1922г. Обичен и скъп, НБ 4957 23882 28838
209 15.10.1922г. Ангел Господен говори / И ангел Господен говори на Филипа, НБ 6851 31824 38674
210 22.10.1922г. Възлюби го,  НБ 6418 29614 36031
211 29.10.1922г. Станете да отидем!,  НБ 7122 32776 39897
212 5.11.1922г. По-леко ще бъде наказанието,  НБ 8232 38177 46408
213 12.11.1922г. Не знаете що искате,  НБ 9267 43599 52865
214 19.11.1922г. Да наследя,  НБ 6197 29281 35475
215 26.11.1922г. Лама савахтани,  НБ 7401 34471 41869
216 3.12.1922г. Дойде да послужи,  НБ 6915 32447 39361
217 10.12.1922г. Ще ви научи,  НБ 6034 28002 34035
218 17.12.1922г. Добрата земя,  НБ 8310 38274 46583
219 24.12.1922г. Защо не можахме?,  НБ 9759 44760 54518
220 31.12.1922г. Простри ръката си!,  НБ 8543 39527 48069
1923г.начало
221 7.1.1923г. И отвори устата си, та ги поучаваше / Поучаваше ги,  НБ 8768 42850 51617
222 14.1.1923г. Но да бѫде рѣчьта ви: Ей, ей; Не, не / Ей – ей, не – не,  НБ 9450 44279 53728
223 21.1.1923г. И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето / На земята и на небето,  НБ 9351 45557 54907
224 4.2.1923г. Кое е това ново учение? / Кое е това учение?,  НБ 8501 40634 49134
225 11.2.1923г. Ако синътъ ви освободи, ще бѫдете свободни / Ще бъдете свободни,  НБ 10651 51404 62054
226 11.2.1923г. Свещено правило, НБ 1906 8639 10544
227 18.2.1923г. Не дойдохъ да разруша, но да изпълня / Дойдох да изпълня,  НБ 10383 50153 60535
228 25.2.1923г. Господи, да се отворятъ очитѣ ни! / Отвори очите ни!,  НБ 7237 35595 42831
229 11.3.1923г. Видѣхме Господа / Видяхме Господа,  НБ 9606 46698 56303
230 22.3.1923г. Тритѣ допирни точки / Трите допирни точки, НБ , ИБ 2823 13744 16566
231 25.3.1923г. Пробуждане на човѣшката душа / Пробуждане на човешката душа,  НБ 9574 44900 54473
232 8.4.1923г. Защо сте тѫжни? / Защо сте тъжни,  НБ 8387 40609 48995
233 15.4.1923г. Чий е този образъ? / Чий е този образ,  НБ 8561 41380 49940
234 22.4.1923г. Петимата братя, НБ 6604 30717 37320
235 29.4.1923г. Живот вечен, НБ 6966 32595 39560
236 13.5.1923г. Дерзайте, Аз съм, НБ 5418 25030 30447
237 20.5.1923г. За Името Ми / Ще му покажа все, що има, да пострада за името ми, НБ 6082 28376 34457
238 3.6.1923г. Напразно Ме почитат, НБ 4531 21384 25914
239 10.6.1923г. Разпятаго търсите / Зная, че Исуса разпятаго търсите, НБ 3904 17799 21702
240 17.6.1923г. Имаше двама синове, НБ 5940 28317 34256
241 24.6.1923г. След три дни, НБ 5825 27970 33794
242 1.7.1923г. Ще дойдем при Него, НБ 6535 31280 37814
243 8.7.1923г. Речи само реч, НБ 6341 29516 35856
244 15.7.1923г. Който слуша вас, Мене слуша, НБ 4788 22226 27013
245 26.8.1923г. Здравият ум / Черни връх, НБ , ИБ 3344 15753 19096
246 9.9.1923г. Двата метода на природата,  НБ 3526 16502 20027
247 16.9.1923г. Бъдете разумни!,  НБ 5427 25308 30734
248 23.9.1923г. Съблазните,  НБ 5123 24013 29135
249 1.10.1923г. Аз съм истинната лоза, и Отец ми е земеделецът,  НБ 7987 37858 45844
250 21.10.1923г. Ще ви направи свободни/ Истината,  НБ 6311 29855 36165
251 28.10.1923г. Изпитвайте Писанията!,  НБ 7515 35231 42745
252 4.11.1923г. Отвори им умовете,  НБ 7525 34783 42307
253 11.11.1923г. Който има уши,  НБ 5980 28160 34139
254 18.11.1923г. Бог на живите,  НБ 6067 27749 33815
255 25.11.1923г. Ще хвърля мрежата,  НБ 7906 37353 45258
256 2.12.1923г. Който люби,  НБ 8601 39153 47753
257 9.12.1923г. Каквото чух,  НБ 6162 28963 35124
258 16.12.1923г. Той ги изпита,  НБ 7786 36051 43836
259 23.12.1923г. Скръб и радост,  НБ 7879 36468 44346
260 30.12.1923г. Нашите длъжници,  НБ 7532 34513 42044
1924г.начало
261 6.1.1924г. Едно ти не достига!,  НБ 8705 39356 48060
262 13.1.1924г. Оздравяха,  НБ 8226 38176 46401
263 20.1.1924г. Допреният въглен,  НБ 8738 40200 48937
264 27.1.1924г. Колко пъти да прощаваме?,  НБ 8616 39715 48330
265 3.2.1924г. Плодовете на Духа,  НБ 8037 38416 46452
266 10.2.1924г. Искаш ли да оздравееш?,  НБ 6697 31332 38028
267 17.2.1924г. Царството Божие се благовества,  НБ 6921 32117 39037
268 24.2.1924г. Що е това?,  НБ 8677 39713 48389
269 2.3.1924г. Родени изново,  НБ 7294 33964 41257
270 9.3.1924г. Господи, да прогледам!,  НБ 6964 32355 39318
271 16.3.1924г. Който дойде при мене,  НБ 6223 28171 34393
272 23.3.1924г. Брат ти си дойде,  НБ 6574 30756 37329
273 30.3.1924г. Плати ми, що ми си длъжен,  НБ 6590 30534 37123
274 6.4.1924г. Кажи само реч,  НБ 4765 22762 27526
275 13.4.1924г. Още малко,  НБ 5163 24120 29282
276 20.4.1924г. Просете, търсете и хлопайте,  НБ 7532 35642 43173
277 27.4.1924г. Ще го изцеля,  НБ 6078 29284 35361
278 4.5.1924г. Каквото попросите,  НБ 6255 28608 34862
279 11.5.1924г. Напразно ме почитат,  НБ 6594 30830 37423
280 18.5.1924г. Да възлюбиш Господа,  НБ 6829 31699 38527
281 25.5.1924г. Онези дни ще се съкратят,  НБ 6232 29365 35596
282 1.6.1924г. И валя дъждът,  НБ 6381 29978 36358
283 20.7.1924г. Ще дойда след Тебе,  НБ 4321 19717 24037
284 19.10.1924г. Настанало е царството Божие, НБ 5613 27378 32990
285 26.10.1924г. Раздай всичко!, НБ 7424 35859 43282
286 2.11.1924г. Родените, НБ 7609 35851 43459
287 9.11.1924г. Блаженъ този рабъ! / Блажен този раб! , НБ 6768 32982 39749
288 16.11.1924г. Градоветѣ Содомски и Гоморски / Градовете Содомски и Гоморски, НБ 8287 40600 48886
289 23.11.1924г. Да угоди на народа, НБ 7609 36781 44389
290 30.11.1924г. Който се учи, НБ 8274 39395 47668
291 7.12.1924г. Ти си!, НБ 6393 31032 37424
292 14.12.1924г. Да Го посрещнат, НБ 7599 36851 44449
293 21.12.1924г. Миротворци, НБ 6490 30867 37356
294 28.12.1924г. Които гладуват, НБ 7102 34990 42091
1925г.начало
295 4.1.1925г. Моята заповѣдъ / Моята заповед, НБ 6277 30018 36294
296 11.1.1925г. Тесният път, НБ 8988 43716 52703
297 18.1.1925г. Замъждѣло свѣщило / Замъждело свещило, НБ 7512 36360 43871
298 25.1.1925г. Който иска славата, НБ 6166 30457 36622
299 1.2.1925г. Азъ Те познахъ / Аз Те познах, НБ 7956 38545 46500
300 8.2.1925г. Видѣхме звѣздата! / Видяхме звездата, НБ 8897 43787 52683
301 15.2.1925г. Послѣдното мѣсто / Последното място, НБ 6647 33036 39682
302 22.2.1925г. И пишеше на земята, НБ 6830 32938 39767
303 1.3.1925г. Сега скърбь имате / Сега скръб имате, НБ 6344 32180 38523
304 8.3.1925г. Моето царство,  НБ 7257 35314 42570
305 15.3.1925г. Той повелѣва на слънцето / Той повелява на слънцето, НБ 9431 45841 55271
306 22.3.1925г. Да се не смущава сърцето ви!, НБ 7380 35197 42576
307 29.3.1925г. Въ който градъ влѣзвате / В който град влизате, НБ 8292 41165 49456
308 5.4.1925г. Рѫката сѫблазнява / Ръката съблазнява, НБ 8366 40261 48626
309 12.4.1925г. Съ Духъ и огънь / С Дух и огън,  НБ 7850 37742 45591
310 14.6.1925г. Истинната лоза,  НБ 6144 30141 36284
311 21.6.1925г. И оздравѣ дъщеря ѝ / И оздравя дъщеря ѝ,  НБ 7195 34398 41592
312 28.6.1925г. Плодътъ на дървото / Плодът на дървото,  НБ 8195 39642 47836
313 5.7.1925г. И обхождаше Исусъ всичка Галилея / И обхождаше Исус всичка Галилея, НБ , МС 9685 47484 57168
314 19.7.1925г. Което вие видите,  НБ 5338 25998 31335
315 25.7.1925г. Дава животъ – Скърбьта и радостьта / Дава живот – Скръбта и радостта,  НБ 6332 29075 35406
316 11.10.1925г. Великият закон,  НБ 7233 34293 41525
317 1.11.1925г. И Бога за свой Отец казваше,  НБ 5161 23323 28483
318 15.11.1925г. Заведоха Исуса, НБ 5663 26407 32069
319 22.11.1925г. Тридесет и осем години, НБ 6171 27560 33730
320 29.11.1925г. Той знаеше, НБ 9449 43953 53399
321 6.12.1925г. Видя го Исус,  НБ 7577 35399 42975
322 13.12.1925г. Откъде ида,  НБ 8160 37846 46005
323 20.12.1925г. Добрата земя,  НБ 7847 36147 43993
324 27.12.1925г. Показа им ръцете си,  НБ 8073 36814 44886
1926г.начало
325 3.1.1926г. До скончанието на века,  НБ 6580 29978 36557
326 10.1.1926г. Давам власт,  НБ 8337 38203 46539
327 17.1.1926г. Благ,  НБ 7055 32690 39744
328 24.1.1926г. Мария избра,  НБ 7033 32715 39747
329 31.1.1926г. Свидетелството Негово,  НБ 6691 31403 38092
330 7.2.1926г. Познат от Него,  НБ 6670 30635 37304
331 14.2.1926г. Позвах сина си,  НБ 6900 31813 38712
332 21.2.1926г. Бъдете съвършени!,  НБ 7505 35462 42966
333 28.2.1926г. Приех от Отца Си,  НБ 7124 33538 40661
334 7.3.1926г. Домовит човек,  НБ 7145 32724 39868
335 14.3.1926г. Саваат - Амон-Ра,  НБ 7015 32782 39796
336 21.3.1926г. Закон на съпоставянето,  НБ 8473 39380 47852
337 28.3.1926г. Петте разумни,  НБ 6742 31574 38315
338 4.4.1926г. Дава плод,  НБ 6900 32207 39106
339 11.4.1926г. И земята ще се изпълни със знание,  НБ 8649 41588 50236
340 18.4.1926г. Зазоряване,  НБ 7482 34497 41978
341 25.4.1926г. Сам изтъпках жлеба,  НБ 6616 31256 37871
342 2.5.1926г. Избавената душа,  НБ 6257 28952 35208
343 9.5.1926г. Ще бъде жив,  НБ 6484 29873 36356
344 16.5.1926г. Ще ми изявиш,  НБ 6615 31204 37818
345 23.5.1926г. Скритото имане,  НБ 5963 28762 34724
346 30.5.1926г. Което дава живот,  НБ 8083 37956 46038
347 6.6.1926г. Ще се наситят,  НБ 8540 40056 48595
348 13.6.1926г. Стана плът,  НБ 9085 42050 51134
349 20.6.1926г. В малкото,  НБ 7515 34288 41802
350 27.6.1926г. В своите си,  НБ 6570 31435 38004
351 4.7.1926г. Запалената свещ,  НБ 5495 26662 32156
352 11.7.1926г. За слава Божия,  НБ 4245 19786 24030
353 10.10.1926г. Затова се родих,  НБ 7262 34480 41741
354 17.10.1926г. Раздай го на сиромасите,  НБ 6838 32290 39127
355 24.10.1926г. Ако говоря,  НБ 7479 36167 43645
356 31.10.1926г. Неговата заповед,  НБ 7045 33448 40492
357 7.11.1926г. Мойсей и Христос,  НБ 7875 37868 45742
358 14.11.1926г. Няма пророк,  НБ 7080 33510 40589
359 21.11.1926г. Как ти се отвориха очите?,  НБ 8125 39097 47221
360 28.11.1926г. Не Го приеха,  НБ 8365 39640 48004
361 5.12.1926г. Умовете им,  НБ 7679 36722 44400
362 12.12.1926г. Глас в пустинята,  НБ 8775 41741 50515
363 19.12.1926г. Те свидетелстват,  НБ 8395 39724 48118
364 26.12.1926г. Тази притча,  НБ 8406 39807 48212
1927г.начало
365 2.1.1927г. Влизане,  НБ 7974 38058 46031
366 9.1.1927г. Сам с ума си,  НБ 9287 45412 54698
367 23.1.1927г. Едно стадо,  НБ 9025 42644 51668
368 30.1.1927г. Дело свършено,  НБ 8511 40929 49439
369 6.2.1927г. За тяхното неверство,  НБ 8017 37427 45443
370 13.2.1927г. Новата земя,  НБ 6340 30462 36801
371 20.2.1927г. Праведният,  НБ 7687 36584 44270
372 27.2.1927г. Слънцето не ще зайде,  НБ 7890 37936 45825
373 6.3.1927г. Иди повикай мъжа си!,  НБ 8194 38409 46602
374 13.3.1927г. Няма тайно,  НБ 9318 44807 54124
375 20.3.1927г. Кротките,  НБ 7532 35801 43332
376 27.3.1927г. Лозените пръчки,  НБ 8592 41023 49614
377 3.4.1927г. Вехтото премина,  НБ 8669 40862 49530
378 10.4.1927г. Двама синове,  НБ 7835 37435 45269
379 17.4.1927г. Раб и син,  НБ 7660 36539 44198
380 24.4.1927г. Изостаналите укрухи,  НБ 6296 29564 35859
381 8.5.1927г. Сто пеняза,  НБ 10869 51431 62299
382 15.5.1927г. Ще ви се даде,  НБ 11700 56116 67815
383 22.5.1927г. Що искате?,  НБ 5866 27864 33728
384 29.5.1927г. Благо и леко,  НБ 9784 46543 56326
385 5.6.1927г. Две думи,  НБ 10959 51134 62092
386 12.6.1927г. Дойде на себе си,  НБ 7682 36593 44274
387 19.6.1927г. Ще оздравее,  НБ 5576 25716 31291
388 4.9.1927г. Мнозина казваха,  НБ 6914 32919 39832
389 11.9.1927г. Денят Господен,  НБ 9981 47744 57724
390 18.9.1927г. Зарадваха се учениците,  НБ 9349 44485 53833
391 25.9.1927г. Оскърбените,  НБ 11149 52900 64048
392 9.10.1927г. Мек ответ,  НБ 6063 27778 33840
393 16.10.1927г. Призови Симона!,  НБ 9120 43275 52394
394 23.10.1927г. По-долен от ангелите,  НБ 9225 44204 53428
395 30.10.1927г. Посред тях,  НБ 8313 39801 48113
396 6.11.1927г. И рече Бог,  НБ 7478 35955 43432
397 13.11.1927г. Така е писано,  НБ 7152 34501 41652
398 20.11.1927г. Ни мъж, ни жена,  НБ 7541 36004 43544
399 27.11.1927г. Ще оздравее момчето ми,  НБ 9380 44542 53921
400 4.12.1927г. Седем кошници,  НБ 8393 39246 47638
401 11.12.1927г. За приятелите си,  НБ 6242 29952 36193
402 18.12.1927г. Твърдата храна,  НБ 10547 50348 60894
403 25.12.1927г. Идат дни,  НБ 7195 34710 41904
1928г.начало
404 1.1.1928г. В образ Божи,  НБ 7834 37801 45634
405 8.1.1928г. Жлебът,  НБ 7385 34718 42102
406 15.1.1928г. Заветът,  НБ 7178 34552 41729
407 22.1.1928г. Никодим,  НБ 10831 50846 61676
408 29.1.1928г. Синове на възкресението,  НБ 6736 32256 38991
409 5.2.1928г. Дерзай, дъще!,  НБ 8152 38695 46846
410 12.2.1928г. До край,  НБ 8498 40251 48748
411 26.2.1928г. Дванадесетте племена,  НБ 10530 50517 61046
412 4.3.1928г. Изново,  НБ 7733 36895 44627
413 11.3.1928г. Баща си и майка си,  НБ 8180 38836 47015
414 18.3.1928г. Помаза ме,  НБ 7151 34234 41384
415 25.3.1928г. Остани с нас!,  НБ 7713 36489 44201
416 1.4.1928г. Славата человеческа,  НБ 8527 42598 51124
417 9.4.1928г. Ще хвърля мрежата,  НБ 6171 29486 35656
418 15.4.1928г. По-драгоценен,  НБ 7828 37208 45035
419 22.4.1928г. За съдба дойдох,  НБ 7619 36290 43908
420 29.4.1928г. Който се отмята,  НБ 5568 27301 32868
421 6.5.1928г. Глас от града,  НБ 6231 29747 35977
422 13.5.1928г. Работникът и неговата прехрана,  НБ 6826 33444 40269
423 20.5.1928г. Той дойде при Пилат,  НБ 9343 44096 53438
424 27.5.1928г. Бог е Дух,  НБ 8796 42695 51490
425 3.6.1928г. Вечно веселие,  НБ 7462 35590 43051
426 10.6.1928г. Кога ражда,  НБ 8387 39715 48101
1929г.начало
427 3.2.1929г. Учителю благи,  НБ 12039 57922 69960
428 10.2.1929г. На Бога живаго,  НБ 8479 40114 48592
429 17.2.1929г. На този камък,  НБ 7866 37671 45536
430 24.2.1929г. Променява времената,  НБ 8017 38212 46228
431 3.3.1929г. Даде плод,  НБ 8031 38368 46398
432 10.3.1929г. Лазаре, излез вън!,  НБ 9878 46922 56799
433 17.3.1929г. Който има невестата,  НБ 6967 32052 39018
434 24.3.1929г. Сам Отец, НБ 9371 44610 53980
435 31.3.1929г. Вързано и развързано,  НБ 6972 32799 39770
436 7.4.1929г. Той е реченият,  НБ 9024 42806 51829
437 14.4.1929г. И огорчи се в сърцето си,  НБ 6743 31975 38717
438 21.4.1929г. Наклали огън,  НБ 9948 46797 56744
439 28.4.1929г. Момчето ми,  НБ 6878 32591 39468
440 5.5.1929г. Ела след мене!,  НБ 9418 44473 53890
441 12.5.1929г. Ще ти въздаде,  НБ 7395 35489 42883
442 19.5.1929г. Голямото благо,  НБ 7248 34552 41799
443 26.5.1929г. Другата събота,  НБ 10868 51542 62409
444 2.6.1929г. Огън да запаля,  НБ 10817 51109 61925
445 9.6.1929г. Достоен,  НБ 8311 38867 47177
446 16.6.1929г. Да изпълня,  НБ 7357 35161 42517
447 23.6.1929г. Разумните кротки / Блажени кротките,  НБ 5481 26117 31597
448 21.7.1929г. Илия вече дойде,  НБ 6902 32875 39776
449 28.7.1929г. Що трябва да речете,  НБ 7227 34946 42172
450 4.8.1929г. Който слуша моите думи,  НБ 7309 35548 42856
451 11.8.1929г. Моите овце слушат моя глас,  НБ 6952 32655 39606
452 1.9.1929г. Крадецът и пастирят / Да имат живот,  НБ 5026 24348 29373
453 8.9.1929г. Стотникът,  НБ 8640 41099 49738
454 15.9.1929г. Обикновени и необикновени процеси / Тридесет и осем години,  НБ 8313 39167 47479
455 22.9.1929г. Духовното в човека, НБ , СБ 9479 43739 53217
456 29.9.1929г. Дух Господен / Духът Господен,  НБ 6304 29991 36294
457 6.10.1929г. Забранихме му,  НБ 9018 41458 50475
458 13.10.1929г. Вечното благовестие,  НБ 8138 38608 46745
459 20.10.1929г. От всичките най-много / Тази сирота вдовица тури от всичките най-много,  НБ 7781 36681 44461
460 27.10.1929г. Блажени са очите и ушите,  НБ 7540 35575 43114
461 3.11.1929г. Чуха, че иде Исус,  НБ 7259 35167 42425
462 10.11.1929г. Сторете да насядат,  НБ 6702 31640 38341
463 17.11.1929г. Сам се опасваше,  НБ 6939 32750 39688
464 24.11.1929г. Влязоха в ладията,  НБ 8481 39975 48455
465 1.12.1929г. Пасха Господня / Пасха Господня е,  НБ 8097 38164 46260
466 8.12.1929г. Да ида да го събудя,  НБ 6613 31138 37750
467 15.12.1929г. Да ви даде,  НБ 7044 32915 39958
468 22.12.1929г. Имам власт,  НБ 3383 15891 19273
469 29.12.1929г. Аз живея, и вие ще живеете / Понеже аз живея, и вие ще живеете,  НБ 4867 22826 27692
1930г.начало
470 5.1.1930г. От сърцето излизат,  НБ 9328 43974 53301
471 12.1.1930г. Да се радват наедно,  НБ 6671 31757 38427
472 19.1.1930г. Две лепти / Двете лепти,  НБ 4937 23735 28671
473 26.1.1930г. Богове сте,  НБ 7076 33969 41044
474 2.2.1930г. Аз съм / Аз съм, не бойте се!,  НБ 7278 34437 41713
475 9.2.1930г. Побеждавайте злото,  НБ 5936 28615 34550
476 16.2.1930г. Изпитай и виж,  НБ 5861 28007 33867
477 23.2.1930г. Делата Божии,  НБ 8431 39650 48080
478 2.3.1930г. Както светът дава,  НБ 9077 42844 51920
479 9.3.1930г. Призовете ги на сватба,  НБ 8588 40688 49275
480 16.3.1930г. С благост и Истина,  НБ 10141 47641 57781
481 23.3.1930г. Синове на светлината,  НБ 6300 30023 36322
482 30.3.1930г. В сила,  НБ 7302 34005 41306
483 6.4.1930г. И рече Исус,  НБ 7732 37417 45148
484 13.4.1930г. Господар на съботата,  НБ 8475 40460 48934
485 20.4.1930г. Аз и Отец едно сме,  НБ 10159 48331 58489
486 27.4.1930г. Доведете ми го тук,  НБ 7786 36974 44759
487 4.5.1930г. На видело,  НБ 5216 24192 29407
488 11.5.1930г. Да влезеш,  НБ 6219 29782 36000
489 18.5.1930г. Да се възвеселим,  НБ 4644 21881 26524
490 25.5.1930г. По-горни от тях,  НБ 5791 27352 33142
491 1.6.1930г. С огън и сол,  НБ 5713 27769 33481
492 8.6.1930г. Който влиза,  НБ 6247 29744 35990
493 15.6.1930г. Преди Авраама,  НБ 6136 29230 35365
494 22.6.1930г. За храна,  НБ 7326 34372 41697
495 29.6.1930г. Близо е лятото,  НБ 5443 25984 31426
496 6.7.1930г. В дома на Симона,  НБ 6860 31543 38402
497 31.8.1930г. Условия за растене,  НБ 5751 28033 33783
498 7.9.1930г. Имам ястие,  НБ 6533 30138 36670
499 14.9.1930г. Просете, търсете и хлопайте,  НБ 5636 26352 31987
500 21.9.1930г. От Египет,  НБ 6172 29303 35474
501 28.9.1930г. Не могат да приемат,  НБ 6686 30951 37636
502 5.10.1930г. Иде Исус,  НБ 6357 30691 37047
503 12.10.1930г. Разумното слово,  НБ 6198 29502 35699
504 19.10.1930г. Отец люби Сина,  НБ 8412 39269 47680
505 26.10.1930г. Живият хляб,  НБ 5889 28896 34784
506 2.11.1930г. Да се благовества,  НБ 5136 24291 29426
507 9.11.1930г. Него видя Исус,  НБ 6872 31895 38766
508 16.11.1930г. Ще ме видите,  НБ 6531 31068 37598
509 23.11.1930г. Двама или трима,  НБ 6750 31541 38290
510 30.11.1930г. Дигнете камъка!,  НБ 6098 28413 34510
511 7.12.1930г. Да говоря,  НБ (непечатана) 1 0 0
512 14.12.1930г. И ръцете, и главата, НБ (непечатана) 1 0 0
513 21.12.1930г. Пристъпиха при Исуса, НБ (непечатана) 1 0 0
514 28.12.1930г. Аз съм истинната лоза, НБ (непечатана) 1 0 0
1931г.начало
515 4.1.1931г. Имената ваши,  НБ (непечатана) 1 0 0
516 11.1.1931г. Бъди очистен,  НБ (непечатана) 1 0 0
517 18.1.1931г. И като видяха звездите,  НБ (непечатана) 1 0 0
518 25.1.1931г. Защо не мислиш по Бога,  НБ (непечатана) 1 0 0
519 1.2.1931г. Почитай баща си и майка си,  НБ (непечатана) 1 0 0
520 8.2.1931г. Хлябът на живота,  НБ (непечатана) 1 0 0
521 15.2.1931г. Законът на пророците,  НБ (непечатана) 1 0 0
522 22.2.1931г. Ако всичкият свят спечели,  НБ (непечатана) 1 0 0
523 1.3.1931г. Блажени нажалените,  НБ (непечатана) 1 0 0
524 8.3.1931г. И всели се между нас,  НБ (непечатана) 1 0 0
525 15.3.1931г. Дай ми да пия,  НБ (непечатана) 1 0 0
526 22.3.1931г. И направи сватба,  НБ (непечатана) 1 0 0
527 29.3.1931г. Не съм достоен,  НБ (непечатана) 1 0 0
528 5.4.1931г. Припламна, понеже нямаше корен,  НБ (непечатана) 1 0 0
529 12.4.1931г. Живият между мъртвите,  НБ (непечатана) 1 0 0
530 19.4.1931г. Иди повикай мъжа си,  НБ (непечатана) 1 0 0
531 26.4.1931г. Да разумеят писанията,  НБ (непечатана) 1 0 0
532 3.5.1931г. Алфа и омега,  НБ (непечатана) 1 0 0
533 10.5.1931г. Плюна на земята,  НБ (непечатана) 1 0 0
534 17.5.1931г. Една се взема и една се оставя,  НБ (непечатана) 1 0 0
535 24.5.1931г. Будни бъдете!,  НБ (непечатана) 1 0 0
536 7.6.1931г. Да изпълня,  НБ (непечатана) 1 0 0
537 14.6.1931г. И отговори Симон Петър,  НБ (непечатана) 1 0 0
538 21.6.1931г. Учителю, да прогледам!,  НБ 8085 39468 47552
539 27.9.1931г. Душата ми е отегчена от живота ми,  НБ 10249 45971 56219
540 4.10.1931г. Да се облечете в новия човек,  НБ 6573 29874 36446
541 11.10.1931г. Дайте ни от вашето масло,  НБ 6534 29528 36061
542 18.10.1931г. Отношение на два закона,  НБ 8725 41610 50334
543 25.10.1931г. През онези дни,  НБ 7794 37292 45085
544 1.11.1931г. Изново,  НБ 11509 54879 66387
545 8.11.1931г. Син Человечески отхожда,  НБ 9678 44658 54335
546 15.11.1931г. Няма да угаси,  НБ 7590 35060 42649
547 22.11.1931г. За кого ме мислите,  НБ 6817 31526 38342
548 6.12.1931г. Жал ми е за народа,  НБ 8064 38113 46176
549 13.12.1931г. Пред всичкия народ,  НБ 9779 46506 56284
550 20.12.1931г. Според делата,  НБ 9588 44960 54547
551 27.12.1931г. Думата му държа,  НБ 7291 33830 41120
1932г.начало
552 3.1.1932г. От смърт в живот,  НБ 10867 50369 61235
553 10.1.1932г. Вземи детето,  НБ 8021 36983 45003
554 17.1.1932г. Освободени,  НБ 10255 48225 58479
555 24.1.1932г. Доведете ми го,  НБ 9702 45725 55426
556 31.1.1932г. Проява на живата светлина,  НБ 6227 29260 35486
557 7.2.1932г. Тези малките,  НБ 7483 34902 42384
558 14.2.1932г. Да известят на учениците Му,  НБ 9011 41965 50975
559 21.2.1932г. Моята Любов няма да премине,  НБ 8088 38532 46619
560 28.2.1932г. След това,  НБ 8148 37897 46044
561 6.3.1932г. В последното време,  НБ 8960 41114 50073
562 13.3.1932г. Приложете Добродетел,  НБ 8727 41246 49972
563 20.3.1932г. Що да сторя,  НБ 10207 48310 58516
564 27.3.1932г. Верният в малкото,  НБ 9193 43188 52380
565 3.4.1932г. Наклали огън,  НБ 9900 46280 56179
566 10.4.1932г. Живот, светлина и свобода,  НБ 10600 49846 60445
567 17.4.1932г. Покрива и изправя,  НБ 8462 40454 48915
568 24.4.1932г. Запечатаната книга,  НБ 9172 42241 51412
569 1.5.1932г. Когато беше по-млад,  НБ 7205 33550 40754
570 22.5.1932г. Ако всичкия свят спечеля,  НБ 8463 40011 48473
571 29.5.1932г. Вечният порядък,  НБ 7884 36850 44733
572 5.6.1932г. Доброто семе,  НБ 7928 37844 45771
573 12.6.1932г. И видя там човек,  НБ 6605 31630 38234
574 19.6.1932г. Живейте разумно,  НБ 6151 29121 35271
575 26.6.1932г. Малцина избрани,  НБ 7788 35965 43752
576 3.7.1932г. Творители на Словото,  НБ 6351 29641 35991
577 10.7.1932г. Прие го с радост,  НБ 6706 31146 37851
578 4.9.1932г. Ценни мисли,  НБ 6004 28009 34012
579 18.9.1932г. Истинната лоза,  НБ 6230 28801 35030
580 25.9.1932г. Превръщане на числата,  НБ 7616 35030 42645
581 2.10.1932г. Намерената овца,  НБ 6206 28768 34973
582 9.10.1932г. Възведен биде / Възведен биде Исус,  НБ 5504 25581 31084
583 16.10.1932г. Чуваш ли,  НБ 7564 35401 42964
584 23.10.1932г. Като дете,  НБ 8048 37739 45786
585 30.10.1932г. Възкресение,  НБ 6442 30841 37282
586 6.11.1932г. Ето отрока,  НБ 8559 40637 49195
587 13.11.1932г. Сляп от рождение,  НБ 8622 40170 48791
588 20.11.1932г. Ти ли си / Свещен трепет,  НБ 7326 33368 40693
589 27.11.1932г. Имаше някой человек,  НБ 10814 49729 60542
590 4.12.1932г. Яви им се,  НБ 9836 46210 56045
591 11.12.1932г. Думи на Правда,  НБ 10946 52613 63558
592 18.12.1932г. Живият хляб,  НБ 8571 39967 48537
593 25.12.1932г. Ще влезе Духът,  НБ 9577 45351 54927
1933г.начало
594 1.1.1933г. На двама господари,  НБ 8624 40291 48914
595 8.1.1933г. Духът дава живот,  НБ 8235 38802 47036
596 15.1.1933г. И украсиха светилниците си,  НБ 10431 48795 59225
597 29.1.1933г. Защо възкръсна,  НБ 7943 37479 45421
598 5.2.1933г. Първото място,  НБ 9107 43128 52234
599 12.2.1933г. И проводи ги,  НБ 6760 31100 37859
600 19.2.1933г. А друго падна на добрата земя / А другото падна,  НБ 10415 47488 57902
601 26.2.1933г. Добро и човещина,  НБ 8611 40795 49405
602 5.3.1933г. Мир на този дом,  НБ 9999 45176 55174
603 12.3.1933г. В Неговата Любов,  НБ 7203 34268 41470
604 19.3.1933г. Верен в малкото / Верният в малкото,  НБ 7266 34748 42013
605 26.3.1933г. Кой ще ви даде вашето,  НБ 8173 37126 45298
606 2.4.1933г. Радостта,  НБ 5606 26370 31975
607 9.4.1933г. Познаването на Истината,  НБ 6763 32233 38995
608 16.4.1933г. Живот вечен,  НБ 7143 33188 40330
609 23.4.1933г. Домостроителят,  НБ 6214 29751 35964
610 30.4.1933г. Петте ечемичени хляба,  НБ 6294 29833 36126
611 7.5.1933г. Овчарите,  НБ 6337 29494 35830
612 14.5.1933г. Добродетелната жена,  НБ 5739 26736 32474
613 21.5.1933г. В правда и съдба,  НБ 7116 33681 40796
614 28.5.1933г. Не се мълви,  НБ 6842 31059 37900
615 11.6.1933г. Надеждата ти,  НБ 7949 37843 45791
616 25.6.1933г. Добрите дарби,  НБ 5934 27731 33664
617 2.7.1933г. Праведният ходи в целостта си / Праведният ходи,  НБ 7044 33358 40401
618 9.7.1933г. Мъдростта съгради,  НБ 6709 31938 38646
619 16.7.1933г. Елате да обядваме / Елате и обядвайте,  НБ 6988 32130 39117
620 23.7.1933г. Не се сравнявай с нея,  НБ 7812 35816 43627
621 30.7.1933г. Който направи небето и земята,  НБ 6715 32543 39257
622 1.10.1933г. Постижимото,  НБ 6681 32373 39053
623 8.10.1933г. Непреривните постижения,  НБ 6232 29606 35837
624 15.10.1933г. Ще се зарадва,  НБ 7000 32205 39204
625 22.10.1933г. Да правим добро,  НБ 8483 37423 45905
626 29.10.1933г. За да благовествам,  НБ 8230 38387 46616
627 5.11.1933г. Там ще бъде и слугата Ми,  НБ 7301 33499 40799
628 12.11.1933г. Работа и почивка. Любов и Мъдрост,  НБ 8700 39495 48194
629 19.11.1933г. Произход и значение на светилника,  НБ 10654 49470 60123
630 26.11.1933г. Красна като Луната и чиста като Слънцето,  НБ 5059 24012 29070
631 3.12.1933г. Стани и яж!,  НБ 5710 26365 32074
632 10.12.1933г. Земята на живите,  НБ 6375 30472 36846
633 17.12.1933г. Освободеният роб,  НБ 7619 35850 43468
634 24.12.1933г. О, да ми беше като брат,  НБ 7815 37330 45144
635 31.12.1933г. Да живее душата ми,  НБ 7635 35920 43554
1934г.начало
636 14.1.1934г. Слушай, сине Мой!,  НБ 7033 32694 39726
637 21.1.1934г. Обичайте я!,  НБ 6217 28831 35047
638 28.1.1934г. Огнената пещ,  НБ 6739 31788 38526
639 4.2.1934г. Разумните ще разберат,  НБ 7835 37352 45186
640 11.2.1934г. Мене слушайте,  НБ 7471 35639 43109
641 18.2.1934г. Усилни времена,  НБ 7393 34815 42207
642 25.2.1934г. Ако имате Любов,  НБ 7982 37117 45098
643 4.3.1934г. Приготовленията на сърцето,  НБ 6746 32431 39176
644 11.3.1934г. Словото,  НБ 6077 28811 34887
645 18.3.1934г. Стана здрав,  НБ 5632 27080 32711
646 25.3.1934г. Какво знамение показваш нам?,  НБ 7364 34299 41662
647 1.4.1934г. Очите на мъдрия,  НБ 6017 28409 34425
648 8.4.1934г. Тъй мисля аз,  НБ 5849 27437 33285
649 15.4.1934г. Наяве,  НБ 7176 33907 41082
650 22.4.1934г. Три възгледа,  НБ 6595 31092 37686
651 29.4.1934г. Разпаленият въглен,  НБ 6802 31938 38739
652 6.5.1934г. Да имат живот,  НБ 7047 33006 40052
653 13.5.1934г. Числото 153,  НБ 6614 30485 37098
654 20.5.1934г. Да се не смущава сърцето ви!,  НБ 6119 27907 34025
655 27.5.1934г. Има време,  НБ 7298 34909 42206
656 3.6.1934г. Изпълнѝ,  НБ 5570 25843 31412
657 10.6.1934г. Умно дете,  НБ 4984 22701 27684
658 17.6.1934г. Три фактора,  НБ 5535 26450 31984
659 24.6.1934г. Не живея за себе си,  НБ 4375 19750 24124
660 8.7.1934г. Приемете Духа,  НБ 3205 14627 17831
661 15.7.1934г. Изново родени,  НБ 5507 25442 30948
662 22.7.1934г. Хвърлѝ хляба,  НБ 5396 25646 31041
663 29.7.1934г. Вътрешният човек,  НБ 5189 24705 29893
664 26.8.1934г. Който прави истината,  НБ 6761 32688 39448
665 2.9.1934г. Доброто семе,  НБ 6352 29908 36259
666 9.9.1934г. Мечът на Духа,  НБ 7227 33951 41177
667 23.9.1934г. Призоваха Исуса,  НБ 5040 22667 27706
668 7.10.1934г. С какво тяло?,  НБ 8963 41818 50780
669 14.10.1934г. Колко са прекрасни нозете,  НБ 6890 32776 39665
670 21.10.1934г. Оставете да растат наедно и двете!,  НБ 8793 41443 50235
671 28.10.1934г. Дързайте!,  НБ 5603 25732 31334
672 4.11.1934г. Всичко е възможно,  НБ 6826 31817 38642
673 11.11.1934г. В царството на Христа и Бога,  НБ 6982 32745 39726
674 18.11.1934г. Животът е по-драгоценен,  НБ 8154 38621 46774
675 25.11.1934г. Който сее и който жъне,  НБ 8973 42192 51164
676 2.12.1934г. Помни Създателя си!,  НБ 8771 40453 49223
677 9.12.1934г. Добри вести, НБ 8952 41081 50032
678 16.12.1934г. Когото възкръси,  НБ 7414 34682 42095
1935г.начало
679 6.1.1935г. И ще доведат всичките ви братя,  НБ 9286 42650 51935
680 13.1.1935г. Здравото учение,  НБ 7789 36825 44613
681 20.1.1935г. Плод стократен,  НБ 8190 37938 46127
682 27.1.1935г. Недейте се грижи за живота си,  НБ 9822 45030 54851
683 3.2.1935г. Разумният домостроител,  НБ 7846 36203 44048
684 10.2.1935г. Този е живият хляб,  НБ 6853 31442 38294
685 17.2.1935г. Бъдете прочее разумни,  НБ 7377 34642 42018
686 24.2.1935г. Тогаз се обърнах аз и видях,  НБ 7807 36307 44113
687 3.3.1935г. Всеки, който слуша тези мои думи,  НБ 6087 28428 34514
688 10.3.1935г. И отиде, та се представи,  НБ 7189 32938 40126
689 17.3.1935г. Благоприятната Господня година,  НБ 7715 35430 43144
690 24.3.1935г. Каквото вържете на земята,  НБ 7213 32757 39969
691 31.3.1935г. Който се учи на словото Божие,  НБ 9577 44623 54199
692 7.4.1935г. Да обичаш и да те обичат,  НБ 4996 23045 28040
693 14.4.1935г. Колко е хубава твоята любов,  НБ 6777 30438 37214
694 21.4.1935г. Ако не ядете,  НБ 7942 36786 44727
695 28.4.1935г. Един от дванадесетте,  НБ 7687 34666 42352
696 5.5.1935г. Пак се яви,  НБ 7076 32122 39197
697 12.5.1935г. Светите Твои градове,  НБ 7127 33315 40441
698 16.6.1935г. Каза ми всичко,  НБ 7124 32505 39628
699 23.6.1935г. Сгърбената жена,  НБ 7409 34654 42062
700 30.6.1935г. Бъдете като децата,  НБ 8235 37982 46216
701 7.7.1935г. На утрешния ден,  НБ 8145 36769 44913
702 14.7.1935г. Развързано ще бъде на небето,  НБ 8980 41599 50578
703 21.7.1935г. Блажен, който яде хляб в Царството Божие,  НБ 7346 33676 41021
704 8.9.1935г. Всичко чрез Него стана,  НБ 5969 27750 33718
705 15.9.1935г. Когато беше по-млад,  НБ 6517 30650 37166
706 22.9.1935г. Защо им говориш с притчи?,  НБ 8950 41763 50712
707 29.9.1935г. Изтълкувай ни тази притча!,  НБ 7042 32918 39959
708 13.10.1935г. Ще хвърля мрежата,  НБ 7273 35507 42779
709 20.10.1935г. Забравените неща,  НБ 7580 35471 43050
710 27.10.1935г. Умих се и гледам,  НБ 8811 40847 49657
711 3.11.1935г. Кротките ще наследят земята. Движение, приложение и постижение,  НБ 8016 37355 45370
712 10.11.1935г. Роденото от плътта,  НБ 8587 40591 49177
713 17.11.1935г. Плевели,  НБ 9371 44248 53618
714 24.11.1935г. Закхее, сляз скоро,  НБ 7598 34452 42049
715 1.12.1935г. Иди повикай мъжа си,  НБ 7223 33421 40643
716 8.12.1935г. Дванадесетият час,  НБ 9408 43125 52532
717 15.12.1935г. Да се не изгуби нищо,  НБ 8724 40037 48760
718 22.12.1935г. Да имат живот,  НБ 10538 49458 59995
719 29.12.1935г. Вас ви нарекох приятели,  НБ 11026 51145 62170
1936г.начало
720 5.1.1936г. Онова, което дава живот,  НБ 7893 36822 44714
721 12.1.1936г. Не съдете по лице, НБ 9090 41757 50846
722 19.1.1936г. Всичко, което чух,  НБ 9197 43774 52970
723 26.1.1936г. Ти кой си?,  НБ 9350 43138 52487
724 16.2.1936г. Знайното и незнайното,  НБ 7108 32514 39621
725 23.2.1936г. За да бъдете синове,  НБ 7616 35774 43389
726 1.3.1936г. Тази заповед приех от Отца си,  НБ 8268 38782 47049
727 8.3.1936г. Ето младоженецът иде,  НБ 7471 35852 43322
728 15.3.1936г. Те ще наследят земята,  НБ 5173 24079 29251
729 22.3.1936г. Отец ме люби,  НБ , ИБ 9422 44127 53548
730 29.3.1936г. Ако се родите изново,  НБ 7285 33578 40862
731 5.4.1936г. Понеже ви изказах това,  НБ 8175 37442 45616
732 12.4.1936г. Заведоха Исуса,  НБ 6577 30291 36867
733 19.4.1936г. Светило на тялото,  НБ 7887 36561 44447
734 26.4.1936г. Което човек сее,  НБ 6262 29373 35634
735 3.5.1936г. Защо е позволено някой да прави добро,  НБ 8030 36813 44842
736 5.7.1936г. Идете в Галилея,  НБ 6668 31051 37718
737 27.9.1936г. Най-голям в Царството небесно,  НБ 7771 35468 43238
738 4.10.1936г. Свърши се виното,  НБ 7084 33333 40416
739 11.10.1936г. Алилуя,  НБ 6920 32456 39375
740 18.10.1936г. И видях ново небе и нова земя,  НБ 6252 29081 35332
1937г.начало
741 3.1.1937г. И доведи тука сиромасите, и клосните, и хромите, и слепите!,  НБ 6334 29227 35560
742 10.1.1937г. Светът на духа, на душата, на ума и на сърцето,  НБ 6350 28944 35293
743 17.1.1937г. Царството небесно,  НБ 7123 32433 39555
744 24.1.1937г. Така трябва да бъде издигнат Син Человечески!,  НБ 7134 33049 40182
745 31.1.1937г. Да сторя,  НБ 7703 35538 43240
746 7.2.1937г. Разумният човек,  НБ 9457 43344 52800
747 14.2.1937г. В начало бе Словот,  НБ 8411 38984 47394
748 21.2.1937г. Защо плачеш и кого търсиш?,  НБ 6709 31433 38141
749 28.2.1937г. Ти си Христос, Син на Бога живаго,  НБ 7140 32698 39837
750 7.3.1937г. В начало Бог създаде небето и земята,  НБ 7245 33812 41056
751 14.3.1937г. Да направим човека по образу и подобию Нашему, НБ 8648 40556 49203
752 21.3.1937г. Лотовата жена,  НБ 6080 28037 34116
753 28.3.1937г. Икономия в природата,  НБ 6228 28642 34869
754 4.4.1937г. Здравото учение,  НБ 7443 34692 42134
755 11.4.1937г. Виделината и тъмнината,  НБ 6929 32181 39109
756 18.4.1937г. Синаповото зърно,  НБ 8463 37917 46379
757 25.4.1937г. Да идем във Витлеем,  НБ 7335 32934 40268
758 2.5.1937г. Стана невидим,  НБ 6963 32934 39896
759 9.5.1937г. Ново сърце,  НБ 7246 33429 40674
760 16.5.1937г. Рабство и приятелство,  НБ 5755 26864 32618
761 30.5.1937г. Елате да разсъждаваме,  НБ 7509 35279 42787
762 6.6.1937г. Бяга в Тарсис,  НБ 4760 21699 26458
763 13.6.1937г. Запалят свещ,  НБ 5405 25058 30462
764 20.6.1937г. Великoтo малко и великото голямо,  НБ 5825 27099 32923
765 27.6.1937г. Възлюбете Господа!,  НБ 6256 28956 35211
766 4.7.1937г. Мислете за светлината!,  НБ 5220 25034 30253
767 11.7.1937г. Аз ще дойда,  НБ 4233 19610 23842
768 29.8.1937г. Но Аз ще погледна,  НБ 6798 31495 38292
769 5.9.1937г. Той ми е и брат, и сестра, и майка,  НБ 5742 26394 32135
770 12.9.1937г. Доброта и справедливост,  НБ 6144 28945 35088
771 19.9.1937г. Идете при чистите извори,  НБ 6121 28243 34363
772 26.9.1937г. По образ и подобие,  НБ 3764 17385 21148
773 3.10.1937г. Бал маске,  НБ 5741 27303 33043
774 10.10.1937г. Подобно е на невод, НБ 6811 31979 38789
775 17.10.1937г. Разнообразието в живота, НБ 7980 37743 45722
776 31.10.1937г. Мъртъъв бе и оживя, загинал бе и намери се, НБ 2574 11768 14341
777 7.11.1937г. Разумното слово, НБ 2117 9474 11590
778 14.11.1937г. И не можаха на това да му отговорят, НБ 5637 25994 31630
779 21.11.1937г. И виделината свети, НБ 5853 26468 32320
780 28.11.1937г. Малките заповеди, НБ 6225 28628 34852
781 5.12.1937г. Сила, благородство, светлина и доброта, НБ 8276 37996 46271
782 12.12.1937г. Материална, реална и идеална любов, НБ 5960 27580 33539
783 19.12.1937г. Закон за контролиране, НБ 7988 36644 44631
784 26.12.1937г. Имаше някой человек, НБ 5525 25404 30928
1938г.начало
785 2.1.1938г. Който приеме свидетелството Негово,  НБ 8126 37405 45530
786 9.1.1938г. И пак се наведе на земята,  НБ 5010 23349 28358
787 17.1.1938г. Живият хляб,  НБ 6183 28379 34561
788 23.1.1938г. Няма нищо ново под слънцето,  НБ 6737 31050 37786
789 30.1.1938г. Новата любов,  НБ 7406 33858 41263
790 6.2.1938г. Явих ви го!,  НБ 8525 40982 49506
791 13.2.1938г. Станете вие, които спите!,  НБ 6113 28736 34848
792 20.2.1938г. Да ми бъде ученик,  НБ 7535 35711 43245
793 27.2.1938г. Възвиси ме Духът,  НБ 5931 27562 33492
794 6.3.1938г. Радвайте се и веселете се,  НБ 6861 32321 39181
795 13.3.1938г. Дигна ръцете си и ги благослови,  НБ 3666 17445 21110
796 20.3.1938г. В името на Бога!,  НБ 6908 32210 39117
797 27.3.1938г. Добрата круша,  НБ 7321 34257 41577
798 3.4.1938г. Няма да ожаднее,  НБ 5881 27273 33153
799 24.4.1938г. Всичките народи,  НБ 4719 22180 26898
800 1.5.1938г. Някой си стотник,  НБ 4355 20405 24759
801 8.5.1938г. Който не носи кръста си,  НБ 5117 23728 28844
802 15.5.1938г. Речи само реч,  НБ 5095 23706 28800
803 22.5.1938г. Да бъде речта ви: ей, ей, не, не,  НБ 4318 19472 23789
804 29.5.1938г. Всичко е възможно,  НБ 6129 28923 35051
805 19.6.1938г. Три фази,  НБ 6733 31459 38191
806 26.6.1938г. И прослави Бога,  НБ 5465 25772 31236
807 3.7.1938г. Блажени сте ако любите!,  НБ 4327 20257 24583
808 4.9.1938г. Просете, търсете и хлопайте,  НБ 3788 18346 22133
809 11.9.1938г. Изтълкувай ни тази притча,  НБ 4231 19686 23916
810 18.9.1938г. Да Му служим без страх,  НБ 6380 30545 36924
811 25.9.1938г. Добрият език,  УС НБ 7580 34103 41682
812 25.9.1938г. Що има вътре в човека,  НБ 5078 23350 28427
813 2.10.1938г. Любовта дава живот,  НБ 5208 25141 30348
814 2.10.1938г. Трансформатори на Божествената енергия,  УС НБ 8104 36353 44456
815 9.10.1938г. Пред новата епоха, НБ , РБ 3064 14628 17691
816 16.10.1938г. Любов към всичко,  УС НБ 5216 23295 28510
817 16.10.1938г. Скрих таланта,  НБ 5262 24150 29411
818 23.10.1938г. На двама господари,  НБ 5137 23982 29118
819 30.10.1938г. Неизбежният път,  НБ 7620 35001 42620
820 6.11.1938г. В името Божие,  НБ 7842 36476 44317
821 13.11.1938г. Ще дойдем,  НБ 5704 26696 32399
822 4.12.1938г. Нито в Израиля,  НБ 5131 24389 29519
823 11.12.1938г. Закон на вярата,  НБ 5127 23693 28819
824 18.12.1938г. Любов, доброта и справедливост,  НБ 5867 27069 32935
825 25.12.1938г. Иди си с миром,  НБ 6547 30842 37388
1939г.начало
826 8.1.1939г. И ще бъдеш блажен,  НБ 6082 28212 34293
827 15.1.1939г. Ще го поставя над всички си имот,  НБ 5820 26799 32618
828 22.1.1939г. Не може да се слугува на двама господари,  НБ 7213 33613 40825
829 29.1.1939г. Двете слугини,  НБ 6393 29740 36132
830 1.2.1939г. Постъпвайте съвършено!, НБ 7720 36604 44323
831 5.2.1939г. Правилно верую,  НБ 4458 21133 25590
832 12.2.1939г. Жената самарянка,  НБ 5432 26791 32222
833 19.2.1939г. Да бъдеш обичан,  НБ 6345 29781 36125
834 5.3.1939г. Да види царството Божие,  НБ 5650 26606 32255
835 12.3.1939г. Скритият сън,  НБ 7320 33884 41203
836 19.3.1939г. Любов и вяра към Бога, вяра към себе си,  НБ 6335 29648 35982
837 26.3.1939г. Аз дойдох в света,  НБ 7092 32313 39404
838 2.4.1939г. Доста е на деня,  НБ 6188 28497 34684
839 9.4.1939г. Ставане, оживяване и възкресение,  НБ 5970 27860 33829
840 16.4.1939г. Събиране и раздаване, заробване и освобождаване,  НБ 6640 31148 37787
841 23.4.1939г. Новото в живота,  НБ 4818 22118 26935
842 30.4.1939г. Любовта като среда, като сила и като възможност,  НБ 5266 24635 29900
843 7.5.1939г. Божественото право,  НБ 4735 22305 27039
844 14.5.1939г. Божието благословение,  НБ 5716 26819 32534
845 21.5.1939г. Който знае и който не знае,  НБ 4297 19558 23854
846 4.6.1939г. Истинският човек,  НБ 1971 9263 11233
847 11.6.1939г. Денят Господен,  НБ 4892 22908 27799
848 18.6.1939г. Новите форми на Любовта,  НБ 5215 23352 28566
849 25.6.1939г. С човешки и ангелски езици,  НБ 4830 22209 27038
850 2.7.1939г. Вам завещавам царството,  НБ 4647 21743 26389
851 9.7.1939г. Изкуствените противоречия,  НБ 3063 14450 17512
852 3.9.1939г. Законът на сегашният човек,  НБ 5055 23661 28715
853 10.9.1939г. Силите и темпераментите в човека,  НБ 6832 33224 40055
854 24.9.1939г. Път на зазоряване,  НБ 5926 27271 33196
855 1.10.1939г. Двама господари,  НБ 5506 26910 32415
856 8.10.1939г. Мощните сили в природата,  НБ 6381 29861 36241
857 15.10.1939г. Хвалете Господа,  НБ 7548 34580 42127
858 5.11.1939г. Призова учениците Си,  НБ 8460 38674 47133
859 12.11.1939г. Кротките, миротворците,  НБ 8009 37183 45191
860 19.11.1939г. Жена кога ражда,  НБ 7594 35540 43133
861 26.11.1939г. Там имаше някой си человек,  НБ 7646 34967 42612
862 3.12.1939г. Което знаем,  НБ 6652 30315 36966
863 10.12.1939г. Права и вярна любов,  НБ 7051 32012 39062
864 17.12.1939г. Идете в Галилея,  НБ 7368 34420 41787
865 24.12.1939г. Акаш и прана,  НБ 6637 30472 37108
866 31.12.1939г. Мястото на Истината, Любовта и Правдата в човека,  НБ 6455 29713 36167
1940г.начало
867 7.1.1940г. Познаване на великото,  НБ 7414 34496 41909
868 14.1.1940г. Реална и идеална обстановка на нещата,  НБ 8196 37711 45906
869 21.1.1940г. Ако имате вяра,  НБ 6463 29936 36398
870 28.1.1940г. И ще родиш син,  НБ 6161 28710 34870
871 4.2.1940г. Светлината на Любовта,  НБ 6245 29283 35527
872 11.2.1940г. Слава във вишних Богу,  НБ 5553 25590 31142
873 18.2.1940г. Словото бе Бог,  НБ 7396 34983 42378
874 25.2.1940г. Що е истинно,  НБ 7342 34284 41625
875 3.3.1940г. Става истина,  НБ 5572 26185 31756
876 10.3.1940г. Най-великото,  НБ 6589 31774 38362
877 24.3.1940г. Връзвайте и развързвайте,  НБ 6838 32371 39208
878 31.3.1940г. И Петър се грееше,  НБ 7498 35159 42656
879 7.4.1940г. При къпалнята,  НБ 6314 29828 36141
880 14.4.1940г. Дървото на живота,  НБ 5439 25108 30546
881 21.4.1940г. Каквото попросите,  НБ 6375 29711 36085
882 28.4.1940г. Обещанието на Отца,  НБ 5143 24216 29358
883 5.5.1940г. Математическо отношение и геометрическо положение,  НБ 6164 28751 34914
884 12.5.1940г. Старият и новият човек,  НБ 4159 19434 23592
885 19.5.1940г. Който иде,  НБ 4517 21361 25877
886 26.5.1940г. Станало раздор,  НБ 5901 27480 33380
887 2.6.1940г. Бог е истинен,  НБ 5541 26694 32234
888 9.6.1940г. Животът,  НБ 4357 20317 24673
889 16.6.1940г. Становище на живота,  НБ 5765 27673 33437
890 23.6.1940г. Новият закон,  НБ 5120 23888 29007
891 30.6.1940г. По-блажен е,  НБ 4595 21485 26079
892 7.7.1940г. Светлина, топлина и сила,  НБ 5560 25774 31333
893 14.7.1940г. Верен и истинен,  НБ 4581 21380 25960
894 21.7.1940г. Нито тържик, нито тояга,  НБ 4383 20145 24527
895 29.9.1940г. Новият човек,  НБ 6227 28518 34744
896 6.10.1940г. Като роди дете,  НБ 4851 22793 27643
897 27.10.1940г. Словото стана плът,  НБ 5401 24348 29748
898 3.11.1940г. По образ и подобие,  НБ 4601 21704 26304
899 10.11.1940г. Преброените косми,  НБ 4512 21945 26456
900 24.11.1940г. Новият век,  НБ 4974 22778 27751
901 1.12.1940г. Старото и новото,  НБ 5761 26254 32014
902 8.12.1940г. Вечер и сутрин,  НБ 6476 29873 36348
903 15.12.1940г. Едно ви не достига,  НБ 6548 30426 36973
904 22.12.1940г. Приложение и работа,  НБ 5786 27060 32845
905 29.12.1940г. И в Неговото Име народите ще се надеят,  НБ 6484 29671 36154
1941г.начало
906 5.1.1941г. Дева зачна,  НБ 6436 29492 35927
907 12.1.1941г. Голямата радост,  НБ 6247 29879 36125
908 19.1.1941г. Новото в живота,  НБ 7334 33133 40466
909 26.1.1941г. Младият син,  НБ 6919 31661 38579
910 2.2.1941г. Любов и безлюбие, НБ 6673 30468 37140
911 9.2.1941г. Благословен!,  НБ 6630 30008 36637
912 16.2.1941г. Да не оскудее твоята вяра,  НБ 6140 28932 35071
913 23.2.1941г. Двама синове,  НБ 7618 35507 43124
914 2.3.1941г. Мир вам,  НБ 4443 21192 25634
915 9.3.1941г. Ще се наситят,  НБ 6491 30616 37106
916 16.3.1941г. Което излиза от устата,  НБ 5967 28157 34123
917 23.3.1941г. Възпитанието,  НБ 5595 26575 32169
918 30.3.1941г. Настанало е Царството Божие,  НБ 5852 28299 34150
919 6.4.1941г. Ще бъде развързано,  НБ 5013 23320 28332
920 13.4.1941г. Новото откровение,  НБ 4365 20590 24954
921 20.4.1941г. Ще ви даде царство,  НБ 3964 18426 22389
922 27.4.1941г. В начало бе Словото,  НБ 4402 20043 24444
923 4.5.1941г. В Него бе животът,  НБ 5775 27184 32958
924 11.5.1941г. Едно ти не достига,  НБ 5882 27516 33397
925 18.5.1941г. Една дума,  НБ 3584 16858 20441
926 25.5.1941г. Съкровището на човека,  НБ 5446 25165 30610
927 1.6.1941г. Стана плът,  НБ 6269 29231 35499
928 8.6.1941г. Посрещане на Любовта,  НБ 5067 23374 28440
929 15.6.1941г. Единствената похвала,  НБ 5936 27073 33008
930 22.6.1941г. Дава живот,  НБ 5722 26656 32377
931 29.6.1941г. И рече им,  НБ 6627 31255 37881
932 6.7.1941г. Три възгледа,  НБ 6462 30744 37205
933 13.7.1941г. Стар и нов порядък,  НБ 5675 26472 32146
934 31.8.1941г. Предназначението на човека, НБ , СБ 5320 25108 30427
935 7.9.1941г. Възелът / *** (Беседата няма посочено заглавие),  НБ 5073 23959 29031
936 14.9.1941г. Двама или трима, СБ , НБ 6547 30753 37299
937 21.9.1941г. Любов, знание и сила / Знание и сила, СБ , НБ 5069 24285 29353
938 28.9.1941г. Който има уши да слуша, нека слуша,  НБ 6846 30659 37504
939 5.10.1941г. Благословен,  НБ 4776 22228 27003
940 12.10.1941г. Истинската лоза,  НБ 5625 25959 31583
941 19.10.1941г. От Неговите ученици,  НБ 6094 28232 34325
942 26.10.1941г. В Начало бе Словото, неделна беседа,  НБ 4958 23145 28102
943 2.11.1941г. Външна и вътрешна работа,  НБ 6465 30936 37400
944 9.11.1941г. Да ме очистиш,  НБ 4091 19042 23132
945 16.11.1941г. Един малък опит,  НБ 199 923 1121
946 23.11.1941г. Блажени кротките,  НБ 6578 30993 37570
947 30.11.1941г. Роденият,  НБ 5461 25948 31408
948 7.12.1941г. Мнозина звани,  НБ 7444 34872 42315
949 14.12.1941г. Отвали камъка,  НБ 5292 24627 29918
950 21.12.1941г. Послушни и непослушни,  НБ 6518 30705 37222
951 28.12.1941г. На прага е,  НБ 6384 29911 36294
1942г.начало
952 4.1.1942г. Който изпълнява Волята Божия,  НБ 5159 24295 29453
953 11.1.1942г. Словото бе Бог,  НБ 6475 30023 36497
954 18.1.1942г. Да се не смущава сърцето ви,  НБ 6300 29842 36141
955 25.1.1942г. Не съдете, но садете,  НБ 5632 26561 32192
956 1.2.1942г. Дигни одъра си!,  НБ 4753 21946 26698
957 8.2.1942г. И пак пишеше,  НБ 5421 25957 31377
958 15.2.1942г. Съживява,  НБ 4958 23259 28216
959 22.2.1942г. Човешката душа,  НБ 5588 25663 31250
960 1.3.1942г. Кесаревото кесарю, Божието Богу,  НБ 6393 29778 36170
961 8.3.1942г. Живот, път, истина,  НБ 5988 27932 33919
962 22.3.1942г. Пристъпиха при Исуса,  НБ 4460 21317 25776
963 29.3.1942г. Да изповядваме!,  НБ 5913 27610 33522
964 5.4.1942г. Бъди верен! / Бъди верна!,  НБ 4944 23037 27980
965 12.4.1942г. Децата и Царството Божие,  НБ 4937 23230 28166
966 19.4.1942г. Настана денят,  НБ 6038 28021 34058
967 26.4.1942г. Неразбраните неща,  НБ 5902 28142 34043
968 3.5.1942г. Иде в света,  НБ 5594 26989 32582
969 10.5.1942г. Врата на Любовта,  НБ 5361 24697 30057
970 17.5.1942г. Гладуват и жадуват,  НБ 5452 25731 31182
971 24.5.1942г. Виделината свети,  НБ 5121 24239 29359
972 7.6.1942г. Всели се между нас,  НБ 5306 25192 30497
973 14.6.1942г. Разумни и незлобиви,  НБ 4971 23302 28272
974 5.7.1942г. Неделимото,  НБ 5166 24146 29311
975 12.7.1942г. Ново раждане,  НБ 2160 10551 12710
976 19.7.1942г. Път на доброто – път на Любовта,  НБ 6955 32393 39347
977 26.7.1942г. Ще ти въздаде,  НБ 5700 26299 31998
978 2.8.1942г. Самовъзпитание, СБ , РБ , НБ 4675 22576 27250
979 27.9.1942г. Проявление,  НБ 5338 25764 31101
980 4.10.1942г. Хармония и дисхармония,  НБ 3910 17953 21862
981 11.10.1942г. Отмерени принципи и изявени факти,  НБ 4557 21388 25944
982 18.10.1942г. Търсете Господа!,  НБ 5391 25377 30767
983 25.10.1942г. Възлюблени,  НБ 7185 33290 40474
984 1.11.1942г. Бъдете съвършени,  НБ 4894 22594 27487
985 8.11.1942г. Ще ви се изявя,  НБ 6478 29559 36036
986 15.11.1942г. Животът е по-драгоценен,  НБ 6749 31234 37982
987 29.11.1942г. Връзване и развързване,  НБ 5388 24990 30377
988 6.12.1942г. Четирите неща,  НБ 6049 28227 34275
989 13.12.1942г. Любовта бе в началото,  НБ 4537 21373 25909
990 20.12.1942г. Търсете Царството Божие,  НБ 4820 22782 27601
991 27.12.1942г. Търсете, хлопайте, искайте!,  НБ 6684 31657 38340
1943г.начало
992 3.1.1943г. Пътят на праведния, НБ 7160 33054 40213
993 24.1.1943г. С благодат и истина, НБ 6784 31512 38295
994 31.1.1943г. Бог е виделина, НБ 4054 18557 22610
995 7.2.1943г. Ще бъдат научени, НБ 4043 19134 23176
996 14.2.1943г. Умити в Любовта, НБ 4691 21876 26566
997 21.2.1943г. Приятни на Бога, НБ 5921 27231 33151
998 28.2.1943г. Мъдростта съгради, НБ 5519 25670 31188
999 7.3.1943г. Трите зова, НБ 3559 16580 20138
1000 14.3.1943г. Навреме и без време, НБ 6110 27896 34005
1001 21.3.1943г. Събирайте съкровища, НБ 5807 27447 33253
1002 28.3.1943г. Доброто училище, НБ 4116 19049 23164
1003 4.4.1943г. Двата принципа, НБ 5730 27319 33048
1004 11.4.1943г. Божественото Слово, НБ 4921 22601 27521
1005 25.4.1943г. Движение, учение и работа, НБ 5537 26206 31742
1006 2.5.1943г. Движение в природата, НБ 4793 22833 27625
1007 9.5.1943г. Четирите закона, НБ 1974 9390 11363
1008 16.5.1943г. Добър слуга и господар, НБ 4286 20019 24304
1009 23.5.1943г. В царството си, НБ 5695 26295 31989
1010 30.5.1943г. Бащата иде, НБ 3695 17304 20998
1011 6.6.1943г. Истинно, честно и справедливо, НБ 6628 30128 36755
1012 13.6.1943г. Да се родите изново, НБ 6076 28330 34405
1013 20.6.1943г. Създаде Небето и Земята, НБ 6973 32176 39148
1014 4.7.1943г. Оживяване, НБ 6072 28379 34450
1015 11.7.1943г. Озарени от Любовта, НБ 5347 25209 30555
1016 18.7.1943г. Второ отделение, НБ 6067 28867 34933
1017 25.7.1943г. Закон и свобода, НБ 6871 32364 39234
1018 1.8.1943г. Важното в живота, НБ 4926 23594 28519
1019 8.8.1943г. Даровити, НБ 5532 27023 32554
1020 10.10.1943г. Вечно подмладяване, НБ 6055 28091 34145
1021 17.10.1943г. Трите пътя, НБ 5229 24878 30106
1022 24.10.1943г. Да оздравееш, НБ 7712 35113 42824
1023 31.10.1943г. Ценни неща, НБ 7636 34807 42442
1024 14.11.1943г. В Негово име, НБ 5924 27703 33626
1025 28.11.1943г. Три важни неща / Трите важни неща, НБ 5116 23846 28961